Nuorten Aikuisten työ kulminoituu kolmeen eri asiaan:
1. Rakasta ihmisiä & rakasta Jumalaa (Love God & Love People)
2. Kohtaaminen Jumalan kanssa (Encounter)
3. Juurtuminen Jumalan sanaan (Deeper roots).

Ennen kaikkea haluamme rakastaa Jumalaa, elää Hänelle – samalla rakastaen ihmisiä ympärillämme. Uskomme myös, että Jumalan on tultava todelliseksi jokaiselle – samalla saaden kiinni siitä, mitä Jumalan Sana todella sanoo.

Parhaiten aikatauluja kykenet seuraamaan Facebookissa, LED-sivulta.