Rakennusrahasto

Tilinumero: FI19 1555 3000 1247 44

Viite: 8002

…Nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet,
pohjoiseen, etelään, itään ja länteen.
Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle
ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. 1. Mooseksen kirja 13:14-15

Rahankeräyksen järjestäjä River Church Finland, info@riverchurch.fi, p. 09-31542778, lupanumero RA/2020/744. Rahankeräysvarojen käyttötarkoitus: 1) Seurakunnan ja Raamattukoulun käyttöön tarkoitetun kiinteistön vuokraaminen tai vaihtoehtoisesti ostaminen ja tilojen saneeraaminen käyttötarkoitukseen sopivaksi sekä kalusteiden hankinta. 2) Kristillisten TV-ohjelmien tuottamisesta aiheutuvat kulut ja TV-ajan ostaminen tv-yhtiöiltä sekä työhön tarvittavan mediatuotantolaitteiston hankkiminen. 3) Lähetystyön tukeminen River at Tampa Bay-seurakunnan kiinteistökeräyshankkeeseen osallistumalla. 4) Ruoka-avun välittäminen maailman kriisialueille Feed the Hungry-järjestön kautta.