Yhteys 26.04.2020

Esittely

Paavali osoitti paimenen sydäntä seurakuntaa kohtaan, vaikka hän ei pystynyt olemaan heidän kanssaan fyysisesti:

Kol 2:1-5

Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, 2että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, 3jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla. Sillä jos ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin teidän kanssanne hengessä ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee, ja teidän lujan uskonne Kristukseen.

-Kokoontumisrajoitusten aikana tarvitaan itsekuria. Kypsinä uskovina olemme sitoutuneita. Harjoitamme kurinalaisuutta koska olemme sitoutuneita.

1. Jumalan suunnitelma seurakunnalle.

– Ekklesia: Koollekutsuttujen ihmisten kokoontuminen. Ihmiset, jotka on kutsuttu kodeistaan julkiselle paikalle..

Jumalan suunnitelma ei ole, että seurakunta ei pysty kokoontumaan. Siksi tarvitsemme erityistä kurinalaisuutta jotta voimme olla niitä jotka eivät peräänny. Ja voimme vastaanottaa suoraan Häneltä kaiken mitä elämään ja jumalisuuteen  tarvitaan.

 

Kol 2:19-23

eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä: 21″Älä tartu, älä maista, älä koske!” 22— sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta — ihmisten käskyjen ja oppien mukaan? 23Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.

2. Suojele yhteyttä.

1 Kor 1:10 Älköön seurakunnassa olko hajaannusta. Päinvastoin, olkaa yksimieliset, pitäkää sama mieli ja sama ajatus.

Rukoile ykseyttä (yhteys) , Ensiksi Jumalan & toiseksi veljien kanssa.

Joh 17:9, 21-23 Minä rukoilen heidän edestänsä että he kaikki olisivat yhtä niinkuin niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. 22Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä — 23minä heissä, ja sinä minussa — että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut

 

Kun Jeesus meni ristille Hän oli ensimmäisen kerran erossa Isästä. Ero isästä oli pahinta – Jumalani, Jumalani miksi minut hylkäsit.

Hän palautti ennalleen yhteyden Isään. Seurakunta ja Jeesus Yksi liha.

 

Ef 5:31 ”Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.” 32Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.

 

Sinä olet aina Jumalan sydämellisen rakkauden kohde!

Kol 3:12-14. Pukeutukaa siis, te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, 13kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. 14Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. 

3. Yhteys tulee Pyhästä Hengestä

Apt 2: Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. (Ei yhdessä koolla useissa paikoissa)

120 oli pysynyt kurinalaisina 50 päivää tehden mitä Jeesus oli viimeisinä ohjeinaan heitä käskenyt. He olivat oikeassa paikassa oikeaan aikaan eivätkä missanneet helluntaita. Seurakunnan syntyä ja Jumalan vierailua. Pyhän Hengen vapauttamista.

 

4. Mitä helluntaina syntynyt alkuseurakunta teki sen jälkeen?

Apt 2:42 Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa

Pysyivät:

– Opetuksessa
– Yhteydessä
– Ehtoollisyhteydessä
– Rukouksessa

Meidän pitäisi tehdä se sama tänään! Alkuseurakunta oli meidän mallimme:

Apt 2:43 Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. 44Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä, 45ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi. 46Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, 47kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

 

Työ edessämme 12.4.2020

Opetuslapsia tehdään (Matt. 28:18-20)

Jokainen korva tulee kuulemaan (2. Piet. 3:9)

Jalat tulevat astumaan (Joos. 1:3)

Tämä evankeliumi tullaan julistamaan (Mat. 24:14)

Kuten Antiokia oli apostolien teoissa, Suomen seurakunta tulee olemaan ennen loppua. Kaikkien kansallisuuksien seurakunta, joka lähettää kutsutut Pyhän Hengen voimassa maailman jokaiseen kolkkaan!

Se minkä verran annat Pyhän Hengen tehdä työtä sinussa määrittää sen työn mitä Hän voi tehdä sinun kauttasi.

Uusi elämä – uuden luomuksen elämä

Uudistunut mieli – tuore ajattelu

Pyhän Hengen voima – puettuna voimaan korkeudesta

Asetettu erilleen mestarin kutsusta – kaikki alttarilla.

Radikaali usko – Vain Sanan liikuttamana

VARUSTETTU voitelulla!

‭‭Luuk ‬‭4:17-19‬.‬‬ Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna: ”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta”.

 • Voitelun kautta vapautamme siteissä olevat
 • Voitelun kautta me julistamme
 • Voitelun kautta me parannamme särjetyt sydämet
 • Voitelun kautta me tuomme vapautuksen
 • Näkökyvyn palautumisen
 • Vapauden sorretuille
 • Otollisen Vuoden

Hän elää ja Pyhän Hengen voima elää minussa.

Hänen henkensä on elävänä meissä!

‭‭Gal ‭3:13-14‬. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme — sillä kirjoitettu on: ”Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu” — 14että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

Kirous on murrettu!

Vastaa Jumalan kutsuun!

Yhteenveto:

Johda jokainen halukas ryhmän jäsen omistautumisrukoukseen, vastaamaan Herran kutsuun.

 

Jumalan rakkaus 5.4.2020

Room 5:8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme

Joh 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 

Rakkaus oli syy miksi Jumala lähetti poikansa lunastamaan ihmiskunnan.

Rakkaus ilmaistiin ristillä kun Jeesus tuli antamaan elämänsä meidän vuoksemme. Tämän vuoksi evankeliumin (hyvän uutisen)  sanoma on kertomista kaikkein radikaalleimmasta rakkauden teosta. Kuten Paavali kirjoittaa Korinttolaisille:

‭2 Kor‬ ‭4:5‬.‬‬ Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.

Jumalan rakkaus näytettiin todeksi lunastuksessa ja kun me kerromme Jeesuksesta kuuntelijat voivat alkaa Pyhässä Hengessä käsittää kuinka valtava Jumalan rakkaus heitä kohtaan on.

Paavali rukoili Efesoksen seurakunnan puolesta, niin että he voisivat kokea Jumalan rakkauden:

‭‭Efe‬ ‭3:19‬. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.

Jumala lupaa vanhassa testamentissa, että laki tullaan kirjoittamaan heidän sydämiinsä (Jer. 31:33) Myös Jeesus antoi uuden käskyn: rakastaa. (Joh. 13:34) Jumalan rakkaus ON vuodatettu sydämiimme Pyhän hengen kautta. (Room 5:5)

‭‭Room‬ ‭8:31-39‬ ‬‬ Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? 32Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? 33Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. 34Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. 35Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? 36Niinkuin kirjoitettu on: ”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina”.  Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. 38Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, 39ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Kun olemme itse vastaanottaneet Hänen rakkautensa voimme osoittaa sitä muille.

Keskustelun aiheita:

 • Miksi teet sitä mitä teet?
 • Jumalan kaltainen rakkaus on epäitsekästä, miten tämä rakkaus toimii käytännössä sinun elämässäsi?

 

Lopun aika 29.3.2020

Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.
‭‭1 Tess ‭4:13-18‬ ‭‬‬

 

Esittely.

-Meidän pitää olla valmiita.

– Kiirellisyys koska aika on tulossa loppuun.

Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

Matt 24:44 

 

Pietarin kirje kuvailee tämän seuraavasti:

Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.

2 Piet 3:10 

Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.

 2 Piet 3:10

 

Paavali kirjoittaa Tessalonikialaisille:

sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.

1 Tess 5:2 

 

Paavali kirjoittaa Titukselle autuaallisesta toivosta seurakunnalle:

odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,

Tiit 2:13 

 

– Yksi syy sille, että seurakunta ei valmistaudu ja pysy valmiina, on että näitä asioita ei opeteta tarpeeksi Raamatusta.

 • Yksi syy lopunajan profetialle on saada seurakunta valmiiksi. Ja saada seurakunta pysymään valmiina.

 

Lopun ajan profetian ei ole tarkoitus lannistaa, sekoittaa tai tuoda pelkoa.

Avaimia Raamatun profetioiden, ilmestyskirjan ja lopunaikojen ymmärtämiseen:

-Jeesuksen esiin tuominen, jotta ihmiset voivat tulla Hänen luokseen. Avata Hänelle sydämensä, katua syntejään, kääntyä ja pelastua. 2 Piet 3:9 Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.

 

-Tuoda lohdutusta. 1 Tess 4:18  Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

 

– Pysyä Sanassa. 2 Tess 2:15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.

– Vahvistaa sinua hyvässä työssä. 2 Tess 2:17 lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa.

– Tuoda erityinen siunaus.  Ilm 1:3.Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!

– Tulkita Raamattua Raamatulla. 2  Tim 2:15 Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa.)

– Älä keksi asioita. Kaikki alueet eivät ole vielä selkeästi näkyvillä koska ne odottavat aikaansa. (“Jokainen silmä tulee näkemään hänet. Ilm 13:3 antikristus (peto) tai Ilm 11 jossa puhutaan todistajista. – Me emme tulkitse Raamattua maailman tapahtumien mukaan. Kaikki mitä maailmassa tapahtuu ei löydy Raamatusta.

– Lopun ajan profetian tarkoitus ei ole keskittyä negatiiviseen. Se on todistus Jeesuksesta.

– On olemassa monia PÄÄPIIRTEITÄ, jotka ovat selkeästi nähtävillä ilmestyskirjassa. Kuka Jeesus on, ohjeet seurakunnalle, amtikristus, tuleva tuomio, uusi taivas ja uusi maa. Älä jää jumiin jos et tiedä mitä numero 666 tarkalleen merkitsee.

 

Niille, joilla ei ole henkilökohtaista suhdetta Jeesuksen kanssa tämä on kiirellinen kutsu laittaa asiat kuntoon.

Uskovalle tämä on kutsu olla valmiina, pysyä valmiina ja täyttää kaikki taivaan tarkoitus elämässään sekä tavoittaa kadotetut.

Kannusta jokaista jäsentä lukemaan 1 & 2 Tessalonikialaiskirje. Ja ole rohkaistu.

Meillä on siunattu toivo Kristuksessa.

 

Uskon Henki 15.3.2020

2 Kor‬ ‭4:13‬ Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: ”Minä uskon, sentähden minä puhun”, niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme.

 • Elämämme Kristuksessa on elämää uskossa
 • Vailla pelkoa ja epäuskoa.
 • Tätä uutta elämää voi elää vain uskossa.
 • Yhteistyö Pyhän Hengen kanssa on uskossa toimimista.

‭‭Mark‬ ‭5:21-24 ‭kun Jeesus oli venheellä kulkenut takaisin toiselle puolelle, kokoontui paljon kansaa hänen luoksensa, ja hän oli järven rannalla. 22Niin tuli muuan synagoogan esimies, nimeltä Jairus, ja lankesi hänet nähdessään hänen jalkojensa juureen, 23pyysi häntä hartaasti ja sanoi: ”Pieni tyttäreni on kuolemaisillaan; tule ja pane kätesi hänen päällensä, että hän tulisi terveeksi ja jäisi eloon”. 24Niin hän lähti hänen kanssansa. Ja häntä seurasi suuri kansan paljous, ja he tunkeutuivat hänen ympärilleen.

‭‭Mark‬ ‭5:35 Hänen vielä puhuessaan tultiin synagoogan esimiehen kotoa sanomaan: ”Tyttäresi kuoli; miksi enää opettajaa vaivaat?”

‭‭Mark‬ ‭5:36‬‬‬ Mutta Jeesus ei ottanut kuullakseen, mitä puhuttiin, vaan sanoi synagoogan esimiehelle: ”Älä pelkää, usko ainoastaan”.

Älä pelkää. Usko ainoastaan. -Jeesus

Hän on se kuka Hän sanoo olevansa.

Pelastaja.

Parantaja.

Vapauttaja.

‭‭Mark‬ ‭5:37-43‬‬‬ Ja hän ei sallinut kenenkään muun seurata mukanansa kuin Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen, Jaakobin veljen. 38Ja he tulivat synagoogan esimiehen taloon; ja hän näki hälisevän joukon ja ääneensä itkeviä ja vaikeroivia. 39Ja käydessään sisään hän sanoi heille: ”Mitä te hälisette ja itkette? Lapsi ei ole kuollut, vaan nukkuu.” 40Niin he nauroivat häntä. Mutta hän ajoi kaikki ulos ja otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan, ja meni sisälle sinne, missä lapsi makasi. 41Ja hän tarttui lapsen käteen ja sanoi hänelle: ”Talita kuum!” Se on käännettynä: Tyttö, minä sanon sinulle, nouse. 42Ja heti tyttö nousi ja käveli. Sillä hän oli kaksitoistavuotias. Ja he joutuivat suuren hämmästyksen valtaan. 43Ja hän kielsi ankarasti heitä antamasta kenellekään tietoa tästä ja käski antaa tytölle syötävää.

On aika elää uskossa.

Hengittää uskoa.

Toimia uskossa.

Elää uskossa.

‭‭Mark‬ ‭9:23‬‬ Niin Jeesus sanoi hänelle: ”’Jos voit!’ Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo

 

Rukouselämäni 08.03.2020

”Ole lakkaamatta rukouksessa [rukoile sinnikkäästi];”

1. Tess. 5:17 AMPC,  vapaa suomennos:

Hänen huoneensa on rukoushuone (Matt. 21:13) – joten jokaisen meistä on oltava rukoushuone.

(Matt. 21:13 Ja hän sanoi heille: ”Kirjoitettu on: ’Minun huoneeni pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi’, mutta te teette siitä ryövärien luolan.”)

Tohtori Lester Sumrall kutsui rukousta ”merkittävimmäksi hyödyntämättömien resurssien lähteeksi maailmassa”.

Lainaten veli E.M. Boundsia (Weapon of Prayer, suom. Rukousase):

”Jeesus Kristus nimitettiin jumalallisella tavalla Jumalan kansan johtajaksi, eikä mikään hänen elämässään todista hänen erinomaista kuntoaan siinä virka-asemassa niin täysin kuin hänen tapansa rukoilla.”

Meidän tulee kasvaa ja kehittyä henkilökohtaisessa rukouselämässämme.

Luottamus (Ef. 3:121. Joh. 5:14) ja nöyryys (Jaak. 4:6) ovat avaimia astuessamme sisään rukouksen aiheeseen. Me tulemme nöyrästi Hänen luoksensa luottaen varmasti Hänen lupauksiinsa. Rukoilemme Isäämme Jeesuksen nimessä.

Läpimurtopisteet rukouksessa:

1. Pääsy veren ja Hänen suurten lupaustensa kautta

Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, 20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,

Hepr. 10:19-20 

Vapaa suomennos The Passion -käännöksestä:

”Ja nyt me olemme veljiä ja sisaria Jumalan perheessä Jeesuksen veren tähden, ja hän toivottaa meidät tervetulleiksi taivaallisen ulottuvuuden kaikista pyhimpään pyhäkköön – uskalluksella ja epäröimättä. Sillä hän on omistautunut uudeksi, elämää antavaksi tavaksi lähestyä Jumalaa. Sillä kuten verho revittiin kahtia, niin Jeesuksen ruumis revittiin auki antamaan meille vapaan ja tuoreen pääsyn häneen!” (Hepr. 10:19-20 TPT)

 • Aika ryhtyä toimiin! Ja astua rohkeasti rukoukseen!
 • Meitä ohjeistetaan tulemaan uskalluksella armon valtaistuimen eteen! (Hepr. 4:16)

Jeesuksen takia meillä on tämä loistava pääsy! Sen takia, mitä Hän on tehnyt!

2. Opit tuntemaan taivaallisen Isäsi Jumalan Sanan kautta

“… mutta niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä.”

Daniel 11:32

Vapaa suomennos:

”… ne, jotka tuntevat Jumalansa, ovat väkeviä ja tekevät urotekoja.” (Daniel 11:32b KJV)

Jumalan Sanan avulla opimme tuntemaan taivaallisen Isämme.

 • Hän on liiton Jumala
 • Hän rakastaa sinua
 • Hän on Kaikkivaltias

Mitä enemmän opit tuntemaan Häntä, sitä paremmaksi elämä muuttuu!

Hän on Jumala, joka vastaa rukouksiin! Ajattele Pietaria vankilassa, kuinka Herra vapautti hänet pyhien rukoillessa! (Ap.t. 12:5) Tai mitä tapahtui Paavalille ja Silakselle? (Ap.t. 16:25) Jumala vastaa rukoukseen tänäkin päivänä!

3. Uskon rakentaminen Sanaan

Tärkeintä on uskoa Sanaan ja toimia sen mukaan. Tottele nopeasti!

Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Roomalaiskirje 10:17

 • Usko tulee Jumalan Sanan kuulemisesta
 • Mietiskellen Jumalan lupauksia sinulle

Kun tiedämme Hänen tahtonsa, voimme laittaa uskomme toimimaan rukouksessa! (Markus 11:23-24)

4. Kiittäminen, ylistys ja palvonta

18 Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, 19 puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, 20 kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Efesolaiskirje 5:18-20

 • Sydämen kiitollisuus
 • Ylistys huulillasi
 • Puhdasta palvontaa
5. Rukoileminen Hengessä

”Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä”

Juuda 1:20

Uuden testamentin rukoukseen sisältyy täyttyminen Pyhällä Hengellä ja puhuminen eri kielillä. Jumalan Sanasta ei löydy yhtäkään esimerkkiä seurakunnasta ilman, että Pyhä Henki täyttäisi jokaisen astian.

 • Jos olet eksynyt – tarvitset Jeesusta.
 • Ja sitten täyty Pyhällä Hengellä!

Rukoilemme hengessä (1. Kor. 14:14), rakentaen itseämme (1. Kor. 14:4), puhuen salaisuuksia hengessä Jumalalle (1. Kor. 14:2) ja kiittäen häntä hyvin (1. Kor. 14:17) ja rakentuen [pyhimmän uskomme perustukselle] (Juuda 20).

MYÖS:

Pysy rukouksessa seurakunnan, pastorien, johtajien ja kaikkien avustavien palvelutöiden puolesta! On aika nähdä suuria asioita!

 

Katetaan maa 01.03.2020

Habak ‭2:14‬ Sillä maa on oleva täynnä Herran kunnian tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.

‭‭2 Kor ‭4:3-6 Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, 4niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. 5Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. 6Sillä Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valkeus pimeydestä”, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.

1. Kristus on täyttymys

Kristuksessa saa täyttymyksensä kaikki se minkä Vanha testamentti kykeni näyttämään vain kuvina ja varjoina. (Kol 2, Hepr 10)

‭‭Hepr ‭1:3‬‬‬ Ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa

Hänessä, meillä on lepo.

Hänessä, meillä on ilo.

Hänessä, olemme kaikkien voimien ja valtojen yläpuolella.

Hänessä, meillä on elämä.

Hän on Jumalan ainoa poika (Joh 3:16) Jumala lihallisessa muodossa (Kol 1:22) Ja jumalan rakas poika. (Luuk 3:22) Johon Jumala on mielistynyt!

Me olemme täällä jakamassa HÄNESTÄ. puhumassa HÄNESTÄ, näyttämänsä toteen HÄNEN voimansa. Tuomassa esiin HÄNEN rakkautensa tätä sukupolvea kohtaan. Todistamassa HÄNEN valtavasta voimastaan meitä kohtaan ja meissä. Jakamassa siitä mitä HÄN on tehnyt meidän eteemme. Miten HÄN kärsi ristillä. Maksoi hinnan. Kuinka HÄN nousi kuolleista ja elää ikuisesti!

Me olemme palavia HÄNELLE!

2. Jokaiselle joka uskoo 

‭‭John ‭3:16-21‬ Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 17Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. 18Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. 19Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. 20Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. 21Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt.”

Maailmalla ei ole mitään tarjottavaa!

Valo on tullut, voit uskoa Häneen tänään! Jokainen, joka huutaa tuon mahtavan nimen puoleen pelastuu!

‭‭Apt‬ ‭4:12‬ Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

‭‭Room‭ 10:13‬ Sillä ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.

Jeesuksen nimessä on pelastuminen, parantuminen ja elämä!

3. Sinä olet Hänen instrumenttinsa 

Me olemme täällä täyttämässä maan ja ottamassa sen haltuun!

Uuden testamentin seurakunta Suomessa tarvitsee militantin asenteen ja rakastavan sydämen. Me emme mene luonnollisessa voimassa, vaan Jumalan hengessä voittamaan ihmisten sydämiä. Julistamaan evankeliumia. Näkemään poikien ja tyttöjen, miesten ja naisten kääntyvän Jeesuksen puoleen.

‭‭Room‬ ‭10:14-15 Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? 15 Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on:”Kuinka suloiset ovat niiden jalat,jotka hyvää sanomaa julistavat!”

2 Käytännön askelta joita voit soveltaa elämässäsi: 

-Anna Jeesuksen hengen muuttaa sinut kokonaan. Muutos sinussa tulee olemaan muutos ympärilläsi.Herätys alkaa sinusta. Sinun elämäsi, asenteesi, sydämesi ja perheesi. Janoa muutosta! Lopeta muiden osoittelu ja katso peiliin!

-Antaudu Pyhän Hengen suunnitelmaan ja ota oma paikkasi. Liity seuraamme rukouksessa joka arkipäivä, liity kotiryhmään. Tule mukaamme kaduille äläkä jätä väliin yhtään yhteistä sunnuntaikokousta.

On aika ottaa maa haltuun. Meidän tehtävämme.

Mille me elämme, sille me olemme valmiita kuolemaan

Oletko mukana?

 

Rakkauselämä 23.2.2020

Joh‬. ‭13:34‬ ‭ Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut — että tekin niin rakastatte toisianne. 

Millainen on rakkauselämäsi?

Meillä on uusi liitto uusilla käskyillä.

Tässä uudessa liitossa hallitsee Jumalan kaltainen rakkaus.

Meidän on tarkoitus elää rakkaudessa. Kulkea rakkaudessa. Tehdä kaikki rakkaudesta käsin.

1. Vanhan testamentin säännöt

Vanhassa liitossa Jumala antoi israelilaisille lain Mooseksen kautta. Mikäli he seuraisivat lakia ja ohjeita huolellisesti (Joos. 1:8) he näkisivät siunaukset ja lupausten täyttymiset. Laki oli valvoja (Gal. 3:24-25). Jeesus toi sen lupauksen täyttymyksen, minkä Jumala oli luvannut profeettojensa kautta.

Joos. 1:8 Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt.

Gal. 3:24-25 Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia.

‭‭Jer.‬ ‭31:33‬ Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Herra lupasi laittaa lain kansansa sydämiin. Mooseksen aikana Israelin kansa sai ohjeet ulkoiseen käyttäytymiseen. Ohjesäännöt miten elää erotettuna maailmasta ja olla Jumalan pyhä kansa. Näihin lakeihin sisältyi kaikki mahdollinen yhteiskunnallisesta laista uskonnollisiin käytänteisiin.

2. Uusi rakkauden laki

Jumalan uusi suunnitelma tuli täyttymykseen uudessa luomuksessa (2. Kor. 5:17). Se on rakkauden hallitsema.

Room‬. ‭5:5‬ Mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

Kun synnyimme uudesti, tämä Jumalan kaltainen rakkaus vuodatettiin sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Jumalan rakkaus on täydellinen. Jumala on rakkaus. (1. Joh. 4:8 Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.)

Uusi käsky tarkoittaa toimimista tässä Jumalan kaltaisessa rakkaudessa. Kun uutta käskyä noudatetaan, siunaukset seuraavat!

Elätkö sellaista elämää, mitä Jumala suunnitteli sinun elävän? Vai elätkö sääntöjen, perinteen ja uskonnon alla? Toisin sanoen, millainen on rakkauden vaelluksesi?

3. Mitä on rakkaus?

Jumalan Sana kuvailee erilaisia rakkauden muotoja.

 • Inhimillinen, tai luonnollinen rakkaus on aina ehdollista ja itsekästä. Siihen kuuluu aina vaihtokauppa. Jos sinä teet sitä, minä teen tätä.
 • Jopa parhaimmassa maallisessa rakkaudessa on itsekäs ainesosa.
 • Jumalan rakkaus meissä on epäitsekästä. Se ei etsi omaansa. Se ei pyöri meidän itsemme ympärillä.

‭‭1. Kor. ‭13:5‬  ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,

Tällaista rakkautta Jeesus käski meidän elää todeksi.

‭‭Joh‬. ‭13:34-35Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut — että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.”

Millainen on sinun rakkauselämäsi?

4. Mennään aina rakkauden kanssa

‭‭Room‬. ‭13:10‬ Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

 • Älä salli mitään pahoja ajatuksia tai aikomuksia ketään vastaan!
 • Joskus tulee tilanteita, jolloin lihasi ja mielesi kokee oikeudekseen reagoida rakkaudettomasti.

‭‭1. Kor. ‭9:27‬  Vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi.

 • Kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Menemme rakkauden kanssa!

‭‭Gal‬. ‭5:6‬ Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.

5. Anna anteeksi ja anna anteeksi! 

Mark‬. ‭11:25‬ ”Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne.”

Anteeksianto on vaatimus Jumalan lapselle.

“Jokainen ajattelee, että anteeksianto on upea idea, ennen kuin hänellä itsellään on jotain anteeksi annettavaa.”

― C.S. Lewis

 • Katkeruus ja anteeksiantamattomuus saavat aikaan sairautta ja tauteja.
 • Sydämen asiat aiheuttavat suuren osan mielen ongelmista.
 • Usko ei toimi ilman anteeksiantoa. (Mark 11:23-26)
 • Rakkaudettomuus estää rukouksia. (1. Piet 3:7)

Ef. 4:32‬ ‬‬ Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.

Kulkien rakkaudessa. Antaen aina anteeksi. Nopea antamaan anteeksi.

Ajattele, miten paljon Hän on antanut sinulle anteeksi.

6. Tulla täydelliseksi rakkaudessa

1. Joh. ‭4:12Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.

1. Joh. ‭2:5‬  Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme.

Jumalan rakkaus on jo meissä, jos olemme syntyneet uudestaan ja kuulumme Jeesukselle. Mutta tämä rakkaus ei ole vielä tullut täydelliseksi, ennen kuin me kuljemme Jumalan Sanan valossa ja alamme toimia sen rakkauden mukaisesti muita kohtaan.

7. Siunauksessa kulkeminen

Gal. ‭5:14‬ ‬‬ Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”.

Aivan kuten Jumalan Sana Vanhassa testamentissa lupasi siunauksia kuuliaisuudesta heidän vaeltaessaan sen varjossa, mikä oli tuleva. Samoin kuin me kuljemme täydestä sydämestämme Sanan valossa, rakastaen Häntä ja rakastaen ihmisiä, voimme odottaa taivaan parasta!

2. Moos. ‭15:26‬ ‭Hän sanoi: ”Jos sinä kuulet Herraa, Jumalaasi, ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi”.

5. Moos. ‭28:1‬ ‬‬ Jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra, sinun Jumalasi, asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä.

Tunnustus:

Minä elän elämää Jumalan kaltaisessa rakkaudessa 

Rakastan ihmisiä

Jumalan rakkaus on tullut täydelliseksi minussa 

Jeesus antoi minulle uuden käskyn

Rakastaa muita 

Niinkuin minä olen rakastanut teitä 

Niin tästä päivästä lukien

Kuljen anteeksiannossa

Kuljen rakkaudessa

 

 

Ylistäjän sydän 09.02.2020

Joh 4:23-24 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. 24Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.”

1 Moos 1:26-27 Ja Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat”. 27Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät

Alusssa Edenin puutarhassa oli vain selkeä suhde ihmisen ja Jumalan välillä. Jumala halusi yhteyttä ihmisen kanssa. 

Jumala on paljon enemmän kiinnostunut yhteydestä meidän kanssamme kuin töistämme tai perinteistämme. Jumala haluaa suhteen ja kaikki mitä Hän teki ihmiselle perustuu tähän yhteyden kaipuuseen.

Lankeamuksen seurauksena tämä alkuperäinen malli rikkoontui.

Mutta Jeesus tuli uudistamaan sen. Jumala kutsuu meitä elämään tässä suloisessa yhteydessä Hänen kanssaan Kristuksen tuntemisen kautta.

Siksi me palvomme Jeesusta – Siksi me ylistämme häntä!

Hän on tie, totuus ja elämä.

Jesaja 55:1 Kuulkaa, kaikki janoavaiset,tulkaa veden ääreen.Tekin, joilla ei ole rahaa,tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta. viiniä ja maitoa.

 • Me juomme uutta viiniä, Hänen Pyhä henkensä!
 • Me tulemme ravituiksi Jumalan sanan maidosta. 1 Piet 2:2.

Joh 10:10 Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

Jumala käyttää perusperiaatteita.  

Pasalmit 19 ja 119 näyttävät myös selkeästi miten meidän on tarpeen ymmärtää ja totella Jumalan luomisessa muodostamia periaatteita. Koska vain tuotteen kehittäjä voi ymmärtää mitä tarvitaan pitämään yllä tuotteen maksimaalista tuotantoa. Et siis voi käyttää tuotetta omien ideoidesi mukaan ja odottaa sen silti toimivan valmistajansa ohjeen mukaan. Jos haluat tuotteen tai asian toimivan kuten sen valmistaja on sen suunnitellut sinun on noudatettava hänen periaatteitaan, (lakeja, käskyjä, ohjeita jne.) joka on suunnitellut ja tehnyt tuotteen.

Jumalan vaatimukset meitä kohtaan perustuvat aina Hänen periaatteisiinsa, koska hän tietää, että emme voi täyttää tarkoitustamme ja nauttia yltäkylläistä elämää, jos emme toimi hänen säätämiensä periaatteiden mukaan.  Hänen lakinsa vaikutuksia ei voi välttää, koska ne sisältyvät Hänen lakiinsa. Siksi meidän suhteemme Jumalan kanssa ja Hänen vastauksensa meille  perustuu siihen miten hyvin me reagoimme niihin periaatteisiin, jotka hän on perustanut luomisen kautta. Hän ei ole oikukas vastatessaan meille vaan uskollinen ja tosi.

Yksi tärkeimmistä Jumalan periaatteista on periaate tulla Hänen läsnäoloonsa ylistyksellä, kiitollinen sydän täynnä ylistystä!

Psalmi 100:4-5

Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä. 5 Sillä Herra on hyvä; hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen.

Tiesitkö, että Jumalalla on laulukirja? Kyllä, Hänellä on.  Sitä kutsutaan psalmien kirjaksi. Ja suurin osa psalmeista on yhden tunnetun lauluntekijän tekemiä, joka edelleen oikeasti omistaa tekijänoikeudet suurimpaan osaan nykyisistäkin ylistys ja palvontalauluista.
Kuningas Daavid, jos hän eläisi tänään hän olisi minun paras ystäväni. Me edelleen puhumme kuningas Daavidista 3000 vuotta myöhemmin. Hänellä oli Jumalan mielen mukainen sydän. Hän oli poikkeuksellinen mies ja on niin paljon mitä voimma oppia hänen elämästään.

Kuningas Daavid ylistää vaikeana aikana.

1 Sam. 30:1-6 Kun Daavid miehinensä kolmantena päivänä tuli Siklagiin, olivat amalekilaiset tehneet ryöstöretken Etelämaahan ja Siklagiin, ja he olivat vallanneet Siklagin ja polttaneet sen tulella. 2Naiset, mitä siellä oli, sekä pienet että suuret, he olivat ottaneet vangiksi, surmaamatta ketään; he olivat vieneet ne pois ja menneet matkoihinsa. 3Kun Daavid miehinensä tuli kaupunkiin, niin katso, se oli tulella poltettu, ja heidän vaimonsa, poikansa ja tyttärensä oli otettu vangiksi. 4Silloin Daavid ja väki, joka oli hänen kanssaan, korottivat äänensä ja itkivät, kunnes eivät enää jaksaneet itkeä. 5Vangiksi oli otettu myös Daavidin molemmat vaimot, jisreeliläinen Ahinoam ja Abigail, karmelilaisen Naabalin vaimo. 6Ja Daavid joutui suureen hätään, sillä kansa aikoi kivittää hänet: niin katkeroitunut oli koko kansa, kukin poikiensa ja tyttäriensä tähden. Mutta Daavid rohkaisi mielensä Herrassa, Jumalassansa.

Kuningas Daavid oli menettänyt kaiken. Vaimot, lapset ja omaisuuden.

Myös hänen miehensä menettivät kaiken. Ja he pitivät tätä Daavidin syynä.

Kaikki miehet syyttivät häntä ja valmistautuivat kivittämään hänet.

Daavid olisi löytänyt monta syytä puolustautua ja yrittää keskustella miestensä kanssa saadakseen anteeksi.

Myös kuningas Saul oli kohdellut häntä väärin.

Hän ei tehnyt vastarintaa.

Hän ei antanut lihansa hallita ja mennä kostamaan vihassa.

Hän ei yrittänyt järkeillä itseään ulos tilanteesta tekosyillä ja säälibileillä.

Sen sijaan kuningas Daavid käänsi sydämensä ja sielunsa kohti ”Herraa hänen Jumalaansa.”

Daavid kutsui Jumalaa hänen Jumalakseen.

Eräs Raamatun kommentaari ilmaisee tämän hyvin:

”Vaikuttaa siltä, että Daavid oli ensimmäinen antiikin laulajista joka sai kiinni persoonallisesta, henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan. Ja Jumalan suhteesta häneen.”

(MacLaren´s Exposition)

Ja Daavid joutui suureen hätään, sillä kansa aikoi kivittää hänet: niin katkeroitunut oli koko kansa, kukin poikiensa ja tyttäriensä tähden. Mutta Daavid rohkaisi mielensä Herrassa, Jumalassansa.

Mitä hän teki? Miten hän rohkaisi mielensä Herrassa hänen Jumalassaan?

Ehkä laululla joka löytyy Psalmista 27:1-2 Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään! Herra on minun elämäni turva: ketä minä vapisen! 2 Kun pahat käyvät minun kimppuuni, syömään minun lihaani, niin he, minun ahdistajani ja vihamieheni, kompastuvat ja kaatuvat.

Hänellä ei ollut mitään muuta jäljellä.

Hän ei voinut sanoa kaupunkinsa kautta, omistustensa kautta, vaimonsa, lastensa kautta.

Mutta oli yksi asia mitä amalekilaiset eivät olleet onnistuneet varastamaan.

Daavidilla oli suhde kaikkivaltiaan Jumalan kanssa. Hän kutsui Häntä Jumalakseen pimeimpänä hetkenä.

Ja kun hänellä oli Jumalansa, hänellä oli kaikki mitä hän tarvitsi.

Ehkä kuningas Daavidin piti käskeä sieluaan keskittymään hänen Jumalaansa olosuhteiden sijaan.

Ps 42:5 Näitä minä muistelen ja vuodatan sydämeni: minä kuljin väentungoksessa, astuin sen kanssa Jumalan huoneeseen riemun ja kiitoksen raikuessa juhlivasta joukosta.

Tai ehkä hän alkoi ylistää Jumalaa ja todistaa menneistä voitoistaan.

Ps 34:1-6 Minä kiitän Herraa joka aika,hänen ylistyksensä on alati minun suussani. 3 Herra on minun sieluni kerskaus, nöyrät sen kuulevat ja iloitsevat.4Ylistäkää minun kanssani Herraa,kiittäkäämme yhdessä hänen nimeänsä. 5Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle, hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni. 6Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu.

Kuningas Daavid rohkaisi ja vahvisti itseään Herrassa Jumalassaan.

Hän veti voimaa Jumalaltaan.

Hän sai rohkeutta Jumalaltaan.

Hän näki vaivaa painautuakseen sisään Hänen läsnäoloonsa saadakseen kaiken voiman mitä hän tarvitsi.

Hän sai ilon, sillä ”ilo Herrassa on sinun väkevyytesi.” Neh 8:10

Hän löysi sen. Kun hän ylisti ja palvoi Jumalaansa, kun hän muistutti itseään Hänen hyvyydestään.

Ja uskollisuudestaan, hän sai viisautta Herralta siitä, mitä tehdä, ja hän teki sen.

Hän meni amalekilaisten perään, löysi heidät, voitti heidät ja toi takaisin kaikki mitä oli menettänyt.

1 Sam 30: 18-19 Ja Daavid pelasti kaikki, mitä amalekilaiset olivat ottaneet; myös molemmat vaimonsa Daavid pelasti. 19 Ei ketään puuttunut, ei pientä eikä suurta, ei kenenkään poikaa eikä kenenkään tytärtä eikä saalista tai muuta, mitä he olivat ottaneet itsellensä; kaiken Daavid toi takaisin.

—–

Ylistys ja palvonta vie meidät TÄYDELLISEN voiton paikkaan.

Muista kuinka Joosua johdatti Israelin kukistamaan Jerikon. Tämä tarina löytyy Joosuan kirjan luvusta 6. Muurit hajosivat yliluonnollisesti kansan voittoisan huudon ja ylistyksen seurauksena. Ylistys on myös sotahuutomme murtamaan alas muurit, jotka erottavat meidät toinen toisistamme. Muurit, jotka vihollinen yrittää nostaa ylös estääkseen meitä saamasta ensimmäistä voittoamme valloittaessamme luvattua maata täällä maan päällä. Ylistä Häntä ja näet jättiläisten kaatuvan! Ylistä Häntä ja näet, miten voitat taistelut ja haasteet, joita nyt kohtaan.

Joos 6:27 Ja Herra oli Joosuan kanssa, ja hänen maineensa levisi kautta maan.

Apostoli Paavali ja hänen kumppaninsa Silas ovat yksi parhaista esimerkeistä Uuden testamentin uskovista, jotka ymmärsivät ylistyksen ja palvonnan voiman. Molemmilla oli todellinen ylistäjän sydän. Tämä voimallinen tarina löytyy Apostolien tekojen luvusta 16.

Apt. 16:25-26 Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle; ja vangit kuuntelivat heitä. 26 Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, ja samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien kahleet irtautuivat.

Elät nyt maassa, jossa sinulla on vapaus ylistää Jeesusta ja julistaa Hänen nimeään. Ja me julistamme, että se tulee pysymään tällaisena! Muista, että he olivat vankilassa rohkeuden ja uskon seurauksena. Saatat olla vankilassa omien valintojesi tai joidenkin toisten tekojen tähden. Mutta tämä ylistyksen ja palvonnan periaate toimii edelleen. Jumala on uskollinen sanalleen! Et ole konkreettisesti vankilassa kuin Paavali ja Silas, mutta saatat olla erilaisessa vankilassa. Rikkinäisten ihmissuhteiden vankilassa. Vihan vankilassa. Epäuskon ja epäilyksen vankilassa. Sairauden tai pelon vankilassa, tai velkavankeudessa. Mutta aivan kuten Paavali ja Silas nostaessasi ylistyksen ja palvonnan laulun keskiyön tunteinasi näet miten Jumala lisää ’yli’:n sinun luonnolliseesi. Ja hänen yliluonnollinen voimansa vapauttaa sinut ihmeellisesti siteistäsi, joissa nyt olet.

 

PALVELIJAN SYDÄN 2.2.2020

Mark 10:45 Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä.”

Jumalan luonne ja ominaisuudet ovat tarkoitettu näkymään meissä Hänen lapsissaan.

Hepr 1:3 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa

Uutena luomuksena meidän tulee uudistaa mielemme eikä muovautua tämän maailman mukaan, vaan tulla sellaiseksi kuin Hän on.

(Efe 5:1,Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin rakkaat lapset Room 12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Efe 4:23 ja uudistua mielenne hengeltä.)

Yksi Herramme luonteenpiirre on Hänen palvelijan sydämensä.

2 Samuel 23:8-17 NLT Nämä ovat Daavidin sankarien nimet: Jooseb-Bassebet, tahkemonilainen, vaunusoturien päällikkö, hän, joka heilutti keihästään kahdeksansadan kaatuneen yli yhdellä kertaa. Hänen jälkeensä Eleasar, Doodin poika, joka oli erään ahohilaisen poika. Hän oli yksi niistä kolmesta urhosta, jotka olivat Daavidin kanssa silloin, kun he häpäisivät filistealaisia, jotka olivat kokoontuneet sinne sotimaan. Israelin miehet vetäytyivät silloin takaisin, 10mutta hän jäi paikalleen ja surmasi filistealaisia, kunnes hänen kätensä uupui niin, että se kouristui kiinni miekkaan. Ja Herra antoi suuren voiton sinä päivänä; väki kääntyi vain hänen jälkeensä ryöstämään.11Hänen jälkeensä Samma, Aagen poika, hararilainen. Kerran olivat filistealaiset kokoontuneet yhteen joukkoon, ja siellä oli peltopalsta, kokonaan hernettä kasvamassa. Ja väki pakeni filistealaisia, 12mutta hän asettui keskelle palstaa, sai sen pelastetuksi ja voitti filistealaiset; ja niin Herra antoi suuren voiton.13 Kerran lähti kolme niistä kolmestakymmenestä päälliköstä liikkeelle, ja he tulivat elonleikkuun aikana Daavidin luo Adullamin luolalle. Ja filistealaisten joukko oli leiriytynyt Refaimin tasangolle. 14Mutta Daavid oli silloin vuorilinnassa, ja filistealaisten vartiosto oli Beetlehemissä. 15Ja Daavidin rupesi tekemään mieli vettä, ja hän sanoi: ”Jospa joku toisi minulle vettä juodakseni Beetlehemin kaivosta, joka on portin edustalla!” 16Silloin murtautuivat ne kolme urhoa filistealaisten leirin läpi ja ammensivat vettä Beetlehemin kaivosta portin edustalta, kantoivat ja toivat sen Daavidille. Mutta hän ei tahtonut sitä juoda, vaan vuodatti sen juomauhriksi Herralle 17ja sanoi: ”Pois se! Herra varjelkoon minut sitä tekemästä. Onhan se niiden miesten veri, jotka menivät sinne oman henkensä uhalla.” Eikä hän tahtonut juoda sitä. Tämän tekivät ne kolme urhoa.

Palveleminen on sydämen ominaisuus. Me emme teeskentele tai esitä.

Palveleminen on sydämen asia, samalla tavalla kuin usko, kunnioitus ja rakkaus.

Me emme tee asioita esityksen vuoksi, tullaksemme nähdyksi tai tehdäksemme vaikutuksen ihmisiin.

Sydämen laatu tulee esiin meidän tekojemme ja sanojemme kautta.

KAIKKI MIKÄ NÄYTTÄÄ NÖYRYYDELTÄ EI OLE NÖYRYYTTÄ.

Eikä kaikki mikä näyttää ylpeydeltä ole ylpeyttä.

Älä luule itsevarmuutta ylimielisyydeksi.

Tai hedelmien puutetta nöyräksi elämäksi!

David inspiroi mahtavia miehiä!

Ps 139:23-24 Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni. 24 Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle.

Hänen esimerkkinsä ja sydämensä näkyivät miehissä, jotka seurasivat häntä.

Palveleminen muuttaa asiat!

Nöyryys, riippuvuus Jumalasta ja uskollisuuden kehittäminen. humility, in dependence on God, and in developing faithfulness

Kaikki nämä ovat avain tekijöitä viemään sinua eteenpäin ja pitämään sinut oikalla pohjalla.

Davidin mahtavat miehet olivat mestareita.

Todellisia tekijöitä, miehiä jotka aikaansaivat mahtavia asioita Jumalan avulla.

Siitä huolimatta he olivat valmiita palvelemaan, sydämestään. He eivät olleet vain ”vapaaehtoisia” täyttääkseen tarpeita, vaan täysin omistautuneita.

Ottaessasi alueita haltuun ja edistäessäsi valtakuntaa älä koskaan menetä palvelijan sydäntä.

 

IHMISTEN KALASTAJAT 26.1.2020

Markus 1:17-18 (R1992) on tallentanut meille sanat, joilla Pelastajamme kutsui lähes 2000 vuotta sitten opetuslapsiaan seuraajikseen: ”Jeesus sanoi heille: ”Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.” 18 He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.”

Todellisessa kristinuskossa on kyse Jeesuksen esimerkin seuraamisesta. Kun opimme tuntemaan Hänen Sanansa ja läsnäolonsa, ymmärrämme että uskonelämän ytimessä on pelastuksen sanoman levittäminen. Jeesus on ainoa tie ikuiseen elämään. Sen lisäksi, Hän haluaa antaa meille yltäkylläisen elämän, kun vain Matteus 6:33 mukaisesti etsimme ensin Jumalan Valtakuntaa – Hänen tapaansa elää, rakastaa, johtaa ja toimia. Todellinen kristinusko ei ole koskaan ollut seremoniallista rituaaliuskoa vaan henkilökohtaista sydämen uskoa, Jeesuksen esimerkin seuraamista teoissa ja sanoissa. Jeesuksen seuraamisen ytimessä on Evankeliumin julistaminen. Hän on antanut meille selvät ohjeet Sanassaan.

Matt 28:19-20:

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

Nyt on meidän aikamme. Nyt on aika elää Sanan mukaan. Nyt on aika mennä ja julistaa Evankeliumia, johtaa ihmisiä pelastukseen ja sen jälkeen opettaa uskonratkaisun tehneitä elämään Jumalan Sanan mukaisella tavalla. Tämän vuoksi haluamme rohkaista jokaista olemaan mukana lähellä sinua kokoontuvassa kotiryhmässä. Kotiryhmä on paikka, missä voit kasvaa uskossasi ja mihin voit tuoda uusia ihmisiä mukaan Jumalan perheyhteyteen. Sinä voit tavoittaa sellaisia ihmisiä, joita kukaan muu ei kykene tavoittamaan. Jumala on antanut sinulle vastuun Evankeliumin etenemisestä koulussasi, työpaikallasi ja asuinalueellasi. Sinä olet Jumalan suunnitelma. Jos sinä et julista Evankeliumia omalla asuinalueellasi, kuka toinen sitten julistaisi? Suomi tulee muuttumaan sydän kerrallaan, perhe kerrallaan ja kaupunginosa tai lähiö kerrallaan – kunhan vain otat oman paikkasi Taivaan suunnitelmassa. Jeesuksen antama lähetystehtävä on yhä voimassa. Hän ei ole vielä palannut takaisin, koska Hän haluaa mahdollisimman monen ihmisen pelastuvan ennen kuin on ikuisesti liian myöhäistä.

Tämä vuosi 2020 tulee olemaan suuren kasvun ja moninkertaistumisen aikaa River Church Finlandin palvelutyössä eri kaupungeissa. Suomen kylät, kaupungit, kaupunginosat ja lähiöt tulevat kuulemaan hyvät uutiset Jeesuksesta.

Markus 1:38-39: Jeesus sanoi: ”Me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen.” Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä.”

Jeesus todellakin sanoo tässä Sanan kohdassa: ”Menkää uusiin kyliin, lähiöihin ja kaupunkeihin…” Hän sanoo: ”Jatkakaa eteenpäin menemistä ja uusien alueiden haltuun ottamista.” Mihin uuteen paikkaan sinä voit mennä tällä viikolla ja julistaa siellä Evankeliumia? Onko sinulla ehkäpä ystävä tai naapuri, jolle et vielä ole saarnannut hyvää sanomaa? Näiden uusien paikkojen tulee kuulla Evankeliumi. Sinun ystäväsi ja naapurisi tarvitsevat hyvää sanomaa. Ajattele suurta kuvaa koskien Suomen maata tällä hetkellä. Suomen väkiluku on nyt suurempi kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Pienillä parin neliökilometrin maantieteellisillä alueilla, esimerkiksi Itä-Helsingin eri lähiöissä asuu kussakin kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka ovat kuin ”lampaat ilman paimenta”. Kuitenkin kaikenikäiset ihmiset ovat nälkäisiä Jumalan todellisuuden puoleen. Ihmiset kaipaavat toivoa, vastauksia ja suuntaa elämälleen. Ennen kaikkea he tarvitsevat sielun pelastumista ennen kuin he siirtyvät tästä ajasta ikuisuuteen. Evankeliumin asialla on kiire. Antaudu Pyhälle Hengelle enemmän kuin koskaa ennen ja anna Hänen tehdä sinusta ihmisten kalastaja tämän sukupolven keskellä Suomessa!

MYÖTÄTUNTO JA SÄÄLI IHMISIÄ KOHTAAN LIIKUTTI JEESUSTA –

Matteus 9:35-38 Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. 36 Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä, kuin lammaslauma paimenta vailla. 37 Silloin hän sanoi opetuslapsilleen: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. 38 Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.”

Mikä liikutti ja motivoi Jeesusta – sen tulisi liikuttaa meitä!

Mikä ei liikuttanut Jeesusta – sen ei tulisi liikuttaa meitä!

Mikä liikutti Jeesusta?

Ihmiset ilman näkyä, ihmiset ilman johtajuutta elämässään, ihmiset ilman suuntaa, kadotetut ja eksyneet ihmiset, sairaat ja nälkäiset ihmiset. Hänellä oli jatkuva yhteys Taivaallisen Isänsä kanssa. Isä kertoi Hänelle, minne Hänen tulisi mennä ja mitä Hänen tulisi tehdä. Lukemattomat kansanjoukot tulivat kosketetuksi Jeesuksen palvelutyöstä.

Mikä ei liikuttanut Jeesusta?

Uskonnollisuus ei liikuttanut Jeesusta. Pitkät, opitut ja kovaääniset rukoukset eivät liikuttaneet Jeesusta. Jeesusta ärsytti suunnattomasti se, että uskoa ei eletä todeksi käytännössä. Monessa kohtaa Evankeliumeissa näemme, kuinka Jeesus nuhtelee rajuilla sanakäänteillä fariseuksia ja saddukeuksia heidän tekopyhyydestään. Ihmisten hyväksyntä ei liikuttanut Jeesusta. Kansanjoukot rakastivat Häntä ja sitten oli myös ihmisiä, jotka vihasivat Häntä. 2 Tim. 3:12 sanoo: ”…Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.”

Välinpitämätön asenne ei siis liikuttanut Jeesusta. Raamattu kertoo meille muutamasta ihmisestä, joita Jeesus kutsui seuraamaan itseään, mutta jotka löysivät ”…parempaa tekemistä…” Esimerkiksi nuori, rikas hallitusmies (Matteus 19:16-22). Jeesus kutsui Häntä seuraamaan, mutta tämä mies lähti toiseen suuntaan. Emme koskaan enää kuule tästä miehestä.

Mutta me edelleen puhumme niistä, jotka alkoivat seuraamaan Jeesusta – edelleen puhumme Pietarista, Jaakobista ja Johanneksesta. Jeesus todella teki heistä ihmisten kalastajia, näistä miehistä tuli ihmisten kalastajia. He muuttivat kaupunkiaan, kansakuntaansa ja myös ympäröiviä kansakuntia. Itse asiassa he muuttivat koko historian kulkua.

Mitä voin tehdä tällä viikolla tullakseni ihmisten kalastajaksi?

1) AKTIVOIDU sielujen voittamisessa

Room. 10:13: ”…jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.”

Ap. t. 4:12: ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

2) AKTIVOIDU mukaan kotiryhmään

Tämä on sinun yhteisösi. Tämä on paikka, missä todella kasvat hengellisesti. Jos et ole vielä mukana kotiryhmässä, tule vierailemaan tällä viikolla. Kotiryhmä on paikka, missä ihmiset tuntevat sinut ja sinä tunnet heidät. Koturyhmä on myös paikka, missä voit raamatullisella ja terveellä tavalla olla tilivelvollinen elämästäsi niille johtajille, jotka Jumala ja seurakunnan pastorit ovat asettaneet tehtäväänsä toimimaan auktoriteettina. Kotiryhmät on luotu kasvamaan, kasvamaan kiihtyvällä vauhdilla, ne on luotu moninkertaistumaan ja sitten perustamaan uusia kotiryhmiä uusiin kaupunginosiin, uusiin lähiöihin ja jopa muihin kaupunkeihin. Tällä tavalla voimme voittaa kylät, kaupungit ja lähiöt Suomessa Jeesukselle Kristukselle.

Ap. t. 2:46-47: ”Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, 47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.”

3) AKTIVOIDU rakkauden vaelluksessa. Usko aina parasta veljestäsi tai sisarestasi. Kilpaillaan toinen toisemme kunnioittamisessa. Kun Pyhä Henki täyttää meidät – sydämemme on täynnä. Voimme elää täynnä rakkautta ja rauhaa kaikkialla – kotona, koulussa, ystävien seurassa, liiketoiminnassa tai työpaikalla.Silloin elämästämme tulee puoleensa vetävää, vetovoimaista elämää. Meistä tulee antajia, ei ottajia. Meistä tulee silloin johtajia emmekä ole sellaisia ihmisiä, jotka seuraavat tämän maailman toimintatapoja. Kun elät tällä tavalla, alat itse asiassa johtaa ihmisiä Jeesuksen luo sanojesi ja elämäsi esimerkin kautta. Rakkaudessa vaeltaminen antaa sinulle Jumalan mielen mukaisen itseluottamuksen.

Ef. 4:2-4: .”..kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa 3 ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: 4 yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte.”

4) AKTIVOIDU RUKOUSELÄMÄSSÄ. Rukoileva uskova on uskova, joka voittaa jokaisella elämän alueella. Jeesus rukoili. Elia rukoili. Raamatun henkilöt rukoilivat. Jumalan miehet ja naiset meidän aikanamme ovat rukouksen ihmisiä. Joten meidän tulisi rukoilla, meidän tulisi rukoilla palavasti.

Jaak. 5:16b: ”…Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.”

JEESUS rukoili paljon. JEESUS saarnasi paljon. Hän tavoitti paljon ihmisiä – tuhansia kerrallaan. Hän teki valtavia ihmeitä. Hän ruokki kansanjoukon (Matteus 14:21) Alkuseurakunnan uskovat rukoilivat ja saarnasivat myös paljon. Ensimmäiset kristityt tavoittivat paljon ihmisiä – tuhansia kerrallaan. Jeesuksen opetuslapset, apostolit ja myös avustavissa palvelutöissä toimivat tekivät valtavia ihmeitä kansan keskuudessa. Köyhyys väistyi kokonaan alkuseurakunnasta (Ap. t. 4:34). Uskon, että pystyt näkemään yhteyden näiden asioiden välillä. Meidän tulisi olla rukouksen miehiä ja naisia. Rukous muuttaa ensin meitä ja rukous muuttaa tätä maata ja kansakuntaa.

Kun seuraamme Jeesusta – kun seuraamme Hänen esimerkkiään, meistä tulee ihmisten kalastajia ja tulemme täyttämään Jumalan suunnitelman elämäämme varten. Suomi tulee pelastumaan! Eurooppa tulee ravistelluksi Jumalan voimasta! Nyt on meidän aikamme ja siksi tämä sukupolvi ei tule menemään paholaisen helvettiin. On aika ryöstää helvetti ja täyttää Taivas.

 

HUOLISTA VAPAA ELÄMÄ 19.1.2020

Ensimmäinen askel on antaa Jumalan Sanan olla tärkein suunnan lähteesi.

Jumala on määritellyt tahtonsa Sanassaan. Kun menemme pois niistä suunnitelmista, joita Hänellä on meitä varten emme voi olettaa näkevämme hyviä asioita, joita Hän on suunnitellut meille.

1Piet 5:7. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen.

1. Jumalan tahto sinulle on huolista vapaata elämä. Ilman huolia ja raskautta.

2. Hän välittää sinusta ja katsoo perääsi.

3. Sinun tehtäväsi on heittää murheesi Hänen päällensä ja jättää ne Hänelle eikä alkaa kantamaan niitä uudestaan.

Meidän tulee heittää huolemme Hänen päällensä. Ja kun sen teemme taakka ei ole enää meidän päällämme. Emme enää nurise ja valita tai pidä säälibileitä koska huolemme ovat Herralla

Emme voi vaeltaa Hänen tahdossaa hänen suunnitelmiensa mukaan uskossa jos me murehdimme ja kannamme huolia.

Meillä on oma osamme elämässä, meidän on laskettava alas elämä lihassa ja elettävä uuden luomuksen elämää. Osa sitä on laskea alas omat huolemme.

On monia asioita, joita meidän pitää lopettaa tekemästä ja valita mennä Sanan mukaan.

Lopeta synninteko ja ala tehdä oikein!

Avain on saada ilmestys Jumalan suuruudesta, Hänen voimastaan ja Hänen rakkaudestaan.

Efe 3:18 niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, 19ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.

Paavalin rukous seurakunnalle oli, että he he voisivat saada henkilökohtaisen kokemuksen sekä Jumalan rakkaudesta että voimasta.  (j. 16).

Ja että he toimivat uskossa, täydessä luottamuksessa. (j. 17)

Me heitämme kaikki huolemme Hänen puoleensa.

Jeesus ohjeisti meitä olemaan murehtimatta, koska Taivaallinen Isämme jo tietää mitä me tarvitsemme.  (Matt 6:32). Hän vaatettaa kukat ja ruokkii linnut. Kuinka paljon enemmän Hän välittää lapsistaan?

Rukous:

Jumala rakastaa minua, välittää minusta ja katsoo puoleeni.

Hän tietää jo kaiken mitä tarvitsen. Jumalan tahto ei ole, että minä murehtisin.

Teen parannuksen murehtimisesta ja huolten kantamisesta.

Isä anna minulle anteeksi.

Kuuliaisuudesta Hänen sanalleen tänään:

Minä olen sanan tekijä en ainoastaan kuulija.

Heitän kaikki huoleni Hänen puoleensa ja jätän ne sinne.

Minä kuljen kuuliaisuudessa ja olen halukas.

Minä ylistän ja kiitän Häntä.

Aamen

Sanankohdat:

Efe 6:18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;

Fil 4:6  Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,

Matt 6:25-34  Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? 26Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? 27Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? 28Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. 29Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. 30Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? 31Älkää siis murehtiko sanoen: ’Mitä me syömme?’ tahi: ’Mitä me juomme?’ tahi: ’Millä me itsemme vaatetamme?’ 32Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. 33Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. 34Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa.”