Antautunut sydän

Ja he tulivat maatilalle, jonka nimi on Getsemane; ja hän sanoi opetuslapsillensa: “Istukaa tässä, sillä aikaa kuin minä rukoilen”. Ja hän otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen; ja hän alkoi kauhistua ja tulla tuskaan.Ja hän sanoi heille: “Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa”. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi maahan ja rukoili, että, jos mahdollista, se hetki menisi häneltä ohi, ja sanoi: “Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle; ota pois minulta tämä malja. Mutta ei, mitä minä tahdon, vaan mitä sinä!” Ja hän tuli ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille: “Simon, nukutko? Etkö jaksanut yhtä hetkeä valvoa? alvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko.” Ja taas hän meni pois ja rukoili sanoen samat sanat.Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet kovin raukeiksi; ja he eivät tienneet, mitä hänelle vastaisivat.Ja hän tuli kolmannen kerran ja sanoi heille: “Te nukutte vielä ja lepäätte! Jo riittää! Hetki on tullut; katso, Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, lähtekäämme; katso, se, joka kavaltaa minut, on lähellä.” 
‭‭‭‭Mark‬us ‭14:32-42‬

Jeesus ilmensi antautunutta sydäntä myös maanpäällisen elämänsä kriittisimmällä ja paineistetuimmalla hetkellä; ja hänen opetuslapsensa olivat katsomassa. 

Ja sanoi: “Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle; ota pois minulta tämä malja. Mutta ei, mitä minä tahdon, vaan mitä sinä!”.
‭‭Markus 14:36

 • Pyyde: mitä oikein haluat?
 • Päätös: valinnoillasi on väliä!
 • Päättäväisyys: vahvista lujaa päätöstäsi sen puoleen, mikä on oikein!


Palvonnan sydän

Ja kohta minä olin hengessä. Ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja.

lankeavat ne kaksikymmentä neljä vanhinta hänen eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen sanoen: “Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut”.
‭‭Ilmestyskirja 4:2, 10-11

 • Jumala ensin. 
 • Palvonnan hetki on kokosydäminen hartaus Jumalalle koko hengestä, sielusta ja ruumiista. 
 • Tule mieheksi/naiseksi, joka ylistää, kiittää ja palvoo Herraa. 


Alamainen auktoriteetille

Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
‭‭Kolossalaiskirje 1:13

 • Jeesuksen veren voimasta meidät on tuotu Jumalan perheeseen.
 • Aiemmin olimme alamaisia tämän maailman voimille, ja tämän maailmanajan jumalattomille hallitsijoille!
 • Kyse on valtakunnasta, jossa Jumala hallitsee! Nyt olemme alamaisia Kuninkaiden kuninkaan herruudelle!

Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: “Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon”. 7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.
‭‭Jaakob 4:6-7

Jeesus on Herra. Alamainen hänen sanalleen. Alamainen hänen asettamalleen auktoriteetille. 

 • Perhe
 • Yhteiskunnalliset auktoriteetit
 • Seurakunnan auktoriteetit

Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niinkuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen; sillä se ei ole teille hyödyllistä.
‭‭Heprealaiskirje 13:17 

Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa.
Kolossalaiskirje 3:20


Palvelijan asenne

nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. 5 Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt.

Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt.
‭‭JoJohannes 13:4-5, 15

Sitoutunut edistämään Jumalan valtakuntaa ja palvelemaan muita!

Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa. 23 Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille, 24 tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta.
‭‭Kolossalaiskirje 3:22-24


Pyyde. Päätös. Päättäväisyys. 

Omistautumisen rukous:

Rakas Herra,

Annan elämäni kokonaan sinulle.

Palvon sinua kaikella mitä olen.

Olet elämäni Herra.

Palvelen sinua koko sydämestäni.

Teen mitä haluat minun tekevän.

Menen minne haluat minun menevän.

Sanon mitä haluat minun sanovan.

Olen kuka haluat minun olevan.

Ei minun tahtoni Herra, vaan sinun tahtosi tapahtukoon.

Minä olen sinun.