Anteeksianto – vapauttaa, päästää irti ja laittaa syrjään

Lopun aikoina on helppo loukkaantua ja useiden rakkaus kylmeneekin. Anteeksi antamalla saamme vapauttaa ihmiset ja päästää irti asioista! Vain anteeksi antaminen pitää meidät vapaina.

Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. (Matt. 24:12)

Meidän uskovien käsketään vaeltaa RAKKAUDESSA!

kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. (Kol. 3:13)

Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. (Ef.4:32)

Älä pidä kiinni loukkaantumisista tai haudo pahoja ajatuksia kenestäkään. 

‭‭Ja hän sanoi opetuslapsillensa: “Mahdotonta on, että viettelykset jäisivät tulematta; mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat! 2Hänen olisi parempi, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelee yhden näistä pienistä.3 Pitäkää itsestänne vaari! Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. 4Ja jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo: ‘Minä kadun’, niin anna hänelle anteeksi.”Ja apostolit sanoivat Herralle: “Lisää meille uskoa”. 6Niin Herra sanoi: “Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle: ‘Nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen’, ja se tottelisi teitä. 7Jos jollakin teistä on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanooko hän tälle tämän tullessa pellolta: ‘Käy heti aterialle’? 8Eikö hän pikemminkin sano hänelle: ‘Valmista minulle ateria, vyöttäydy ja palvele minua, sillä aikaa kuin minä syön ja juon; ja sitten syö ja juo sinä’? 9Ei kaiketi hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki, mitä oli käsketty? 10Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: ‘Me olemme ansiottomia palvelijoita; olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään’.” (‭‭Luuk ‭17:1-10‬)

Pysy valppaana ja varjele sydämesi kaikelta anteeksiantamattomuudelta!

Kun Jeesuksesta on tullut Herramme ja Jumala on taivaallinen Isämme, meillä ei itse asiassa ole vaihtoehtoja. Meidän tulee antaa anteeksi, aivan kuten Taivaallinen Isämme on antanut meille anteeksi!

Kyse on sydämen asiasta:

Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. (Snl. 4:23)

Joskus epärealistiset odotuksemme vaikeuttavat elämäämme. Meidän pitääkin tarkistaa, mitä odotamme läheisistä ihmissuhteista, jotta emme luo odotuksillamme taakkoja. Miehesi tai vaimosi ei ole kaiken hyvän ja onnen lähde.

Kulje aina rakkaudessa ja anna aina anteeksi!

Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. (Jes.43:25)

Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä. (Hepr. 8:12)

Kun Jumala antaa anteeksi, Hän unohtaa. Hän ei muista meidän syntejämme!

Anteeksi antaminen ei ole ulkoinen teko tai uskonnollinen rutiini, vaan sydämen tila ja asenne.   

  • Emme voi kantaa kaunaa kenellekään!
  • Elämme uskon ja rakkauden elämää, joten annamme aina anteeksi!

Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. (Mark. 11:25)

Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. (Gal.5:6)

Jumalan antaa anteeksi ja Hän parantaa.

Kun teemme parannuksen synneistämme ja käännymme Jumalan puoleen, niin Hän pelastaa, parantaa ja Hän tekee uudeksi!

‭‭Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. (Jaak.5:15)

‭‭Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. 2Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, 3 hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, (Ps. 103:1-3)

Uskovina meidän tulisi olla nopeita tekemään parannusta ja pyytämään Hänen anteeksiantoaan, jos olemme ottaneet vääriä askeleita. Parannuksen teossa ei ole kyse siitä, että meistä tuntuu pahalta jäädä kiinni jostain, mitä meidän ei olisi pitänyt tehdä. Tehdessämme parannusta käännymme pois synnistä, teemme suunnanmuutoksen ja korjaamme ajattelumme Jumalan Sanan mukaiseksi. Kun me kadumme ja tunnustamme syntimme, Jumala antaa anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 

Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. (1. Joh. 1:9)

Kun olet vastaanottanut Hänen anteeksiantonsa, on aika katsoa tulevaisuuteen ja siihen, mitä Jumalalla on sinulle. Unohda menneisyys ja keskity tulevaisuuteen!  Et voi enää pitää kiinni vanhasta! Aivan kuten Hän antoi sinulle anteeksi ja unohti, sinun on tehtävä samoin ja mentävä eteenpäin! 

‭‭Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. 13Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, 14minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. (Fil.3: 12-14)

Julista ja rukoile tänään:

Olen vastaanottanut Hänen anteeksiantonsa. Kuljen rakkaudessa. Kuljen uskossa. Annan anteeksi jokaiselle, joka on satuttanut tai loukannut minua.