Jeesuksen Kristuksen Jumaluus.

Perustavat Raamatunpaikat:  

Joh 1:1-2 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. 

Joh 8:58 Jeesus sanoi heille: “Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut”

Joh 10:30 Minä ja Isä olemme yhtä.”

1. Hänen neitseellinen syntymänsä.

Jes 7:14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel (Jumala kanssamme)

Luuk 1:26-38 Enkeli tulee Marian luo.

Matt 1:18-23 Enkeli ilmestyy Joosefille unessa: “Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.

2. Hänen synnitön elämänsä.

Jes 53:12 Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.

1 Joh 3:5 Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä.

Hepr 7:26-28 Jeesus, meidän täydellinen ylipappimme. 

1 Piet 2:22 Joka “ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut”,

3. Hänen ihmeensä.

Apt 2:22 Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte,

Apt 10:38 Te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.

  • Joh 2:11
  • Joh 2:23
  • Joh 3:1-2
  • Joh 11:47

Joh 20:30-31 Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden; mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. 

4. Hänen sovitustyönsä ristillä. 

2 Kor 5:21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

Hepr 9:28a Samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit.

1 Piet 2:24 joka “itse kantoi meidän syntimme” ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; 

1 Joh 2:2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.

1 Joh 4:10 Siinä on rakkaus — ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

  • Sovitus: hyvittäminen, suotuisaksi palauttaminen, suosiollinen, armollinen, hyväntahtoinen. Varhaisin muoto sanalle sovitus on = armon istuin, sovituksen paikka.     

Kol 1:22 (Jumala on nyt sovittanut) Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,

Hepr 2:17 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. 

Room 4:24-25 Jeesuksen, meidän Herramme, joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. 

2 Tim 2:11 Varma on tämä sana; sillä:jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää;

Kol 1:13-14 Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,

Ilm 1:5-6 Hän joka rakastaa meitä ja pesi meidät verellänsä synneistämme.

5. Hänen ruumiillinen ylösnousemuksensa. 

Matt 28:5-6 Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille: “Älkää te peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niinkuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut.

  • Luuk 24:36-43 Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus näyttäytyi elävänä opetuslapsilleen.
  • 1 Kor 15:3-4 Hänet haudattiin ja Hän nousi uudelleen kolmantena päivänä.   
  • Apt 2:23-28 -Jumala nosti Jeesuksen kuolleista, koska kuoleman ei ollut mahdollista pitää häntä. 

6 Hänen nousemisensa Jumalan oikealle puolelle.

Apt 1:11 Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. 

  • Apt 2:32-36 -Jeesus nousi Jumalan oikealle puoelle. 
  • Hepr 1:1-3 -Jeesus on nimetty kaiken perilliseksi. 

Fil 2:9-11 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.