Asioikaa näillä, kunnes minä tulen – Osa 2

Ja hän kutsui luoksensa kymmenen palvelijaansa, antoi heille kymmenen leiviskää ja sanoi heille: ‘Asioikaa näillä, kunnes minä tulen’. Luukas 19:13 

Englanninkielisessä King James Version -raamatunkäännöksessä ‘asioimisesta’ käytetään sanaa ‘occupy’, mikä Merriam-Webster -sanakirjan mukaan tarkoittaa:

  1. Viedä huomiota tai puhtia
  2. Viedä tilaa / ottaa, täyttää
  3. Ottaa haltuun tai pitää hallussa / miehittää, valloittaa / täyttää tai suorittaa tehtävä (virka tai asema)
  4. Asua asunnossa omistajana tai vuokralaisena

“Kutsuttu moninkertaistumaan”

Sillä tapahtuu, niinkuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille: hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa; yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset viisi leiviskää. Samoin kaksi leiviskää saanut voitti toiset kaksi. Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Matteus 25:14-18

  • Moninkertaista lahjasi ja kykysi, ja enene niissä: sinut on luotu Jumalan kuvaksi, ja varustettu uskomattomalla potentiaalilla.
  • Jeesus maksoi hinnan synneistäsi; tuoden anteeksiannon ja ennalleen asettamisen, poistaen häpeäsi.
  • Älä vain odota passiivisesti, vaan ryhdy ja sitoudu Valtakunnan toimiin, kunnes Jeesus palaa.
  • Jokainen yksilö on elintärkeä omalla paikallaan.
  • KBF: liiketoimintaa, jokainen yritys mukana, liikkuen eteenpäin

Ota, mitä sinulle on uskottu, ja moninkertaista se!”

Keskity: “Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä. Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä.”  2. Tessalonikalaiskirje 3:10-12

Yhteenliittyneenä:  “Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.”  Apostolien teot 2:42

Auta toisia asioimaan omilla kyvyillään!

“Ei ketään toimettomana, vaan kaikkien kädet työssä!”

Keskittyminen Valtakuntaan joka päivä.