Asioikaa näillä, kunnes minä tulen

Hän sanoi näin: “Eräs jalosukuinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen itsellensä kuninkuuden ja sitten palatakseen. Ja hän kutsui luoksensa kymmenen palvelijaansa, antoi heille kymmenen leiviskää ja sanoi heille: ‘Asioikaa näillä, kunnes minä tulen’. Mutta hänen kansalaisensa vihasivat häntä ja lähettivät lähettiläät hänen jälkeensä sanomaan: ‘Emme tahdo tätä kuninkaaksemme’. Ja saatuansa kuninkuuden ja palattuansa hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut rahat, saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut. Niin ensimmäinen tuli esiin ja sanoi: ‘Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut kymmenen leiviskää’. Ja hän sanoi hänelle: ‘Hyvä on, sinä hyvä palvelija; koska vähimmässä olet ollut uskollinen, niin saat vallita kymmentä kaupunkia’. Ja toinen tuli ja sanoi: ‘Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut viisi leiviskää’. Niin hän sanoi tällekin: ‘Sinä, vallitse sinä viittä kaupunkia’. Vielä tuli yksi ja sanoi: ‘Herra, katso, tässä on sinun leiviskäsi, jota olen säilyttänyt liinasessa. Sillä minä pelkäsin sinua, koska olet ankara mies: sinä otat, mitä et ole talteen pannut, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt.’ Hän sanoi hänelle: ‘Oman sanasi mukaan minä sinut tuomitsen, sinä paha palvelija. Sinä tiesit minut ankaraksi mieheksi, joka otan, mitä en ole talteen pannut, ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt; miksi et siis antanut rahojani rahanvaihtajan pöytään, että minä tultuani olisin saanut periä ne korkoineen?’ Ja hän sanoi vieressä seisoville: ‘Ottakaa häneltä pois se leiviskä ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää’. — Niin he sanoivat hänelle: ‘Herra, hänellä on jo kymmenen leiviskää’. — ‘Minä sanon teille: jokaiselle, jolla on, annetaan; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Mutta viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaaksensa, tuokaa tänne ja teloittakaa minun edessäni.'” Luukas 19:12-27 

Englanninkielisessä King James Version -raamatunkäännöksessä ‘asioimisesta’ käytetään sanaa ‘occupy’, mikä suomeksi tarkoittaa ‘valloittaa’ tai ‘ottaa haltuun’. Merriam-Webster -sanakirjan mukaan ‘occupy’ tarkoittaa:

  1. Viedä huomiota tai puhtia
  2. Viedä tilaa / ottaa, täyttää
  3. Ottaa haltuun tai pitää hallussa / miehittää, valloittaa / täyttää tai suorittaa tehtävä (virka tai asema)
  4. Asua asunnossa omistajana tai vuokralaisena

“Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.” Johannes‬ ‭15:8‬

  • Jokainen Jumalan lapsi tulee antamaan tilin siitä, mitä hänelle on uskottu.
  • Jumala on antanut meille tarvittavat välineet ja keinot toteuttaa tehtävämme (poikkeuksetta, paholainen on häiritsijä, joka tulee tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan: Johannes 10:10).
  • Mikä on paikka, joka sinun tulee valloittaa? Mitä talentteja / kykyjä Mestari on sinulle uskonut?
  • Älä vertaa itseäsi muihin, äläkä kopio, mitä muut tekevät. Keskity siihen, mitä Hän on sinulle antanut!
  • Opi, kunnostaudu, rukoile, venytä itseäsi, kasva – sano ‘ei’ pelolle.
  • Älä anna eilisen pitää sinua panttivankina, Jumala on uusien mahdollisuuksien Jumala! Tänään on uusi päivä, älä käännä selkääsi Hänelle, jos kuulet Hänen äänensä.

“niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi.” 1. Korinttolaiskirje‬ ‭3:13-15‬