Back to the top
zooming-background

Blogi

Habak‬uk ‭2:14‬ Sillä maa on oleva täynnä Herran kunnian tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.

‭‭2. Kor. 4:3-6 Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, 4niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. 5Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. 6Sillä Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valkeus pimeydestä”, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.

 

1. Kristus on täyttymys

Kristuksessa saa täyttymyksensä kaikki se, minkä Vanha testamentti kykeni näyttämään vain kuvina ja varjoina. (Kol. 2, Hepr. 10)

‭‭Hepr. ‭1:3‬‬‬ Ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa

Hänessä, meillä on lepo.

Hänessä, meillä on ilo.

Hänessä, olemme kaikkien voimien ja valtojen yläpuolella.

Hänessä, meillä on elämä.

Hän on Jumalan ainoa poika (Joh. 3:16) Jumala lihallisessa muodossa (Kol. 1:22) Ja Jumalan rakas poika. (Luuk. 3:22) Johon Jumala on mielistynyt!

Me olemme täällä jakamassa HÄNESTÄ. Puhumassa HÄNESTÄ, näyttämässä toteen HÄNEN voimansa. Tuomassa esiin HÄNEN rakkautensa tätä sukupolvea kohtaan. Todistamassa HÄNEN valtavasta voimastaan meitä kohtaan ja meissä. Jakamassa siitä, mitä HÄN on tehnyt meidän eteemme. Miten HÄN kärsi ristillä. Maksoi hinnan. Kuinka HÄN nousi kuolleista ja elää ikuisesti!

Me olemme palavia HÄNELLE!

 

2. Jokaiselle, joka uskoo 

‭‭Joh. ‭3:16-21‬ Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 17Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. 18Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. 19Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. 20Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. 21Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt.”

Maailmalla ei ole mitään tarjottavaa!

Valo on tullut, voit uskoa Häneen tänään! Jokainen, joka huutaa tuon mahtavan nimen puoleen, pelastuu!

‭‭Apt‬. 4:12‬ Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

‭‭Room‭. 10:13‬ Sillä ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.

Jeesuksen nimessä on pelastuminen, parantuminen ja elämä!

 

3. Sinä olet Hänen instrumenttinsa 

Me olemme täällä täyttämässä maan ja ottamassa sen haltuun!

Uuden testamentin seurakunta Suomessa tarvitsee militantin asenteen ja rakastavan sydämen. Me emme mene luonnollisessa voimassa, vaan Jumalan Hengessä voittamaan ihmisten sydämiä. Julistamaan evankeliumia. Näkemään poikien ja tyttöjen, miesten ja naisten kääntyvän Jeesuksen puoleen.

‭‭Room‬. 10:14-15 Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? 15 Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on:”Kuinka suloiset ovat niiden jalat,jotka hyvää sanomaa julistavat!”

 

Kaksi käytännön askelta, joita voit soveltaa elämässäsi: 

– Anna Jeesuksen Hengen muuttaa sinut kokonaan. Muutos sinussa tulee olemaan muutos ympärilläsi. Herätys alkaa sinusta. Sinun elämäsi, asenteesi, sydämesi ja perheesi. Janoa muutosta! Lopeta muiden osoittelu ja katso peiliin!

– Antaudu Pyhän Hengen suunnitelmaan ja ota oma paikkasi. Liity seuraamme rukouksessa joka arkipäivä, liity kotiryhmään. Tule mukaamme kaduille äläkä jätä väliin yhtään yhteistä sunnuntaikokousta.

On aika ottaa maa haltuun. Meidän tehtävämme.

Mille me elämme, sille me olemme valmiita kuolemaan.

Oletko mukana?

140

1. Pyhä ja kaunis

Ps. 96:9  Kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa, vaviskaa hänen kasvojensa edessä, kaikki maa.

Uskovina meidät on ristiinnaulittu yhdessä Kristuksen kanssa, meidät on haudattu hänen kanssaan ja nyt Kristus elää meissä. Kuljemme uudessa elämässä ja meidät on nostettu istumaan taivaallisissa yhdessä Hänen kanssaan!  (Gal. 2:20, Room. 6:4, Ef. 2:6)

Gal. 2:20 Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.

Room. 6:4 Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.

Ef. 2:6 Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa

Elämämme on piilotettuna Hänessä ja elämme pyhää elämää Jumalalle. Hän on antanut meille uuden sydämen ja nyt me pidämme lihamme ristiinnaulittuna ja vanhan elämän haudattuna. Nostaen pyhät kätemme. (1 Tim 2:8) Ja pitäen kätemme viattomina ja sydämemme puhtaana. (Ps 24:4).

1. Tim. 2:8 Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä;

Ps. 24:4 Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin.

Jumala on pyhä ja meidät on kutsuttu olemaan sellaisia kuin Hän on. Jumalan Sana opettaa meitä olemaan pyhiä kuten Hän on pyhä. (1. Piet 1:16). Meidän ruumiimme ovat Jumalan temppeleitä. (1. Kor. 6:19)

1. Piet. 1:16 Sillä kirjoitettu on: ”Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä”.

1. Kor. 6:19 Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?

Kutsuttu olemaan kaunis, asetettu erilleen Häntä varten.

Poispäin maailmasta, Pyhä Jumalalle!

Sano tämä ääneen:

”Olen kaunis ja pyhä! Omistettu herralle!”

 

2. Syitä miksi monet kamppailevat tällä alueella.

A) Tilan antaminen lihalle. Mitä tahansa ruokit, se kasvaa elämässäsi. Mitä kylvät, se tuottaa sadon.

Room. 6:13 älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.

– Mitä enemmän annat tilaa lihalle, sitä enemmän se ottaa maata haltuun.

B) Vääränlainen ajattelu/opetus joissakin elintärkeissä elämän alueissa.  

Asioissa kuten: “Kuka minä olen?”, “Mikä on minun paikkani Jumalassa?” “Mikä on minulle mahdollista?” ja “Mitkä ovat minun omat vastuualueeni?”

Henkilökohtainen näky elämästäsi on tärkeää, jotta tiedät Jumalan Sanasta, mikä on Jumalan tahto elämällesi ja mikä sinun toimeksiantosi on!

C) Antautuminen lihalle tietämättä Jumalan tahtoa johtaa vääriin tapoihin, asenteisiin, sanoihin ja tekoihin. Tämä tuottaa elämää ilman voittoja ja jatkuvia epäonnistumisia. Mutta antautuminen Jumalan Hengelle, Jumalan Sanan noudattaminen ja uskossa vaeltaminen rakkauden kautta saa aikaan voittoisan elämän, kunniaa, rakkautta, tuloksia ja siunauksia!

 

3. HÄNEN paluunsa odottaminen: pysyminen valmiina. 

Hääpäivänä morsian on puettu tahrattomaan, kauniiseen valkoiseen asuun. Meidän tulee pitää sydämemme, kätemme ja vaatteemme puhtaana Hänen tuloaan varten! Kukaan morsian ei halua likaista asua, se olisi nöyryyttävää! Samalla tavalla, meidän tulee haluta olla valmiina Herran paluulle.

Matt. ‭24:44‬‬‬ Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

Julista tämä elämäsi ylle:

Tästä päivästä lähtien

Minut on asetettu erilleen tästä maailmasta.

Minä olen Jumalan pyhä.

74

Mark. 10:45 Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä.”

Jumalan luonne ja ominaisuudet ovat tarkoitettu näkymään meissä Hänen lapsissaan.

Hepr. 1:3 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa

Uutena luomuksena meidän tulee uudistaa mielemme eikä muovautua tämän maailman mukaan, vaan tulla sellaiseksi kuin Hän on.

(Ef. 5:1 Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin rakkaat lapset Room. 12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ef. 4:23 ja uudistua mielenne hengeltä.)

Yksi Herramme luonteenpiirre on Hänen palvelijan sydämensä.

2. Sam. 23:8-17 Nämä ovat Daavidin sankarien nimet: Jooseb-Bassebet, tahkemonilainen, vaunusoturien päällikkö, hän, joka heilutti keihästään kahdeksansadan kaatuneen yli yhdellä kertaa. Hänen jälkeensä Eleasar, Doodin poika, joka oli erään ahohilaisen poika. Hän oli yksi niistä kolmesta urhosta, jotka olivat Daavidin kanssa silloin, kun he häpäisivät filistealaisia, jotka olivat kokoontuneet sinne sotimaan. Israelin miehet vetäytyivät silloin takaisin, 10mutta hän jäi paikalleen ja surmasi filistealaisia, kunnes hänen kätensä uupui niin, että se kouristui kiinni miekkaan. Ja Herra antoi suuren voiton sinä päivänä; väki kääntyi vain hänen jälkeensä ryöstämään.11Hänen jälkeensä Samma, Aagen poika, hararilainen. Kerran olivat filistealaiset kokoontuneet yhteen joukkoon, ja siellä oli peltopalsta, kokonaan hernettä kasvamassa. Ja väki pakeni filistealaisia, 12mutta hän asettui keskelle palstaa, sai sen pelastetuksi ja voitti filistealaiset; ja niin Herra antoi suuren voiton.13 Kerran lähti kolme niistä kolmestakymmenestä päälliköstä liikkeelle, ja he tulivat elonleikkuun aikana Daavidin luo Adullamin luolalle. Ja filistealaisten joukko oli leiriytynyt Refaimin tasangolle. 14Mutta Daavid oli silloin vuorilinnassa, ja filistealaisten vartiosto oli Beetlehemissä. 15Ja Daavidin rupesi tekemään mieli vettä, ja hän sanoi: ”Jospa joku toisi minulle vettä juodakseni Beetlehemin kaivosta, joka on portin edustalla!” 16Silloin murtautuivat ne kolme urhoa filistealaisten leirin läpi ja ammensivat vettä Beetlehemin kaivosta portin edustalta, kantoivat ja toivat sen Daavidille. Mutta hän ei tahtonut sitä juoda, vaan vuodatti sen juomauhriksi Herralle 17ja sanoi: ”Pois se! Herra varjelkoon minut sitä tekemästä. Onhan se niiden miesten veri, jotka menivät sinne oman henkensä uhalla.” Eikä hän tahtonut juoda sitä. Tämän tekivät ne kolme urhoa.

Palveleminen on sydämen ominaisuus. Me emme teeskentele tai esitä.

Palveleminen on sydämen asia, samalla tavalla kuin usko, kunnioitus ja rakkaus.

Me emme tee asioita esityksen vuoksi, tullaksemme nähdyksi tai tehdäksemme vaikutuksen ihmisiin.

Sydämen laatu tulee esiin meidän tekojemme ja sanojemme kautta.

KAIKKI, MIKÄ NÄYTTÄÄ NÖYRYYDELTÄ, EI OLE NÖYRYYTTÄ.

Eikä kaikki, mikä näyttää ylpeydeltä, ole ylpeyttä.

Älä luule itsevarmuutta ylimielisyydeksi.

Tai hedelmien puutetta nöyräksi elämäksi!

Daavid inspiroi mahtavia miehiä!

Ps. 139:23-24 Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni. 24 Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle.

Hänen esimerkkinsä ja sydämensä näkyivät miehissä, jotka seurasivat häntä.

Palveleminen muuttaa asiat!

Nöyryys, riippuvuus Jumalasta ja uskollisuuden kehittäminen.

Kaikki nämä ovat avain tekijöitä viemään sinua eteenpäin ja pitämään sinut oikalla pohjalla.

Daavidin mahtavat miehet olivat mestareita.

Todellisia tekijöitä, miehiä jotka aikaansaivat mahtavia asioita Jumalan avulla.

Siitä huolimatta he olivat valmiita palvelemaan, sydämestään. He eivät olleet vain ”vapaaehtoisia” täyttääkseen tarpeita, vaan täysin omistautuneita.

Ottaessasi alueita haltuun ja edistäessäsi valtakuntaa älä koskaan menetä palvelijan sydäntä.

54

Markus 1:17-18 (R1992) on tallentanut meille sanat, joilla Pelastajamme kutsui lähes 2000 vuotta sitten opetuslapsiaan seuraajikseen: ”Jeesus sanoi heille: ”Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.” 18 He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.”

Todellisessa kristinuskossa on kyse Jeesuksen esimerkin seuraamisesta. Kun opimme tuntemaan Hänen Sanansa ja läsnäolonsa, ymmärrämme että uskonelämän ytimessä on pelastuksen sanoman levittäminen. Jeesus on ainoa tie ikuiseen elämään. Sen lisäksi, Hän haluaa antaa meille yltäkylläisen elämän, kun vain Matteus 6:33 mukaisesti etsimme ensin Jumalan Valtakuntaa – Hänen tapaansa elää, rakastaa, johtaa ja toimia. Todellinen kristinusko ei ole koskaan ollut seremoniallista rituaaliuskoa vaan henkilökohtaista sydämen uskoa, Jeesuksen esimerkin seuraamista teoissa ja sanoissa. Jeesuksen seuraamisen ytimessä on Evankeliumin julistaminen. Hän on antanut meille selvät ohjeet Sanassaan.

Matt 28:19-20:

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

Nyt on meidän aikamme. Nyt on aika elää Sanan mukaan. Nyt on aika mennä ja julistaa Evankeliumia, johtaa ihmisiä pelastukseen ja sen jälkeen opettaa uskonratkaisun tehneitä elämään Jumalan Sanan mukaisella tavalla. Tämän vuoksi haluamme rohkaista jokaista olemaan mukana lähellä sinua kokoontuvassa kotiryhmässä. Kotiryhmä on paikka, missä voit kasvaa uskossasi ja mihin voit tuoda uusia ihmisiä mukaan Jumalan perheyhteyteen. Sinä voit tavoittaa sellaisia ihmisiä, joita kukaan muu ei kykene tavoittamaan. Jumala on antanut sinulle vastuun Evankeliumin etenemisestä koulussasi, työpaikallasi ja asuinalueellasi. Sinä olet Jumalan suunnitelma. Jos sinä et julista Evankeliumia omalla asuinalueellasi, kuka toinen sitten julistaisi? Suomi tulee muuttumaan sydän kerrallaan, perhe kerrallaan ja kaupunginosa tai lähiö kerrallaan – kunhan vain otat oman paikkasi Taivaan suunnitelmassa. Jeesuksen antama lähetystehtävä on yhä voimassa. Hän ei ole vielä palannut takaisin, koska Hän haluaa mahdollisimman monen ihmisen pelastuvan ennen kuin on ikuisesti liian myöhäistä.

Tämä vuosi 2020 tulee olemaan suuren kasvun ja moninkertaistumisen aikaa River Church Finlandin palvelutyössä eri kaupungeissa. Suomen kylät, kaupungit, kaupunginosat ja lähiöt tulevat kuulemaan hyvät uutiset Jeesuksesta.

Markus 1:38-39: Jeesus sanoi: ”Me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen.” Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä.”

Jeesus todellakin sanoo tässä Sanan kohdassa: ”Menkää uusiin kyliin, lähiöihin ja kaupunkeihin…” Hän sanoo: ”Jatkakaa eteenpäin menemistä ja uusien alueiden haltuun ottamista.” Mihin uuteen paikkaan sinä voit mennä tällä viikolla ja julistaa siellä Evankeliumia? Onko sinulla ehkäpä ystävä tai naapuri, jolle et vielä ole saarnannut hyvää sanomaa? Näiden uusien paikkojen tulee kuulla Evankeliumi. Sinun ystäväsi ja naapurisi tarvitsevat hyvää sanomaa. Ajattele suurta kuvaa koskien Suomen maata tällä hetkellä. Suomen väkiluku on nyt suurempi kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Pienillä parin neliökilometrin maantieteellisillä alueilla, esimerkiksi Itä-Helsingin eri lähiöissä asuu kussakin kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka ovat kuin ”lampaat ilman paimenta”. Kuitenkin kaikenikäiset ihmiset ovat nälkäisiä Jumalan todellisuuden puoleen. Ihmiset kaipaavat toivoa, vastauksia ja suuntaa elämälleen. Ennen kaikkea he tarvitsevat sielun pelastumista ennen kuin he siirtyvät tästä ajasta ikuisuuteen. Evankeliumin asialla on kiire. Antaudu Pyhälle Hengelle enemmän kuin koskaa ennen ja anna Hänen tehdä sinusta ihmisten kalastaja tämän sukupolven keskellä Suomessa!

MYÖTÄTUNTO JA SÄÄLI IHMISIÄ KOHTAAN LIIKUTTI JEESUSTA –

Matteus 9:35-38 Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. 36 Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä, kuin lammaslauma paimenta vailla. 37 Silloin hän sanoi opetuslapsilleen: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. 38 Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.”

Mikä liikutti ja motivoi Jeesusta – sen tulisi liikuttaa meitä!

Mikä ei liikuttanut Jeesusta – sen ei tulisi liikuttaa meitä!

Mikä liikutti Jeesusta?

Ihmiset ilman näkyä, ihmiset ilman johtajuutta elämässään, ihmiset ilman suuntaa, kadotetut ja eksyneet ihmiset, sairaat ja nälkäiset ihmiset. Hänellä oli jatkuva yhteys Taivaallisen Isänsä kanssa. Isä kertoi Hänelle, minne Hänen tulisi mennä ja mitä Hänen tulisi tehdä. Lukemattomat kansanjoukot tulivat kosketetuksi Jeesuksen palvelutyöstä.

Mikä ei liikuttanut Jeesusta?

Uskonnollisuus ei liikuttanut Jeesusta. Pitkät, opitut ja kovaääniset rukoukset eivät liikuttaneet Jeesusta. Jeesusta ärsytti suunnattomasti se, että uskoa ei eletä todeksi käytännössä. Monessa kohtaa Evankeliumeissa näemme, kuinka Jeesus nuhtelee rajuilla sanakäänteillä fariseuksia ja saddukeuksia heidän tekopyhyydestään. Ihmisten hyväksyntä ei liikuttanut Jeesusta. Kansanjoukot rakastivat Häntä ja sitten oli myös ihmisiä, jotka vihasivat Häntä. 2 Tim. 3:12 sanoo: ”…Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.”

Välinpitämätön asenne ei siis liikuttanut Jeesusta. Raamattu kertoo meille muutamasta ihmisestä, joita Jeesus kutsui seuraamaan itseään, mutta jotka löysivät ”…parempaa tekemistä…” Esimerkiksi nuori, rikas hallitusmies (Matteus 19:16-22). Jeesus kutsui Häntä seuraamaan, mutta tämä mies lähti toiseen suuntaan. Emme koskaan enää kuule tästä miehestä.

Mutta me edelleen puhumme niistä, jotka alkoivat seuraamaan Jeesusta – edelleen puhumme Pietarista, Jaakobista ja Johanneksesta. Jeesus todella teki heistä ihmisten kalastajia, näistä miehistä tuli ihmisten kalastajia. He muuttivat kaupunkiaan, kansakuntaansa ja myös ympäröiviä kansakuntia. Itse asiassa he muuttivat koko historian kulkua.

Mitä voin tehdä tällä viikolla tullakseni ihmisten kalastajaksi?

1) AKTIVOIDU sielujen voittamisessa

Room. 10:13: ”…jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.”

Ap. t. 4:12: ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

2) AKTIVOIDU mukaan kotiryhmään

Tämä on sinun yhteisösi. Tämä on paikka, missä todella kasvat hengellisesti. Jos et ole vielä mukana kotiryhmässä, tule vierailemaan tällä viikolla. Kotiryhmä on paikka, missä ihmiset tuntevat sinut ja sinä tunnet heidät. Koturyhmä on myös paikka, missä voit raamatullisella ja terveellä tavalla olla tilivelvollinen elämästäsi niille johtajille, jotka Jumala ja seurakunnan pastorit ovat asettaneet tehtäväänsä toimimaan auktoriteettina. Kotiryhmät on luotu kasvamaan, kasvamaan kiihtyvällä vauhdilla, ne on luotu moninkertaistumaan ja sitten perustamaan uusia kotiryhmiä uusiin kaupunginosiin, uusiin lähiöihin ja jopa muihin kaupunkeihin. Tällä tavalla voimme voittaa kylät, kaupungit ja lähiöt Suomessa Jeesukselle Kristukselle.

Ap. t. 2:46-47: ”Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, 47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.”

3) AKTIVOIDU rakkauden vaelluksessa. Usko aina parasta veljestäsi tai sisarestasi. Kilpaillaan toinen toisemme kunnioittamisessa. Kun Pyhä Henki täyttää meidät – sydämemme on täynnä. Voimme elää täynnä rakkautta ja rauhaa kaikkialla – kotona, koulussa, ystävien seurassa, liiketoiminnassa tai työpaikalla.Silloin elämästämme tulee puoleensa vetävää, vetovoimaista elämää. Meistä tulee antajia, ei ottajia. Meistä tulee silloin johtajia emmekä ole sellaisia ihmisiä, jotka seuraavat tämän maailman toimintatapoja. Kun elät tällä tavalla, alat itse asiassa johtaa ihmisiä Jeesuksen luo sanojesi ja elämäsi esimerkin kautta. Rakkaudessa vaeltaminen antaa sinulle Jumalan mielen mukaisen itseluottamuksen.

Ef. 4:2-4: .”..kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa 3 ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: 4 yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte.”

4) AKTIVOIDU RUKOUSELÄMÄSSÄ. Rukoileva uskova on uskova, joka voittaa jokaisella elämän alueella. Jeesus rukoili. Elia rukoili. Raamatun henkilöt rukoilivat. Jumalan miehet ja naiset meidän aikanamme ovat rukouksen ihmisiä. Joten meidän tulisi rukoilla, meidän tulisi rukoilla palavasti.

Jaak. 5:16b: ”…Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.”

JEESUS rukoili paljon. JEESUS saarnasi paljon. Hän tavoitti paljon ihmisiä – tuhansia kerrallaan. Hän teki valtavia ihmeitä. Hän ruokki kansanjoukon (Matteus 14:21) Alkuseurakunnan uskovat rukoilivat ja saarnasivat myös paljon. Ensimmäiset kristityt tavoittivat paljon ihmisiä – tuhansia kerrallaan. Jeesuksen opetuslapset, apostolit ja myös avustavissa palvelutöissä toimivat tekivät valtavia ihmeitä kansan keskuudessa. Köyhyys väistyi kokonaan alkuseurakunnasta (Ap. t. 4:34). Uskon, että pystyt näkemään yhteyden näiden asioiden välillä. Meidän tulisi olla rukouksen miehiä ja naisia. Rukous muuttaa ensin meitä ja rukous muuttaa tätä maata ja kansakuntaa.

Kun seuraamme Jeesusta – kun seuraamme Hänen esimerkkiään, meistä tulee ihmisten kalastajia ja tulemme täyttämään Jumalan suunnitelman elämäämme varten. Suomi tulee pelastumaan! Eurooppa tulee ravistelluksi Jumalan voimasta! Nyt on meidän aikamme ja siksi tämä sukupolvi ei tule menemään paholaisen helvettiin. On aika ryöstää helvetti ja täyttää Taivas.

49

 

Ensimmäinen askel on antaa Jumalan Sanan olla tärkein suunnan lähteesi.

Jumala on määritellyt tahtonsa Sanassaan. Kun menemme pois niistä suunnitelmista, joita Hänellä on meitä varten, emme voi olettaa näkevämme hyviä asioita, joita Hän on suunnitellut meille.

1. Piet. 5:7 Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen.

1. Jumalan tahto sinulle on huolista vapaata elämä. Ilman huolia ja raskautta.

2. Hän välittää sinusta ja katsoo perääsi.

3. Sinun tehtäväsi on heittää murheesi Hänen päällensä ja jättää ne Hänelle eikä alkaa kantamaan niitä uudestaan.

Meidän tulee heittää huolemme Hänen päällensä. Ja kun sen teemme taakka ei ole enää meidän päällämme. Emme enää nurise ja valita tai pidä säälibileitä koska huolemme ovat Herralla

Emme voi vaeltaa Hänen tahdossaa hänen suunnitelmiensa mukaan uskossa jos me murehdimme ja kannamme huolia.

Meillä on oma osamme elämässä, meidän on laskettava alas elämä lihassa ja elettävä uuden luomuksen elämää. Osa sitä on laskea alas omat huolemme.

On monia asioita, joita meidän pitää lopettaa tekemästä ja valita mennä Sanan mukaan.

Lopeta synninteko ja ala tehdä oikein!

Avain on saada ilmestys Jumalan suuruudesta, Hänen voimastaan ja Hänen rakkaudestaan.

Ef. 3:18 niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, 19ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.

Paavalin rukous seurakunnalle oli, että he he voisivat saada henkilökohtaisen kokemuksen sekä Jumalan rakkaudesta että voimasta.  (j. 16).

Ja että he toimivat uskossa, täydessä luottamuksessa. (j. 17)

Me heitämme kaikki huolemme Hänen puoleensa.

Jeesus ohjeisti meitä olemaan murehtimatta, koska Taivaallinen Isämme jo tietää mitä me tarvitsemme.  (Matt. 6:32). Hän vaatettaa kukat ja ruokkii linnut. Kuinka paljon enemmän Hän välittää lapsistaan?

Rukous:

Jumala rakastaa minua, välittää minusta ja katsoo puoleeni.

Hän tietää jo kaiken mitä tarvitsen. Jumalan tahto ei ole, että minä murehtisin.

Teen parannuksen murehtimisesta ja huolten kantamisesta.

Isä anna minulle anteeksi.

Kuuliaisuudesta Hänen sanalleen tänään:

Minä olen sanan tekijä, en ainoastaan kuulija.

Heitän kaikki huoleni Hänen puoleensa ja jätän ne sinne.

Minä kuljen kuuliaisuudessa ja olen halukas.

Minä ylistän ja kiitän Häntä.

Aamen

Sanankohdat:

Ef. 6:18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;

Fil. 4:6  Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,

Matt. 6:25-34 Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? 26Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? 27Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? 28Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. 29Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. 30Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? 31Älkää siis murehtiko sanoen: ’Mitä me syömme?’ tahi: ’Mitä me juomme?’ tahi: ’Millä me itsemme vaatetamme?’ 32Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. 33Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. 34Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa.”

59
River Church Finland