Perustavat Raamatunpaikat: 

Matt 26:28-29 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa.”

1. Jeesuksen veri lunastaa meidät synnistä. 

 • Lunastaa: maksaa takaisin tai maksaa pois; uudistua; tehdä vaihtokauppa; pelastaa synneistä; uudistaa jonkun kunnia ja arvo; palauttaa omistajuus maksamalla tietty summa; saavuttaa vapautus tai palauttaa ennalleen vankeudesta maksamalla lunnaat; lunastaa pois synnistä ja sen seurauksista uhrautumalla syntisen puolesta.     
 • Uudessa testamentissa lunastus viittaa pelastumiseen synnistä, kuolemasta ja Jumalan vihasta Kristuksen uhrin kautta.   
 • Meidät on pelastettu omista teoistamme. Meidät on lunastettu/pelastettu uskonnosta ja Lain kirouksesta.    
 • 1 Piet 1:18-19 tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne,vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,
 • Meidän syntimme on annettu anteeksi eikä niitä enää pidetä meitä vastaan.  

Ef 1:7 Jossa (Hänessä) meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

 • Meidät on ostettu Jeesuksen verellä.

Apt 20:28 Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut.

2. Ilman verenvuodatusta ei ole anteeksiantoa synneistä. 

Hepr 9:22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista

 • Vanhan liiton aikana piti jatkuvasti uhrata veriuhreja syntien vuoksi.  

Hepr 10:1-4 Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä? Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä.

 • Vanhan liiton aikana vuodatettiin eläinten verta syntien sovitukseksi. Eläinten veri vain peitti ihmisten synnit. Isä katsoi verta ja laski heidät vanhurskaiksi. Eläimet olivat varjo Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Hänestä tuli meidän “uhrikaritsamme”. (1 Piet 1:19) Jeesuksen veri puhdistaa meidät synnistä ja omatuntomme kuolleista teoista.  

Hepr 9:12-15 Meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa! Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. 

 • Uudessa liitossa Jeesuksen veri täysin puhdistaa syntimme.

Kol 1:14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,

es 43:25 Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista.

Ps 103:12 Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme.

Ilm 1:5 Ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä.

 • Koska Jeesus vuodatti verensä enempää verta ei tarvitse vuodattaa. 

Hepr 10:18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.

3. Jeesuksen veri sovittaa meidät Isän kanssa. 

 • Me emme voi seisoa Jumalan edessä omine tekoinemme. Meidän vanhurskautemme on kuin tahrattu vaate. 

Jes 64:6 Kaikki me olimme kuin saastaiset,ja niinkuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niinkuin tuuli.

Room 3:23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.

 • Ristinsä veren kautta on Jumala tehnyt rauhan sovittaen kaiken kertakaikkisesti itsensä kanssa. 

Kol 1:19-22 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä.

 • Meidät on sovitettu takaisin Isän luo. 

Ef 2:13 Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. 

4. Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 

 • Jeesuksen veri puhdistaa meidät KAIKESTA synnistä. Synnistä, jonka teimme ennen tai teemme jälkeen pelastuksemme. Jos me teemme virheen ja sitten teemme parannuksen Hänen verensä puhdistaa meidät joka kerta.    

1 John 1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

 • Kuten vanhassa laulussa sanotaan: “Mikä voi poistaa syntimme? Ainoastaan Jeesuksen veri. Mikä voi tehdä minut ehjäksi? Ainoastaan Jeesuksen veri.” 
 • Jeesuksen veri toi meille uuden ja paremman liiton.  

Hepr 8:6 Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.

5. Jeesuksen veri antaa meille oikeuden tulla rohkeasti Isän eteen.  

 • Kun tulet Jumalan luo tulet sinne rohkeasti Jeesuksen veren kautta. Et tule omassa nimessäsi. Et tule omien hyvien tekojesi kautta. Olet rohkea koska tiedät, että hänen verensä antaa sinulle oikeuden tulla Jumalan läsnäoloon pyytämään apua. 

Hepr 10:19-23 Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta, ja koska meillä on “suuri pappi, Jumalan huoneen haltija”, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä; pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen.

 • Meillä on uusi ja elävä tie. Me lähestymme Jumalaa rohkeasti veren kautta uskossa ja puhtaalla omallatunnolla.  

Hepr 4:15-16 Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.

6. Jeesuksen veri antaa meille voiman voittaa. 

Ilm 12:11 Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.

 • Puhu siitä mitä Jumala on tehnyt sinulle. Sinun todistuksesi on elävä asia. Kun jaat sen se tulee aina uudellen eläväksi. 

1 Kor 15:57 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!

7. Jeesuksen veri on arvostettu taivaassa. 

 • Jeesuksen veren kautta me hallitsemme kuninkaina ja pappeina maan päällä. 

Ilm 5:9-10 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen:”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä”.

 • Kukaan ei ole ulkopuolinen. Jeesuksen veri maksoi hinnan jokaisen miehen, naisen, sukukunnan ja kansakunnan puolesta!!