Ei muita jumalia

Älä kumarra heidän jumaliansa, älä palvele niitä äläkä tee, niinkuin he tekevät, vaan kukista ne maahan ja murskaa niiden patsaat. Palvelkaa Herraa, Jumalaanne, niin hän siunaa sinun ruokasi ja juomasi, ja minä pidän puutteen sinusta kaukana. 
‭‭2. MOOSEKSEN KIRJA  ‭23:24-25‬ ‭‬‬

 • Täydellinen suunnanmuutos kulttuurin tavoista ja asioista, joita kulttuuri palvoo.
 • Jopa tänä päivänä monissa kulttuureissa tuodaan ruokaa ja erilaisia uhreja lahjoina epäjumalille.

Ei, vaan että, mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle; mutta minä en tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista.
1. KORINTTILAISKIRJE‬ ‭10:20‬ ‭

Ja hän toi meidät tähän paikkaan ja antoi meille tämän maan, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. 10Ja katso, nyt minä tuon uutiset sen maan hedelmistä, jonka sinä, Herra, minulle annoit.’ Niin aseta ne Herran, sinun Jumalasi, eteen ja kumartaen rukoile Herran, sinun Jumalasi, edessä 11ja iloitse kaikesta hyvästä, minkä Herra, sinun Jumalasi, on antanut sinulle ja sinun perheellesi, sinä ja leeviläinen ja muukalainen, joka asuu sinun keskuudessasi.
‭‭5. MOOSEKSEN KIRJA‬ ‭26:9-11‬ ‭

 • Tuo Herralle pyhiä uhreja Häntä kiittäen.
 • Tunnista, että se on Hän, joka siirsi sinut pois maailmasta Jeesuksen veren voimalla ja ristin kautta.
 • Hän on meidän lähteemme, ja jokainen hyvä lahja tulee Häneltä.

Itsekeskeinen elämä

ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;
‭‭FILIPPILÄISKIRJE ‭3:19‬ ‭

 • Halumme, tarkoituksemme ja asiat, joita janoamme, ovat muuttuneet maallisista taivaallisiin.
 • Saatana on tämän maailman jumala (2. Kor. 4:4) – Saatana haluaa palvontamme.

.. Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua”. Silloin Jeesus sanoi hänelle: “Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: ‘Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman’.
‭‭MATTEUS ‬‭4:9-10‬

Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: “Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?”
‭‭ILMESTYSKIRJA‬ ‭13:4‬ ‭

Jeesus on pääasia

Niin Jeesus sanoi hänelle: “‘Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
‭‭MATTEUS 22:37-38‬ ‭KJV‬‬

 • Antaminen on rakastamista
 • Rakastaminen on antamista
 • Antaminen on hengellistä
 • Antaminen on palvontaa