Perustavat Raamatunpaikat:

Jaak 1:12 Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat! 

1. Elämän kruunu.

 • Elämän kruunu tunnetaan myös nimellä marttyyrin kruunu. 
 • Tämä kruunu on luvattu niille jotka ovat uskollisia kuolemaan saakka.  

Ilm 2:10 Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. 

 • Se on luvattu myös niille, jotka elävät ollen valmiita kuolemaan todistuksensa tähden. 

Ilm 3:11-12 Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.

2. Elämän kruunu annetaan niille, jotka kestävät, vaikka heitä vainotaan heidän uskonsa tähden. 

 • Vaino tulee koska pidämme Hänen nimensä. 

Joh 15:20-23 Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: ‘Ei ole palvelija herraansa suurempi’. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun Isääni.

 • Vaino on se kärsimys, jonka läpi Jeesus kertoo omiensa menevän, ei tauti tai sairaus. 

Fil 1:29 Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä, 

 • Teitä vainotaan vanhurskauden vuoksi ja koska te elätte Jumalallista elämää. 

2 Tim 3:12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. 

Matt 5:10-12 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.

 • Jos olet täysin antautunut ja kuuliainen Herralle ja Hänen työlleen ja sinua vainotaan niin se on sama kuin he vainoaisivat Jeesusta itseään.

Apt 22:7-8 ja minä kaaduin maahan ja kuulin äänen sanovan minulle: ‘Saul, Saul, miksi vainoat minua?’ 8 Niin minä vastasin: ‘Kuka olet, herra?’ Ja hän sanoi minulle: ‘Minä olen Jeesus Nasaretilainen, jota sinä vainoat’. ’

3. Minun sinun pitäisi reagoida

 • Siunaa vihamiehiäsi. 

Room 12:14 Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko.

 • Vastusta kiusausta hyökätä takaisin, anna Herran taistella taistelusi. 

Room 12:19 Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: “Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra”.

Hepr 10:30 Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: “Minun on kosto, minä olen maksava”; ja vielä: “Herra on tuomitseva kansansa”

4. Vainottu seurakunta.

 • Muista, että et ole yksin. 

1 Piet 5:8-9 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.

 • Ne jotka menivät ennen meitä kärsivät, jotta me saimme ottaa vastaan totuuden. 
 • Hepr 11:35-38 
 • Uskosi aitous tulee testatuksi. 

1 Piet 1:5-7 jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. 

 • Meidän katsotaan olevan Jumalan valtakunnan arvoisia kun kestämme vainon ja koettelemukset kärsivällisydellä ja uskolla.

2 Tess 1:3-12 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä, niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin, koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot, että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan.

5.Älä ikinä anna periksi!

Fil 1:21 Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto. 

 • Maahan lyöty, mutta ei tuhottu.  

2 Kor 4:7-11 Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat, vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. 

 • Kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta?

Room 8:35-39 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Niinkuin kirjoitettu on:”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina”. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

 • Me olemme enemmän kun voittajia Hänessä, joka meitä rakastaa!

——————————————————————————–

Kruununi – Kirkkauden Kruunu(seppele)

Perustavat Raamatunpaikat:

1 Piet 5:1-4 Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä: kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

1. Kirkkauden Kruunu.(seppele)

 • Kirkkauden kruunulla kruunataan pastorit ja vanhimmat, jotka ovat olleet luotettavia evankeliumin työntekijöitä.   
 • Kirkkauden kruunu on niille, jotka Jumala on kutsunut, jotka ovat totelleet Jumalan kutsua ja uskollisesti palvelleet hänen omiaan.   

Efe 4:11-13 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,.

 • Jumala on kutsunut joitakin ihmisiä kokoaikaiseen palvelutyöhön. Toisia Hän taas on kutsunut palvelemaan avustavissa palvelutöissä. 

1 Kor 12:28 Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.

2. Lauman paimenet 

1 Piet 5:2 Sanoo, että ihmiset kuuluvat Jumalalle. Ne ovat Hänen lampaitaan, Hänen laumaansa eivätkä kuulu kenellekään ihmiselle.  Jeesus on ylipaimen, me olemme kaikki apupaimenia ja vastuussa suoraan Hänelle. Tullessaan Hän palkitsee kirkkauden kruunulla ne paimenet, jotka tekivät velvollisuutensa ahkerasti rakkauden ja totuuden hengessä.   

 • Evankeliumin työntekijänä meidän vastuullamme on ahkerasti kaitsea Jumalan laumaa. Huolehtia, suojella ja ohjata heitä. 
 • Palvelutyön tekijällä pitää olla hyvä asenne kutsunsa suhteen.  Herra haluaa sinun toimivan halukkaasti eikä pakotetusti. Ei siksi, että sinun pitää, tai olet pakotettu vaan omasta halustasi. Tee se koska haluat miellyttää Jumalaa. Niin Jumala haluaa sen tehtävän.  
 • Älä koskaan palvele Jumalan omia rahan motivomana tai mistään itsekkäästä syystä. Älä laskelmoi mitä voit saada itsellesi. Raamattu sanoo, että meidän ei tulisi  toimia alhaisesta voitonhimosta käsin. Meidän pitäisi olla oma-aloitteisia, reippaita ja valmiina palvelemaan ilolla.   
 • Palvelutyöntekijät ovat johtajan paikalla, mutta 1 Piet 5:3 sanoo, että sinun ei tulisi ikinä käyttää auktoriteettiasi toisten hallitsemiseksi. Älä koskaan ole pöyhkeä, tyrannimainen, tai pomottele toisia tekemään asioita.  
 • Ole ennemmin hyvä esimerkki laumalle, seurakunnalle. Voit olla yhtä aikaa jämäkkä ja ystävällinen rakastaen näyttäen heille tietä. Ole esikuva ja näytä mallia miten elää kristillistä elämää.  Elä todeksi mitä uskot ja tee niinkuin saarnaat.   

3. Työskentele yhdessä rakentaen Jumalan valtakuntaa

 • Jokaisella on oma osansa tehtävänä. Johtajat johtavat Kristuksen hengessä. Lauma kunnioittaa ja työskentelee johtajien kanssa, jotka Herra on asettanut heistä huolehtimaan.   

1 Tess 5:12-14 Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä, sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne. Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan.

 • Me teemme työn, mutta Jumala on johdossa. Hän on pomo ja Hän maksaa palkat!

1 Kor 3:6-9 Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa.  Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan. Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus.

 • Anna KAIKKI mitä sinulla on, mutta älä yritä tehdä sitä omassa voimassasi. Nojaudu Herraan, Hän voimannuttaa sinut yliluonnollisella energialla!   

Kol 1:28-29 Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa.

4. Vaivannäkösi palkkio

1 Kor 15:57-58 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.

Hepr 6:10 Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette.

1 Piet 5:4 Sanoo että ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden katoamattoman seppeleen. 

 • Kreikan kielen sana “Kruunu” stephanos tarkoittaa kilpailussa palkkioksi annettavaa seppelettä. Se tehtiin oliivipuun lehdistä tai laakerinlehdistä ja se kuihtui nopeasti. Kirkkauden kruunu, jonka Herra antaa apupaimenille on ikuinen ja kestää kaikki aikakaudet.