God is a good God!

In the middle of any situation..
Good starting point is the truth that God is good!

From Evelyn Roberts – wife of Oral Roberts:
One of the first things I heard Oral preach when he began the healing ministry was “God is a good God.” I’d never heard anyone say that before, and I asked him how he knew God was good. Oral said, “Evelyn, you know He’s a good God because He healed me from tuberculosis.”

  • Challenges with health..
  • Financial issues..
  • Relationship trouble..

God is a good God!
His word is true!
Faith delivers!

  • God’s goodness is a great starting point! Yes, there is a bad devil, and many have suffered from poor choices, or even wicked choices of people around them, but God is a good God.

“Every good gift and every perfect (free, large, full) gift is from above; it comes down from the Father of all [that gives] light, in [the shining of] Whom there can be no variation [rising or setting] or shadow cast by His turning [as in an eclipse].”
‭‭James‬ ‭1‬:‭17‬ ‭AMPC‬‬

“Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valojen Isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta.”
‭‭Jaakob‬ ‭1‬:‭17‬ ‭FINRK‬‬

  • He is good God, who gives good gifts!

“So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask him.”
‭‭Matthew‬ ‭7‬:‭11‬ ‭NLT‬‬

“Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä anovat.”
‭‭Matteus‬ ‭7‬:‭11‬ ‭FINRK‬‬

  • He is a good God, and gives good gifts to those who ask Him!

“And it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to him must believe that God exists and that he rewards those who sincerely seek him.”
‭‭Hebrews‬ ‭11‬:‭6‬ ‭NLT‬‬

“Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.”
‭‭Heprealaisille‬ ‭11‬:‭6‬ ‭FINRK‬‬

  • Faith is rising in your heart, towards a good God, who does good things, gives good gifts!
  • He is a good God!

.. instruments, they raised their voices and praised the Lord with these words: “He is good! His faithful love endures forever!” At that moment a thick cloud filled the Temple of the Lord. The priests could not continue their service because of the cloud, for the glorious presence of the Lord filled the Temple of God.”
‭‭2 Chronicles‬ ‭5‬:‭13‬-‭14‬ ‭NLT‬‬

.. soittimet soivat ja laulajat ylistivät Herraa sanoin: ”Herra on hyvä, hänen armonsa pysyy ikuisesti”, täytti pilvi huoneen, Herran temppelin, niin etteivät papit voineet pilven vuoksi toimittaa palvelusta, sillä Herran kirkkaus täytti Jumalan temppelin.
‭‭2. Aikakirja‬ ‭5‬:‭13‬-‭14‬ ‭FINRK‬‬

“He is good! His faithful love endures forever!”

”Herra on hyvä, hänen armonsa pysyy ikuisesti”

  • What did Jesus come to do? He came to express the very character of God (Heb. 1:13)

“And you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him.”
‭‭Acts of the Apostles‬ ‭10‬:‭38‬ ‭NLT‬‬

“Te myös tiedätte, kuinka Jumala oli voidellut Pyhällä Hengellä ja voimalla nasaretilaisen Jeesuksen, hänet, joka kulki paikasta toiseen, teki hyvää ja paransi kaikki Paholaisen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan.”
‭‭Apt. teot‬ ‭10‬:‭38‬ ‭FINRK‬‬

The Son radiates God’s own glory and expresses the very character of God ..
‭‭Hebrews‬ ‭1‬:‭3‬ ‭NLT‬‬

Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva ..
‭‭Heprealaisille‬ ‭1‬:‭3‬ ‭FINRK‬‬

“Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering; not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance?”
‭‭Romans‬ ‭2‬:‭4‬ ‭KJV‬‬

“Vai halveksitko hänen hyvyytensä, kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?”
‭‭Roomalaisille‬ ‭2‬:‭4‬ ‭FINRK‬‬