Heavenly purpose at work in us

Heavenly purpose at work in us
(New year, new season? – Part 2)

“1/ AS FOR myself, brethren, when I came to you, I did not come proclaiming to you the testimony and evidence or mystery and secret of God [concerning what He has done through Christ for the salvation of men] in lofty words of eloquence or human philosophy and wisdom; 2/ For I resolved to know nothing (to be acquainted with nothing, to make a display of the knowledge of nothing, and to be conscious of nothing) among you except Jesus Christ (the Messiah) and Him crucified. 3/ And I was in (passed into a state of) weakness and fear (dread) and great trembling [after I had come] among you. 4/ And my language and my message were not set forth in persuasive (enticing and plausible) words of wisdom, but they were in demonstration of the [Holy] Spirit and power [a proof by the Spirit and power of God, operating on me and stirring in the minds of my hearers the most holy emotions and thus persuading them], 5/ So that your faith might not rest in the wisdom of men (human philosophy), but in the power of God.”
‭‭1 Corinthians‬ ‭2‬:‭1‬-‭5‬ ‭AMPC‬‬

  • Anything worthy of anything is born by the Spirit of God.
  • Everything eternal, lasting and heavenly is born of the Spirit.

From a pure heart (2 Tim 2‬:‭22‬)
pursuing a heavenly purpose,
and fulfilling Kingdom plans.

Word of God planted in the heart of people in Corinth, and Holy Spirit working in the hearts, as AMPC describes it as “most holy emotions”.

“For the Word that God speaks is alive and full of power [making it active, operative, energizing, and effective]; it is sharper than any two-edged sword, penetrating to the dividing line of the breath of life (soul) and [the immortal] spirit, and of joints and marrow [of the deepest parts of our nature], exposing and sifting and analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart.”
‭‭Hebrews‬ ‭4‬:‭12‬ ‭AMPC‬‬

Word of God preached in the anointing will do a work of sifting, exposing, and judging of purposes and thoughts!

  • Apostle Paul was careful to make sure the faith of the new church would be in the power of God, and not in the wisdom of men.

Let the purposes and plans of your life and heart be born of the Spirit of God!

No cheap copies – many just take the easy route, a shortcut, and parrot in doing and saying what others say.

Prophecy in the new covenant is not information but confirmation:

“But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort.”
‭‭1 Corinthians‬ ‭14‬:‭3‬ ‭KJV‬‬

Heavenly purpose and plan, that is confirmed by the gift of prophecy.

  • For married couples, it is so important to agree and be on the same page. Make it a priority to improve communication and learn to talk and learn to listen.

Finally..

One day we’ll give an account, personally, before the Lord, how we have stewarded the plan God gave us.

We are running a heavenly race..

“For we must all appear and be revealed as we are before the judgment seat of Christ, so that each one may receive [his pay] according to what he has done in the body, whether good or evil [considering what his purpose and motive have been, and what he has achieved, been busy with, and given himself and his attention to accomplishing].”
‭‭2 Corinthians‬ ‭5‬:‭10‬ ‭AMPC‬‬

Scriptures:

“Shun youthful lusts and flee from them, and aim at and pursue righteousness (all that is virtuous and good, right living, conformity to the will of God in thought, word, and deed); [and aim at and pursue] faith, love, [and] peace (harmony and concord with others) in fellowship with all [Christians], who call upon the Lord out of a pure heart.”
‭‭2 Timothy‬ ‭2‬:‭22‬ ‭AMPC‬‬

Taivaallinen tarkoitus toimii meissä

 1/ Mitä tulee itseeni, veljet, kun tulin teidän luoksenne, en tullut julistamaan teille Jumalan todistusta ja todisteita tai mysteeriä ja salaisuutta [sitä, mitä Hän on tehnyt Kristuksen kautta ihmisten pelastukseksi] ylevin ja kaunopuheisin sanoin tai loistaen ihmisten filosofian ja viisauden kautta;  2/ Sillä minä päätin olla teidän keskuudessanne tuntematta mitään muuta (olla tietämättä mitään, ilmentämättä mitään tietoa mistään, ja olematta tietoinen mistään) paitsi Jeesuksesta Kristuksesta (Messiaasta) ja Hänestä ristiinnaulittuna.  3/  Ja ollessani teidän tykönänne [luoksenne tultuani] minä olin heikkouden vallassa (tilassa) ja pelossa (kauhussa) ja suuressa vavistuksessa. 4/ Ja minun kielenkäyttöni ja sanomani eivät olleet vakuuttavia (houkuttelevia ja uskottavia) viisauden sanoja, vaan ne olivat osoitus [Pyhästä] Hengestä ja voimasta [todistus Jumalan Hengestä ja voimasta, joka vaikuttaa minuun  ja herättäen kuulijoideni mielissä kaikkein pyhimpiä tunteita ja siten vakuuttaen heidät], 5/ jotta teidän uskonne ei lepäisi ihmisten viisaudessa (ihmisfilosofiassa), vaan Jumalan voimassa.”

1 Korinttilaisille 2:1-5 AMPC-käännöksestä vapaasti suomentaen

“Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.”

‭‭1. Korinttilaiskirje‬ ‭2‬:‭1‬-‭5‬ ‭FB38‬‬

 -Kaikki, mikä on minkä arvoista, syntyy Jumalan Hengestä.

 -Kaikki ikuinen, pysyvä ja taivaallinen on syntynyt Hengestä.

 Puhtasta sydämestä (2 Tim 2:22)

  tavoitella taivaallista tarkoitusta,

  ja Valtakunnan suunnitelmien toteuttaminen.

 Jumalan sana istutettiin ihmisten sydämiin Korintissa ja Pyhä Henki työskentelee sydämissä, kuten AMPC kuvaa sitä “pyhimmäksi tunteeksi”.

“Sillä Sana, jonka Jumala puhuu, on elävä ja täynnä voimaa [tehden siitä aktiivisen, toimivan, energisoivan ja tehokkaan];  se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, tunkeutuen elämän (sielun) ja [kuolemattoman] hengen ja [luonnon syvimpien osien] nivelten ja ytimen jakoviivalle, paljastaen, seuloen ja analysoiden ja tuomiten sydämen ajatukset ja tarkoitukset.”

 Heprealaiskirje 4:12 AMPC-käännöksestä vapaasti suomentaen

“Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;”

‭‭Heprealaiskirje‬ ‭4‬:‭12‬ ‭FB38‬‬

 Voitelussa saarnattu Jumalan sana tulee seulomaan, paljastamaan ja tuomitsemaan tarkoitukset ja ajatukset!

 – Apostoli Paavali oli huolellinen varmistaakseen, että uuden seurakunnan usko olisi Jumalan voimassa, ei ihmisten viisaudessa.

 Syntykööt elämäsi ja sydämesi tarkoitukset ja suunnitelmat Jumalan Hengestä!

 **Ei halpoja kopioita** – monet vain valitsevat helpon reitin, pikakuvakkeen ja papukaijan tekemässä ja sanoessaan mitä muut sanovat.

 Profetia uudessa liitossa ei ole **ei tietoa** vaan vahvistus:

“Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi.”

‭‭1. Korinttilaiskirje‬ ‭14‬:‭3‬ ‭FB38‬‬

 Taivaallinen tarkoitus ja suunnitelma, jonka vahvistaa profetian lahja.

 – Aviopareille on niin tärkeää olla samaa mieltä ja olla samalla sivulla.  Aseta viestinnän parantaminen ensisijaiseksi tavoitteeksi ja opi puhumaan ja oppimaan kuuntelemaan.

 vihdoinkin..

 Eräänä päivänä annamme henkilökohtaisesti tilin Herran edessä, kuinka olemme hoitaneet Jumalan meille antamaa suunnitelmaa.

 Meillä on taivaallinen kilpailu..

 “Sillä meidän kaikkien tulee ilmestyä ja näyttäytyä sellaisina kuin olemme Kristuksen tuomioistuimen edessä, jotta jokainen saisi [palkkansa] sen mukaan, mitä hän on ruumiissaan tehnyt, joko hyvää tai pahaa [ottaen huomioon hänen tarkoituksensa ja vaikuttimensa, mitä hän on saavuttanut ja minkä parissa hän on ahkeroinut, mille omistautunut ja antanut huomionsa niiden saavuttamiseen].”

2 Korinttilaisille 5:10 AMPC-käännöksestä vapaasti suomentaen

 “Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.”

‭‭2. Korinttilaiskirje‬ ‭5‬:‭10‬ ‭FB38‬‬

 **Pyhät kirjoitukset:**

“Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.”

‭‭2. Timoteuskirje‬ ‭2‬:‭22‬ ‭FB38‬‬