Hengellinen nälkä

Hengellinen nälkä vie meitä eteenpäin. Meillä on Jumalalta saatu vastuu murtautua läpi rajoitusten ja elää vapaina.