Hengen maailma

Tänä aikana jokainen joka mainitsee demonisen todellisuuden joutuu pilkatuksi. Siksi on tärkeä, että meille selviää, mitä RAAMATTU sanoo. 

‭‭Efe ‭6:12‬. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

 • Demoninen todellisuus vaikuttaa niin moneen asiaan. Ehdotusten, pelon, epäilyksen, masennuksen kautta sekä jopa aiheuttaen olosuhteiden päätyvän umpikujaan. 
 • Demonit, epäpuhtaat henget, eksyttävät henget tai vieraat entiteetit. Kaikki tarkoittavat samaa asiaa.   

Markus 9:ssä me näemme pojan jota pahat henget piinasivat.

‭‭Mark‬ ‭9:21-23‬. Ja Jeesus kysyi hänen isältään: “Kuinka kauan aikaa tätä on hänessä ollut?” Niin hän sanoi: “Pienestä pitäen. 22Ja monesti se on heittänyt hänet milloin tuleen, milloin veteen, tuhotakseen hänet. Mutta jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä.” 23Niin Jeesus sanoi hänelle: “‘Jos voit!’ Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo”.

 • Demoniset voimat ovat todellisia ja pyrkivät jatkuvasti vaikuttamaan ja jos niiden sallitaan tehdä sitä ne alkavat hallita elämää.
 • Tappaa, varastaa ja tuhota! (Joh. 10:10)

Jumalan kiitos, Jeeseuksen nimessä meillä on voitto! Hän tuli antamaan meille yltäkylläisen elämän!

‭Kol ‭2:15‬.‬‬ Hän (Jumala) riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. (Ristillä)

 • Hänessä meillä on voitto.
 • Meidän ei tulisi olla tietämättömiä tästä maanpäällisestä konfliktista!

Lihan ja demonien ero:

 • Jokaisella ihmisillä on liha jolla on ruokahalu. Ja mitä enemmän sitä ruokkii sitä vahvemmaksi se kasvaa.
 • Kaikessa ei ole kyse paholaisesta. Meidän vastuullamme on pitää lihallinen luontomme alamaisena ja vaeltaa rakkaudessa.
 • Meidän täytyy pitää meidän hengelliset korvamme avoimina ja hengelliset silmämme näkevinä! 
 • Pysy poissa vihollisen alueelta. Jos päätät elää kompromississa ja synnissä niin kutsut vihollisen petosta elämääsi. Ja voi olla että et lopulta osaa navigoida tietäsi sieltä pois!

Me olemme hengellisiä olentoja.

Me olemme syntyneet uudestaan Hengessä ollaksemme hengellisesti eläviä, elääksemme hengessä, kuullaksemme Isän äänen!

‭2 Kor ‭4:3-4‬. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, 4niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

 • Uskon kautta Jumalan sanaan ja Pyhän Hengen ihmeellisessä voimassa me olemme syntyneet uudestaan elääksemme elämää! Mikä mahtava pelastus!

Elääksemme oikein, puhdasta elämää puhtaalla omallatunnolla Jumalan edessä!

‭‭1 John ‭3:21. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan,

Jotta voimme ottaa auktoriteetin yli demonisten voimien, Jeesuksen nimessä:

 1. Meidän on oltava Jumalan lapsia.
 2. Meillä ei pidä olla mitään tunnustamatonta tai anteeksiantamatonta syntiä sydämissämme.
 3. Meidän on tunnettava Jeesuksen nimen voima. Ja miten käyttää sitä.

Jos olet henkilökohtaisessa elämässäsi vihollisen voittama niin ota oma paikkasi siinä mahtavassa nimessä, Jeesuksen nimessä. Et voi auttaa muita ellet ole itse vapaa. 

Aloita omasta elämästäsi.

 • Kamppailu ei ole lihaa ja verta vastaan.
 • Sinun perheen jäsenesi eivät ole vihollisiasi!

‭‭Fil ‭2:9-11‬. ‬‬ Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman

Me tiedämme, että JEESUS ON VOITTAJA!