Sanan perustus:

Nainen sanoi hänelle: “Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaen rukoilleet tällä vuorella; ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartaen rukoilla.” Jeesus sanoi hänelle: “Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.  Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.” Joh 4:19-24  FB38

(Nainen sanoi hänelle: ”Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat palvoneet Jumalaa tällä vuorella, mutta te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, missä tulee palvoa.” Jeesus vastasi: ”Nainen, usko minua! Tulee aika, jolloin ette palvo Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Te palvotte sitä, mitä ette tunne. Me palvomme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastus tulee juutalaisten keskuudesta. Mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia Isä etsii. Jumala on Henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa.”) FINRK Joh 4:19-24

1. Te palvotte sitä, mitä ette tunne

 • Tämä kuulostaa nykyajan seurakunnalta
 • Kun olemme matkanneet ympäri maailmaa, on  ollut mielenkiintoista – joskus häiritsevääkin – nähdä mitä “seurakunnassa” tapahtuu “palvonnan” muodossa
 • Jeesus sanoi jakeessa 23, että etsii TOTISIA/TOTUUDENMUKAISIA palvojia. Isä etsii ihmisiä, jotka palvovat Häntä suullansa JA sydämellänsä.
 • Palvot turhaan jos suullasi palvot, mutta sydämesi ei ole alamainen Jumalalle. 
 • Mat 15:8  ‘Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana,
 • Mat 15:9  mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä’.”
 • On hyödytöntä antaa palvonnan uhri tottelemattomasta sydämestä. 

1 Sam 15:22  Silloin Samuel sanoi: “Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva.

2. Todellinen palvoja

 • Palvonta lähtee sydämestä
 • Palvonta ei ole uskonnollinen eleiden toimenpide, asento tai sointu. Se on sydämen huuto.
 • Ps 42:8  Syvyys syvyydelle huutaa.
 • 10 pitalista parantui – vain yksi palasi takaisin sanomaan kiitos. Yhdeksän puhdistui, mutta vain yksi tehtiin täysin eheäksi/pelastui.

Luuk 17:15-19  Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä ja lankesi kasvoilleen hänen jalkojensa juureen ja kiitti häntä; ja se mies oli samarialainen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi: “Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään, kuin tämä muukalainen?” a hän sanoi hänelle: “Nouse ja mene; sinun uskosi on sinut pelastanut”.

 • Todellinen palvonta ei tule esiin ainoastaan “hyvinä hetkinä” se tulee esiin elämän synkimmistä hetkistä ja niiden hetkien keskellä.
  • Joona kalan vatsassa
  • Kolme hebrealaista tulessa
  • Daniel leijonan luolassa
  • David paimentamassa lampaita
  • Paavali ja Silas vankilassa
  • Jeesus Getsemanen puutarhassa
 • Kaikkien olosuhteiden ei tarvitse olla otollisia palvonnalle, jotta palvonta voi olla todellista palvontaa. Aito palvonta kumpuaa sydämestä; jonka luottamus, toivo ja usko ovat Herrassa eikä väliaikaisissa tilanteissa.

3. Todellinen palvonta lähtee puhtaasta sydämestä

 • Sydämestä, joka on puhdas ja pyhä
 • Sydämestä, joka on liekeissä – tulessa
 • Intohimoisesta sydämestä
 • Uskon täyteisestä sydämestä

4. Todelliset palvojat palvovat Isää Hengessä ja Totuudessa

 • Vanhan testamentin ja uuden testamentin palvonnalla on ero.
 • VT – Jumalaa asuu kansansa ylistyksen keskellä
 • UT – Jumala asuu niiden keskellä, jotka häntä ylistävät
 • Iloitse ja kiitä – aina – kaikesta!

Ef 5:18-20  Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, iittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

 • Palvonta ei ikinä pääty – koko iankaikkisuuden me ilossa ylistämme Häntä.

5. Olkoon tämä kuukausi palvonnan kuukausi.

 • Joka päivä – kiitä Häntä ja anna Hänelle ylistys Hänen hyvyydestä, armosta ja suosiosta!