Herra meidän parantajamme

2 Moos ‭15:26‬ Hän sanoi: “Jos sinä kuulet Herraa, Jumalaasi, ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi”.

… sillä minä, Jahve, parannan sinut. (vrt ‭‭Exodus‬ ‭15:26‬ ‭YLT1898‬‬)

… minä olen Herra joka parantaa sinut (vrt. ‭‭Exodus‬ ‭15:26‬ ‭KJV‬‬)

… sillä minä, Herra, olen sinun parantajasi (vrt. ‭‭Exodus‬ ‭15:26‬ ‭NASB‬‬)

Jumalan luonne on, että Hän on parantaja.

Hän ilmoitti persoonansa nimessään “Parantaja”

Anna uskon nousta sydämessäsi Jumalan Sanan kautta. Hän ei ainoastaan ole kykenevä parantamaan, vaan Hän on sinun kykenevä ja halukas Parantajasi.

Neljä vakaata perustaa parantumiselle, jotka todistavat parantumisen olevan sinua varten ja tätä hetkeä varten
I. Kristuksen Jeesuksen täydellinen esikuva
Kristus tuli tuhoamaan paholaisen teot:

1 Joh 3:8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

Ja … parantamaan kaikki paholaisen valtaan joutuneet:

Ap.t. 10:38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.

Jeesus EI KOSKAAN laittanut sairautta kenenkään ylle, vaan Hän päivittäin kärsivällisesti ja myötätuntoa ilmentäen opetti Jumalan Sanaa, saarnasi ja paransi sairaita. Hän ilmensi JUMALAN TÄYDELLISTÄ TAHTOA. Siten hän kertakaikkisesti osoitti asian tilan.

Matt 8:2-3 Ja katso, tuli pitalinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi: “Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa”. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: “Minä tahdon; puhdistu”. Ja kohta hän puhdistui pitalistaan.

II. Pelastumiseen sisältyy parantuminen
Jumala pelastaa ja parantaa, yhdessä

Mark 2:8-12 Ja heti Jeesus tunsi hengessänsä, että he mielessään niin ajattelivat, ja sanoi heille: “Miksi ajattelette sellaista sydämessänne? Kumpi on helpompaa, sanoako halvatulle: ‘Sinun syntisi annetaan anteeksi’, vai sanoa: ‘Nouse, ota vuoteesi ja käy’? Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin” -hän sanoi halvatulle- “minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.” Silloin hän nousi, otti kohta vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden, niin että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen: “Tämänkaltaista emme ole ikinä nähneet”.

Psalmi 103:1-5 Daavidin virsi. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan.

Jaakob 5:14-15 Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.

Jumalan tahto nähdään selvästi molemmissa: pelastuksessa kaikille jotka tekevät parannuksen … ja parantumisessa kaikille, jotka ottavat sen vastaan uskon kautta.

III. Jumalan alkuperäinen luomus ja lopullinen suunnitelma
Sekä puutarhassa että taivaassa ei ole ongelmia.

Eedenin puutarhassa ei ollut ongelmia. Jumala teki ihmisen, katsoi ja sanoi “erittäin hyvä”.

1 Moos 1:31 Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä.

Kun tämä nykyinen ajanjakso tulee päätökseen, ei enää ole sairautta tai tauteja.

Ilm 21:4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.”

Jumalan tahto parantumisen alueella ilmaistaan selvästi siinä, miten hän täydellisesti loi kaiken ja miten kaikki tulee olemaan!

IV. Jumalan liiton lupaukset
Jumalan Sana on täynnä Hänen lupauksiaan parantaa, sitoa haavat, vaeltaa parantumisessa ja terveydessä.

Jaakob 5:15 Ja uskon rukous pelastaa sairaan

1 Piet 2:24 … ja hänen “haavainsa kautta te olette paratut”.

Jesaja 53:5 … hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden …

Hesekiel 16:6 … minä sanoin sinulle … ‘Sinun pitää elämän,

2 Moos 15:26 … minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista …

Psalmi 103:2-3 Kiitä Herraa, minun sieluni … joka … parantaa kaikki sinun sairautesi,

Jer 30:17 Sillä minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamistasi iskuista…

Matt 8:17 … “Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme”.

2 Moos 23:25-26 Minä, Herra, otan taudit pois teidän keskuudestanne: (KR92)

Psalmi 91:10,16 … eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. / Minä ravitsen hänet pitkällä iällä …

Psalmi 107:20 Hän lähetti sanansa ja paransi heidät …

3 Joh 2 … että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä …

Jumala, Pyhän Sanansa kautta, lupasi parantumisen lapsilleen, jotka vaeltavat Hänen tietään: rakkaudessa.

Voimme ottaa vastaan uskon kautta kaikki Hänen hyvät lupauksensa, uskoen mitä että mitä Hän on luvannut, Hän myös kykenee toteuttamaan.