Huolista vapaa elämä

Ensimmäinen askel on antaa Jumalan Sanan olla tärkein suunnan lähteesi.

Jumala on määritellyt tahtonsa Sanassaan. Kun menemme pois niistä suunnitelmista, joita Hänellä on meitä varten emme voi olettaa näkevämme hyviä asioita, joita Hän on suunnitellut meille.   

1Piet 5:7. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen.‭‭‬

1. Jumalan tahto sinulle on huolista vapaata elämä. Ilman huolia ja raskautta. 

2. Hän välittää sinusta ja katsoo perääsi. 

3. Sinun tehtäväsi on heittää murheesi Hänen päällensä ja jättää ne Hänelle eikä alkaa kantamaan niitä uudestaan.  

Meidän tulee heittää huolemme Hänen päällensä. Ja kun sen teemme taakka ei ole enää meidän päällämme. Emme enää nurise ja valita tai pidä säälibileitä koska huolemme ovat Herralla 

Emme voi vaeltaa Hänen tahdossaa hänen suunnitelmiensa mukaan uskossa jos me murehdimme ja kannamme huolia. 

  • Meillä on oma osamme elämässä, meidän on laskettava alas elämä lihassa ja elettävä uuden luomuksen elämää. Osa sitä on laskea alas omat huolemme.  
  • On monia asioita, joita meidän pitää lopettaa tekemästä ja valita mennä Sanan mukaan.  
  • Lopeta synninteko ja ala tehdä oikein!

Avain on saada ilmestys Jumalan suuruudesta, Hänen voimastaan ja Hänen rakkaudestaan. 

Efe 3:18 niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, 19ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.
 

  • Paavalin rukous seurakunnalle oli, että he he voisivat saada henkilökohtaisen kokemuksen sekä Jumalan rakkaudesta että voimasta.  (j. 16).
  • Ja että he toimivat uskossa, täydessä luottamuksessa. (j. 17) 
  • Me heitämme kaikki huolemme Hänen puoleensa. 

Jeesus ohjeisti meitä olemaan murehtimatta, koska Taivaallinen Isämme jo tietää mitä me tarvitsemme.  (Matt 6:32). Hän vaatettaa kukat ja ruokkii linnut. Kuinka paljon enemmän Hän välittää lapsistaan? 

Rukous:

Jumala rakastaa minua, välittää minusta ja katsoo puoleeni. 

Hän tietää jo kaiken mitä tarvitsen. Jumalan tahto ei ole, että minä murehtisin. 

Teen parannuksen murehtimisesta ja huolten kantamisesta. 

Isä anna minulle anteeksi. 

Kuuliaisuudesta Hänen sanalleen tänään:

Minä olen sanan tekijä en ainoastaan kuulija. 

Heitän kaikki huoleni Hänen puoleensa ja jätän ne sinne.  

Minä kuljen kuuliaisuudessa ja olen halukas. 

Minä ylistän ja kiitän Häntä.

Aamen

Sanankohdat:
‭‭

Efe‬ ‭6:18‬‬‬ Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;


‭‭Fil‬ ‭4:6‬ ‭ Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,


‭‭Matt‬ ‭6:25-34‬ ‬‬ Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? 26Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? 27Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? 28Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. 29Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. 30Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? 31Älkää siis murehtiko sanoen: ‘Mitä me syömme?’ tahi: ‘Mitä me juomme?’ tahi: ‘Millä me itsemme vaatetamme?’ 32Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. 33Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. 34Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa.”