Sanan perustus:

1. Moos 1:26  Ja Jumala sanoi: “Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat”.

1. Kadonnut ikuisuuden tunto

 • Monet jatkuvasti ajattelevat ja toimivat sen mukaisesti kuin ei olisi ikuisuutta huomioitavana
 • Jaak. 2:12 Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva.
 • 2. Piet. 3:12-13 teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!  Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.
 • Jes. 40:6-8  Ääni sanoo: “Julista!” Toinen vastaa: “Mitä minun pitää julistaman?” Kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen: ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, kun Herran henkäys puhaltaa siihen. Totisesti, ruohoa on kansa. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti.
 • Jaak. 4:14 te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu; sillä mikä on teidän elämänne? Savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu 
 • Ps. 39:5  Herra, opeta minua ajattelemaan loppuani, ja mikä minun päivieni mitta on, että ymmärtäisin, kuinka katoavainen minä olen.

2. Jumalan Sanan mukaisesti yksi tavoitteistamme tässä elämässä on valmistautua seuraavaa varten.

3. Huoneenhaltijan ensisijainen tavoite on osoittautua uskolliseksi Mestarilleen käyttäen Mestarinsa resursseja toteuttaakseen hänelle annetun tehtävän.

Jumala on Mestari – Me olemme huoneenhaltijoita.

 • Omistus:
  • Jumala omistaa kaiken.
  • Me olemme sen vartijoita, mitä Hän on antanut meille hoidettavaksi. Meidän tulee viisaasti hallinnoida ja laajentaa Mestarin omaisuutta.
 • b. Voima:
 • – Kaikki voima on Hänen.
 • – Me olemme vastuullisia Hänelle.
 • c. Luottamus:
 • – Hän uskoo meille omaisuutta, valtaa ja vastuuta.
 • – Meiltä odotetaan uskollisuutta sen kanssa, mitä meille on annettu.
 • d. Odotukset:
 • – Hän odottaa meidän tekevän sen, mitä Hän pyytää ja tekemään sen, mitä voimme.
 • – Meidän tulee tehdä työtä ja olla tuotteliaita – antaa parhaamme ja tehdä parhaamme Hänelle.
 • e. Poissaolo:
 • – Hän on kuin Mestari, joka lähti matkalle – Hän on jättänyt omaisuutensa palvelijansa käsiin – minun ja sinun.
 • – Meidän tulee käyttää viisautta, kun sijoitamme Mestarin varallisuutta ja hallinnoimme Hänen omaisuutta.
 • f. Paluu:
 • – Hän palaa – se tapahtuu ilmoittamatta.
 • – Meidän tulisi olla jatkuvasti valmiina ja odottaa Hänen paluutaan.
 • g. Anteliaisuus:
 • – Herra on äärimmäisen antelias.
 • – Meidän ei ikinä tulisi ottaa Häntä itsestäänselvyytenä. Pelkää Mestaria ja arvosta Hänen siunaustaan.
 • h. Vaatimustaso:
 • – Jumala on asettanut meille vaatimustason, josta ei ole neuvottelemista – ei ole olemassa harmaita alueita.
 • – Meidän tulisi olla keskittyneitä palvelukseen. Me annamme henkilökohtaisen tilin Jumalalle meidän omista sanoistamme ja teoistamme.

4. Asioita, joita meidän tulee vakavasti harkita:

a. Meidän nykyajan käytöksen ja valintojen pitkäaikainen vaikutus.

b. Päätöstemme ja valintojemme seurausten väistämättömyys.

c. Vastuun painoarvo päätöksissämme, että valitsemme viisaasti ja toimimme oikein.

d. Selkeät kannustimet ja motivaatiot – iankaikkinen aarteemme ja kruunumme.

e. Meidän tulisi pitää tärkeämpänä ja keskittyä enemmän vastuihimme kuin oikeuksiimme. Kuuliaisuutemme on tärkeämpää ja hedelmällisempää kuin hetkellinen onnellisuus.

HUOM. Kenen tahansa muun arvio huoneenhaltijasta verrattuna ainoan Mestarin tuomioon on merkityksetöntä. Me olemme täällä miellyttääksemme Mestaria. Kenenkään muun mielipiteet eivät merkitse mitään, eikä niillä ole mitään painoarvoa, ei lainkaan.

5. Jumala omistaa kaiken:

a. 5. Moos 10:14

b. 3. Moos 25:23

c. 1. Aik 29:11-12

d. Job 41:11

e. Psalmi 24:1-2

f. Psalmi 50:10-12

g. Haggai 2:8

h. 1. Kor 6:19-20