Identiteettisi Kristuksessa

2 Kor.5:17
Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut

Kun olet ottanut Jeesuksen vastaan elämääsi, tullut uskoon niin syntisi on pyyhitty pois ja sinusta on tullut uusi luomus.

Kol. 1:9-10
Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,

SNL. 23:7
Sillä niinkuin hän mielessään laskee, niin hän menettelee: Hän näet tekee niin kuin on mielessään miettinyt.

Jumalan Sana on se mistä löydät vastaukset siihen kuka sinä nyt olet, kun olet uusi luomus.

Jumala näkee sinut Jeesuksen kautta, kun Hän näkee sinut Hän näkee sen kaiken Mihin hän on sinut kutsunut ja mitä hän on sinulle lahjoittanut.

LAPSEUS -ORJUUS

1.Joh. 3:1
Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me
olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä.

Ef. 2:19
Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,
Orja – On toisen vallan alla vastoin omaa tahtoaan, ilman mahdollisuutta valita itse Tekee mitä mestarinsa käskee koska pelkää rangaistusta.

Perillinen ja Kristuksen kanssaperillinen

Hebr.4:16
Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan

Matt. 28:18
“Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

1.Piet.3:22
“hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut.”

FIl. 2:9-11
Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus
Kristus on Herra.

Ef. 2:4-6
Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa-armosta te olette pelastetut- ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa

Joh. 16:23-24
Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos
te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen.

Jeesus on voittaja ja se tarkoittaa että sinä olet voittaja, kun identiteettisi on
Kristuksessa.