Ihmeellisiä tekoja

‭‭Jumala on ihmeiden, merkkien ja tunnustekojen Jumala.

Joosua‬ ‭3:5‬ ‭KR33 täydentäen Amplified-käännöksen pohjalta
“Ja Joosua sanoi kansalle: “Pyhittäytykää [eli erottakaa itsenne erityistä pyhää tarkoitusta varten], sillä huomenna Herra on tekevä ihmeellisiä tekoja teidän keskuudessanne”.”

Me elämme lopun ajassa, viimeisellä tunnilla, aikojen lopulla. Ja Jumalallamme on mahtavia asioita varattuna meille!

Kutsu on lähetetty kaikille, jotka rakastavat Herraa, valmistaa itsemme!

‭‭Hän on väkevä Jumala. Ihmeiden Jumala!

‭‭2. Korinttilaiskirje‬ ‭6:17‬ ‭KR38‬‬ täydentäen Amplified-käännöksen pohjalta
“Sentähden: “Lähtekää pois heidän [uskosta osattomien] keskeltänsä ja erotkaa [leikatkaa itsenne irti] heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani”

1. Pietarin kirje‬ ‭1:13-16‬ ‭KR38 ‬‬
“Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: “Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä”.”