Ihmeitä tekevä Jumala

Kristillinen elämä ei ole vain luonnollista elämää, vaan yliluonnollista. Me palvelemme ihmeitä tekevää Jumalaa! 

“Sinä olet Jumala, joka teet ihmeitä, sinä olet ilmoittanut voimasi kansojen seassa.” (Psalmit 77:15 FB38)‬‬

  • Ihmeellinen luominen (1 Moos 1-2)
  • Kansakunta syntyi ihmeiden kautta  (1 Moos 12)
  • Israelin ihmeellinen vapautuminen  (2 Moos)
  • Ihmeiden täyteinen liiton pitäminen (Vanha Testamentti)
  • Messiaan syntyminen ihmeen kautta (Matteus, Markus, Luukas, Johannes)
  • Jeesuksen ihmeiden täyteinen palvelutyö  
  • Ylösnousemuksen ihme 
  • Suuri lähetyskäsky ja ihmeiden täyteisen seurakunnan palvelutyö (Apostolien teot)

“Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden;” (Johannes 20:30 FB38)

“Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta,” (Apostolien teot 19:11 FB38)

“Onhan apostolin tunnusteot teidän keskuudessanne tehty kaikella kestävyydellä, tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja voimateoilla.” (2. Korinttilaiskirje 12:12 FB38)

Hän tulee takaisin. Ihmeellisellä tavalla, pian.

Vaivan aikana seurakunnan ylöstempauksen jälkeen Hän tulee edelleen näyttämään ihmeellisellä tavalla kirkkautensa maan päällä. 

“Onhan apostolin tunnusteot teidän keskuudessanne tehty kaikella kestävyydellä, tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja voimateoilla.” (2. Korinttilaiskirje 12:12 FB38)

Ylistäkäämme Häntä! Hän on ihmeitä tekevä Jumala!