Ihmisten Kalastajat

IHMISTEN KALASTAJAT Markus 1:17-18 (R1992) on tallentanut meille sanat, joilla Pelastajamme kutsui lähes 2000 vuotta sitten opetuslapsiaan seuraajikseen: “Jeesus sanoi heille: “Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.” 18 He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.” Todellisessa kristinuskossa on kyse Jeesuksen esimerkin seuraamisesta. Kun opimme tuntemaan Hänen Sanansa ja läsnäolonsa, ymmärrämme että uskonelämän ytimessä on pelastuksen sanoman levittäminen. Jeesus on ainoa tie ikuiseen elämään. Sen lisäksi, Hän haluaa antaa meille yltäkylläisen elämän, kun vain Matteus 6:33 mukaisesti etsimme ensin Jumalan Valtakuntaa – Hänen tapaansa elää, rakastaa, johtaa ja toimia. Todellinen kristinusko ei ole koskaan ollut seremoniallista rituaaliuskoa vaan henkilökohtaista sydämen uskoa, Jeesuksen esimerkin seuraamista teoissa ja sanoissa. Jeesuksen seuraamisen ytimessä on Evankeliumin julistaminen. Hän on antanut meille selvät ohjeet Sanassaan.   Matt 28:19-20:”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” Nyt on meidän aikamme. Nyt on aika elää Sanan mukaan. Nyt on aika mennä ja julistaa Evankeliumia, johtaa ihmisiä pelastukseen ja sen jälkeen opettaa uskonratkaisun tehneitä elämään Jumalan Sanan mukaisella tavalla. Tämän vuoksi haluamme rohkaista jokaista olemaan mukana lähellä sinua kokoontuvassa kotiryhmässä. Kotiryhmä on paikka, missä voit kasvaa uskossasi ja mihin voit tuoda uusia ihmisiä mukaan Jumalan perheyhteyteen. Sinä voit tavoittaa sellaisia ihmisiä, joita kukaan muu ei kykene tavoittamaan. Jumala on antanut sinulle vastuun Evankeliumin etenemisestä koulussasi, työpaikallasi ja asuinalueellasi. Sinä olet Jumalan suunnitelma. Jos sinä et julista Evankeliumia omalla asuinalueellasi, kuka toinen sitten julistaisi? Suomi tulee muuttumaan sydän kerrallaan, perhe kerrallaan ja kaupunginosa tai lähiö kerrallaan – kunhan vain otat oman paikkasi Taivaan suunnitelmassa. Jeesuksen antama lähetystehtävä on yhä voimassa. Hän ei ole vielä palannut takaisin, koska Hän haluaa mahdollisimman monen ihmisen pelastuvan ennen kuin on ikuisesti liian myöhäistä.  Tämä vuosi 2020 tulee olemaan suuren kasvun ja moninkertaistumisen aikaa River Church Finlandin palvelutyössä eri kaupungeissa. Suomen kylät, kaupungit, kaupunginosat ja lähiöt tulevat kuulemaan hyvät uutiset Jeesuksesta.  Markus 1:38-39: Jeesus sanoi: “Me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen.” Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä.” Jeesus todellakin sanoo tässä Sanan kohdassa: “Menkää uusiin kyliin, lähiöihin ja kaupunkeihin…” Hän sanoo: “Jatkakaa eteenpäin menemistä ja uusien alueiden haltuun ottamista.” Mihin uuteen paikkaan sinä voit mennä tällä viikolla ja julistaa siellä Evankeliumia? Onko sinulla ehkäpä ystävä tai naapuri, jolle et vielä ole saarnannut hyvää sanomaa? Näiden uusien paikkojen tulee kuulla Evankeliumi. Sinun ystäväsi ja naapurisi tarvitsevat hyvää sanomaa. Ajattele suurta kuvaa koskien Suomen maata tällä hetkellä. Suomen väkiluku on nyt suurempi kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Pienillä parin neliökilometrin maantieteellisillä alueilla, esimerkiksi Itä-Helsingin eri lähiöissä asuu kussakin kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka ovat kuin “lampaat ilman paimenta”. Kuitenkin kaikenikäiset ihmiset ovat nälkäisiä Jumalan todellisuuden puoleen. Ihmiset kaipaavat toivoa, vastauksia ja suuntaa elämälleen. Ennen kaikkea he tarvitsevat sielun pelastumista ennen kuin he siirtyvät tästä ajasta ikuisuuteen. Evankeliumin asialla on kiire. Antaudu Pyhälle Hengelle enemmän kuin koskaa ennen ja anna Hänen tehdä sinusta ihmisten kalastaja tämän sukupolven keskellä Suomessa!  

MYÖTÄTUNTO JA SÄÄLI IHMISIÄ KOHTAAN LIIKUTTI JEESUSTA – Matteus 9:35-38

Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. 36 Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä, kuin lammaslauma paimenta vailla. 37 Silloin hän sanoi opetuslapsilleen: “Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. 38 Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.”

Mikä liikutti ja motivoi Jeesusta – sen tulisi liikuttaa meitä!

Mikä ei liikuttanut Jeesusta – sen ei tulisi liikuttaa meitä!
 

Mikä liikutti Jeesusta? 

Ihmiset ilman näkyä, ihmiset ilman johtajuutta elämässään, ihmiset ilman suuntaa, kadotetut ja eksyneet ihmiset, sairaat ja nälkäiset ihmiset. Hänellä oli jatkuva yhteys Taivaallisen Isänsä kanssa. Isä kertoi Hänelle, minne Hänen tulisi mennä ja mitä Hänen tulisi tehdä. Lukemattomat kansanjoukot tulivat kosketetuksi Jeesuksen palvelutyöstä. 

Mikä ei liikuttanut Jeesusta? 

Uskonnollisuus ei liikuttanut Jeesusta. Pitkät, opitut ja kovaääniset rukoukset eivät liikuttaneet Jeesusta. Jeesusta ärsytti suunnattomasti se, että uskoa ei eletä todeksi käytännössä. Monessa kohtaa Evankeliumeissa näemme, kuinka Jeesus nuhtelee rajuilla sanakäänteillä fariseuksia ja saddukeuksia heidän tekopyhyydestään. Ihmisten hyväksyntä ei liikuttanut Jeesusta. Kansanjoukot rakastivat Häntä ja sitten oli myös ihmisiä, jotka vihasivat Häntä. 2 Tim. 3:12 sanoo: “…Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.” 

Välinpitämätön asenne ei siis liikuttanut Jeesusta. Raamattu kertoo meille muutamasta ihmisestä, joita Jeesus kutsui seuraamaan itseään, mutta jotka löysivät “…parempaa tekemistä…” Esimerkiksi nuori, rikas hallitusmies (Matteus 19:16-22). Jeesus kutsui Häntä seuraamaan, mutta tämä mies lähti toiseen suuntaan. Emme koskaan enää kuule tästä miehestä. 

Mutta me edelleen puhumme niistä, jotka alkoivat seuraamaan Jeesusta – edelleen puhumme Pietarista, Jaakobista ja Johanneksesta. Jeesus todella teki heistä ihmisten kalastajia, näistä miehistä tuli ihmisten kalastajia. He muuttivat kaupunkiaan, kansakuntaansa ja myös ympäröiviä kansakuntia. Itse asiassa he muuttivat koko historian kulkua.  

Mitä voin tehdä tällä viikolla tullakseni ihmisten kalastajaksi?

1) AKTIVOIDU sielujen voittamisessa

Room. 10:13: “…jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.”

Ap. t. 4:12: “Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

2) AKTIVOIDU mukaan kotiryhmään

Tämä on sinun yhteisösi. Tämä on paikka, missä todella kasvat hengellisesti. Jos et ole vielä mukana kotiryhmässä, tule vierailemaan tällä viikolla. Kotiryhmä on paikka, missä ihmiset tuntevat sinut ja sinä tunnet heidät. Koturyhmä on myös paikka, missä voit raamatullisella ja terveellä tavalla olla tilivelvollinen elämästäsi niille johtajille, jotka Jumala ja seurakunnan pastorit ovat asettaneet tehtäväänsä toimimaan auktoriteettina. Kotiryhmät on luotu kasvamaan, kasvamaan kiihtyvällä vauhdilla, ne on luotu moninkertaistumaan ja sitten perustamaan uusia kotiryhmiä uusiin kaupunginosiin, uusiin lähiöihin ja jopa muihin kaupunkeihin. Tällä tavalla voimme voittaa kylät, kaupungit ja lähiöt Suomessa Jeesukselle Kristukselle. 

Ap. t. 2:46-47: “Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, 47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.”

3) AKTIVOIDU rakkauden vaelluksessa. Usko aina parasta veljestäsi tai sisarestasi. Kilpaillaan toinen toisemme kunnioittamisessa. Kun Pyhä Henki täyttää meidät – sydämemme on täynnä. Voimme elää täynnä rakkautta ja rauhaa kaikkialla – kotona, koulussa, ystävien seurassa, liiketoiminnassa tai työpaikalla.Silloin elämästämme tulee puoleensa vetävää, vetovoimaista elämää. Meistä tulee antajia, ei ottajia. Meistä tulee silloin johtajia emmekä ole sellaisia ihmisiä, jotka seuraavat tämän maailman toimintatapoja. Kun elät tällä tavalla, alat itse asiassa johtaa ihmisiä Jeesuksen luo sanojesi ja elämäsi esimerkin kautta. Rakkaudessa vaeltaminen antaa sinulle Jumalan mielen mukaisen itseluottamuksen. 

Ef. 4:2-4: .”..kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa 3 ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: 4 yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte.”

4) AKTIVOIDU RUKOUSELÄMÄSSÄ. Rukoileva uskova on uskova, joka voittaa jokaisella elämän alueella. Jeesus rukoili. Elia rukoili. Raamatun henkilöt rukoilivat. Jumalan miehet ja naiset meidän aikanamme ovat rukouksen ihmisiä. Joten meidän tulisi rukoilla, meidän tulisi rukoilla palavasti. 

Jaak. 5:16b: “…Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.”

JEESUS rukoili paljon. JEESUS saarnasi paljon. Hän tavoitti paljon ihmisiä – tuhansia kerrallaan. Hän teki valtavia ihmeitä. Hän ruokki kansanjoukon (Matteus 14:21) Alkuseurakunnan uskovat rukoilivat ja saarnasivat myös paljon. Ensimmäiset kristityt tavoittivat paljon ihmisiä – tuhansia kerrallaan. Jeesuksen opetuslapset, apostolit ja myös avustavissa palvelutöissä toimivat tekivät valtavia ihmeitä kansan keskuudessa. Köyhyys väistyi kokonaan alkuseurakunnasta (Ap. t. 4:34). Uskon, että pystyt näkemään yhteyden näiden asioiden välillä. Meidän tulisi olla rukouksen miehiä ja naisia. Rukous muuttaa ensin meitä ja rukous muuttaa tätä maata ja kansakuntaa. 

Kun seuraamme Jeesusta – kun seuraamme Hänen esimerkkiään, meistä tulee ihmisten kalastajia ja tulemme täyttämään Jumalan suunnitelman elämäämme varten. Suomi tulee pelastumaan! Eurooppa tulee ravistelluksi Jumalan voimasta! Nyt on meidän aikamme ja siksi tämä sukupolvi ei tule menemään paholaisen helvettiin. On aika ryöstää helvetti ja täyttää Taivas.