Ikuinen elämä

Mutta rikas [kerskatkoon] alhaisuudestaan, sillä hän on katoava niinkuin ruohon kukka. Aurinko nousee helteineen ja kuivaa ruohon, ja sen kukka varisee, ja sen muodon sulous häviää; niin on rikaskin lakastuva retkillänsä.  Jaakob 1:10-11 

Maanpäällinen elämä on kuin kukka niityllä – täällä yhtenä päivänä, kuihtunut seuraavana!

Suuri vauraus, älylliset saavutukset, fyysinen voima, maallinen vaikutusvalta … kaikki katoavat.

Ilman ikuisuutta kaikessa, mitä teet, olet kilpajuoksija paholaisen järjestämässä maallisessa kilpailussa.

Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi- että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa; mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Efe 2:11-13 

Meillä on uusi identiteetti Kristuksessa. Olemme ulkomaalaisia ​​tässä maailmassa. Olemme taivaan lähettiläitä, edistämme Hänen valtakuntaansa. Et ole “läheinen” tämän maailman kanssa, eikä sinun pitäisikään olla.

Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas. Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta. 1 Joh 3:1-10 

Meillä on puolustaja Isämme luona, meidän Herramme Jeesus. (1.Johanneksen kirje 2: 1-2) Jos olemme tehneet syntiä, voimme mennä Hänen luokseen saadaksemme avun!

Aika on loppumassa ….

… se voi kulua iloisella odotuksella, kun vaellat rakkaudessa ja asioit, kunnes Hän tulee. (innokkaalla odotuksella, pitämällä itsemme puhtaana)

… tai tulevan tuomion ahdistuksessa ja epävarmuudessa. (Hepr. 9:27)

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joh 3:16-17 

Kutsu on esitetty julkisesti hylätä kaiken pahuuden, sydämen pahat aikomukset, maailman elämäntavan … ja elää Jeesukselle!

On aika antautua, Hän antaa sinulle iankaikkisen elämän!