Joh 1:1-4 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.

1. Me tunnemme Jumalan ajatukset ja tavat Hänen Sanansa kautta.

 • Monella on vähäinen ymmärrys Isästä
 • Joh 14:9  Jeesus sanoi hänelle: “Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: ‘Näytä meille Isä’?
 • 70 prosenttia Jeesuksen palvelutyöstä sisälsi sairaiden parantamista ja riivaajien ulosajamista.
 • Dan 11:32 Ja liitonrikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan, mutta niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä.
 • Mark. 16:15-18 Ja hän sanoi heille: “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä.
 •  nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.

2. Ihmiset käyvät samassa seurakunnassa ja heillä on sama Raamattu. Yksi ymmärtää ja toinen ei.

 • Et voi vastaanottaa Jumalaa luonnollisen mielen kautta; Sinun täytyy vastaanottaa Hänet sydämen kautta.
 • Joh 4:23-24 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.”

3. Jumalan tulee olla lopullinen auktoriteetti elämässämme; Jumalan SANAN tulee olla lopullinen auktoriteetti elämässämme. 

Jes 40:8 Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti.

 • Tuli polttaa akanat, uskonnon ja perinteet. (Jer 23:29  Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion murtaa?)
 • Painaudu Häneen opiskelemalla Hänen Sanaansa ja seuraamalla Hänen johdatustaan, Pyhän Hengen johdatusta. – Ole suostuvainen ja kuuliainen. (Jes 1:19  Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä;)
 • Lainaus Smith Wigglesworthilta hänen saarnatessaan sanomaa Jumalan Sanan voima:
  • “Uskovat ovat vahvoja vain, kun Jumalan Sana on heidän sisimmässään. Jumalan Sana on henki ja elämä niille, jotka vastaanottavat sen yksinkertaisella uskolla, ja se on niiden vahvistaja, jotka omaavat sen vaikutuksen.”
  • “Tunne Kirjasi, elä sitä, usko siihen ja ole kuuliainen sille. Talleta Jumalan Sanaa sydämeesi. Se pelastaa sielusi, tekee eläväksi ruumiisi, valaisee mielesi. Jumalan Sana on kokonainen ja lopullinen, virheetön, luotettava, nykyaikainen, ja meidän asenteemme sitä kohtaan tulee olla kiistämättömästi kuuliainen.”
  • “Jos joku asia on Raamatussa, niin se on niin; se ei ole asia, mitä tarvitsisi rukoilla; se tulee ottaa vastaan ja toimia sen mukaan. Uskon toimettomuus on ryöstämistä, joka ryöstää siunauksen. Lisäys tulee toiminnan kautta. Sen kautta, että laitamme käyttöön sen mitä meillä on ja mitä tiedämme. Sinun elämäsi tulee olla uskosta uskoon menemistä.”
  • “Suuri usko on suurten taistelujen tuotosta.””Suuret todistukset syntyvät suurista koettelemuksista.””Suuret voitot voivat tulla vain suurista koettelemuksista.”

Ps. 18:31-33 Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Hän on kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat. Sillä kuka muu on Jumala kuin Herra, ja kuka pelastuksen kallio, paitsi meidän Jumalamme se Jumala, joka minut voimalla vyöttää ja tekee minun tieni nuhteettomaksi,

4. Luonnollisen ihmisen tavat ja Jumalan tavat ovat kahdesta eri maailmasta. Jumala haluaa nostaa meidät taivaallisiin.

Mark. 7:13  Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette.”

Hoos 4:6 Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on taitoa vailla. Koska sinä olet hyljännyt taidon, hylkään minä sinut, niin ettet saa olla minun pappinani. Koska olet unhottanut Jumalasi lain, unhotan myös minä sinun lapsesi.

 • Rukous: Näytä minulle sinun tiet, ei uskonnon ja perinteiden kautta. Näytä minulle Sinun suunnitelmasi ja tarkoituksesi minua varten. Minä toteutan tarkoituksesi. Teen suunnitelmasi mukaan. Odotan kuulevani: “Hyvin tehty hyvä ja uskollinen palvelija…”

Jer 29:11-13 Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne.