Perustavat Raamatunpaikat:

1 Joh. 2:8-9 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt.

1. Jeesus syntyi, eli ja kuoli tekemään tyhjäksi perkeleen teot ja Hän valtuutti meidät tekemään samoin. 

 • Jos haluat tietää mitä ovat perkeleen teot niin katso Jeesuksen tekoja. Katso kaikkea mitä Jeesus tuhosi ja kumosi.  

Luuk 5:17 ja Herran voima vaikutti, niin että hän paransi sairaat. 

Matt 10:8 Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. 

Luke 9:2 Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. 

 • Kaikki mitä Jeesus teki oli, että Hän rakasti, pelasti, paransi, vapautti ja asetti ennalleen. Ja hän neuvoo meitä tekemään samoin. 

2. Kaikki mitä Jeesus sanoi ja teki oli rakkauden motivoimaa.

 • Rakkauden motivoimana Hän kärsivällisesti opetti heitä: 

Mark 6:34 Ja astuessaan maihin hän näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi, koska he olivat niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta, ja hän rupesi opettamaan heille moninaisia. 

Mark 8:2 Minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo kolme päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää.

 • Rakkauden motivoimana Hän paransi heidät: 

Matt 14:14 Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi, ja hän paransi heidän sairaansa.

 • Rakkauden motivoimana Hän nosti heidät kuolleista:  

Luuk 7:13-15 Ja hänet nähdessään Herra armahti häntä ja sanoi hänelle: “Älä itke”. Ja hän meni ja kosketti paareja; niin kantajat seisahtuivat. Ja hän sanoi: “Nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse.” Niin kuollut nousi istualleen ja rupesi puhumaan. Ja hän antoi hänet hänen äidillensä. 

 • Jeesuksen vertauksessa Laupias Samarialainen oli myötätuntoinen ja pelasti ryövätyn miehen. (Luuk 10:33) Tuhlaajapojan isä taas antoi auliisti anteeksi ja palautti poikansa aseman. (Luuk 15:20).

3. Jeesus meni sinne missä ihmiset ovat.

 • Jeesus ei tullut palvelemaan terveitä ja vanhurskaita, vaan tavallisia ihmisiä. 

Mark 2:17 Sen kuullessaan Jeesus sanoi heille: “Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä.

 • Jeesus näytti myötätuntoa jokaiselle, ilman poikkeuksia.  
 • John 4:3-45
 • Keskipäivällä Jeesus istui kaivon viereen lepäämään. Kaupungissa on monia kaivoja, koska sinne kaikki kerääntyvät juomaan.  
 • Nainen, jolta Jeesus pyysi vettä ei tullut erityisesti etsimään Häntä. Jeesus tuli kohtaamaan naisen sinne missä tämä oli.
 • Israelilaiset katsoivat Samarialaisia alaspäin, mutta Jeesus ei tehnyt niin. Hän näkee kaikkialla ihmisiä, jotka tarvitsevat pelastajaa.
 • Jeesus tarjosi elävää vettä ja nainen kysyi: “Mistä voin saada tätä elävää vettä?”  
 • Tätä koko maailma epätoivoisesti kaipaa.

4. Sinun menneisyytesi ei estä sinua vastaanottamasta Jumalan anteeksiantoa.  

 • Jeesus tiesi naisen menneisyyden ja kertoi sen naiselle ilman tuomitsemista.  
 • Nainen tuli niin kosketetuksi, että hän meni ja kutsui koko kotikaupunkinsa Jeesuksen luo.
 • Jeesus pysyi siellä ja palveli heitä kahden päivän ajan.
 • He kaikki uskoivat Jeesukseen, eikä vain naisen kertomuksen tähden, vaan siksi mitä hän oli heille itselleen sanonut. (Jae 5)

5. Sato on valmis leikattavaksi ja elonkorjaajia on vähän. (Jae 35).

 • Sato ei ole valmis tulevaisuudessa, se on kypsää juuri nyt. 
 • Nosta silmäsi ja näe, että vainiot ovat valjenneet leikattavaksi.
 • On aika Kristuksen ruumiin liikekannallepanolle, jotta tämä sato korjataan pienimmästä lapsesta vanhimpaan pyhään.  
 • Täynnä Pyhää Henkeä, Täynnä myötätuntoa, täyttäen ihmisten tarpeet siellä missä he milloinkin ovat.
 • Tuoden sadon sisään. 
 • Sieluja, sieluja, sieluja!