Sanan perustus:

Kol 3:5-25  Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha, ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan. Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, niinkuin sopii Herrassa. Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa. Isät, älkää kiihoittako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi. Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa. Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille, tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta. Sillä se, joka tekee väärin, on saava takaisin, mitä on väärin tehnyt; ja henkilöön ei katsota.

1. Jumalan perheessä meidät on nostettu uuteen elämään Jeesuksen Kristuksen kautta – Hänet nostettiin uuteen elämään, siksi meidät myös on Hänen kanssaan nostettu.

 • Meidän tulee etsiä rikkaita iankaikkisia aarteita, jotka ovat korkeuksissa – taivaallisissa.
 • Aseta mielesi korkeimpiin asioihin.
 • Sinä kuolit Hänen kanssaan, sinut haudattiin Hänen kanssaan ja sinut on nostettu uuteen elämään yhdessä Hänen kanssaan.
 • Laittaen pois vanhan – jakeet 5-9
 • Pukeutuen uuteen – jakeet 10-12

2. Käytöksesi Jumalan perheessä.

 • Antakaa anteeksi toisillenne – jae 13
 • Pukeutukaa rakkauteen – jae 14
 • Vallitkoon rauha – jae 15
 • Olkaa kiitollisia – jae 15
 • Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne – jae 16
 • Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa – jae 17

3. Kristityn perheen käytös.

 • Jakeet 18-25
 • Vaimot; miehet; lapset; vanhemmat; isät; palvelijat.
 • Jumalan Sanan tulee olla meidän elämän perusta.

4. Perusasioita, joita sinun tulee tehdä voidaksesi elää menestyksekästä ja tehokasta elämää Jumalan perheessä.

 • Päätä olla kuuliainen Jumalan Sanalle ja ota se kirjoitettuna, puhuttuna, Jumalan henkäämänä kaavana elämällesi Jumalan perheessä.
 • Älä mukaudu maailman mukaan – sen tapoihin ja ideologioihin.
 • Älä ole ulkoisten vaikutusten taivuteltavissa – Ole Pyhän Hengen johdossa.
 • Pyhä Henki on se, joka on lähetetty avuksesi elämään elämääsi Jumalan perheessä.
 • Hän rajoittaa ja hillitsee sinua ja myöskin vapauttaa, voimaannuttaa ja mahdollistaa Jumalan armon kautta sinut elämään ja käsittelemään kaikki tilanteet, mitä tielläsi kohtaat.

HUOM. Sinä olet osa Jumalan perhettä taivaassa ja maan päällä!