Jumalan rakkaus

Room 5:8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme

Joh 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 

Rakkaus oli syy miksi Jumala lähetti poikansa lunastamaan ihmiskunnan.

Rakkaus ilmaistiin ristillä kun Jeesus tuli antamaan elämänsä meidän vuoksemme. Tämän vuoksi evankeliumin (hyvän uutisen)  sanoma on kertomista kaikkein radikaalleimmasta rakkauden teosta. Kuten Paavali kirjoittaa Korinttolaisille: 

‭2 Kor‬ ‭4:5‬.‬‬ Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.

Jumalan rakkaus näytettiin todeksi lunastuksessa ja kun me kerromme Jeesuksesta kuuntelijat voivat alkaa Pyhässä Hengessä käsittää kuinka valtava Jumalan rakkaus heitä kohtaan on.    

Paavali rukoili Efesoksen seurakunnan puolesta, niin että he voisivat kokea Jumalan rakkauden:

‭‭Efe‬ ‭3:19‬. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.

Jumala lupaa vanhassa testamentissa, että laki tullaan kirjoittamaan heidän sydämiinsä (Jer. 31:33) Myös Jeesus antoi uuden käskyn: rakastaa. (Joh. 13:34) Jumalan rakkaus ON vuodatettu sydämiimme Pyhän hengen kautta. (Room 5:5)  

‭‭Room‬ ‭8:31-39‬ ‬‬ Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? 32Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? 33Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. 34Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. 35Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? 36Niinkuin kirjoitettu on: “Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina”.  Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. 38Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, 39ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Kun olemme itse vastaanottaneet Hänen rakkautensa voimme osoittaa sitä muille.

Keskustelun aiheita:

  • Miksi teet sitä mitä teet?
  • Jumalan kaltainen rakkaus on epäitsekästä, miten tämä rakkaus toimii käytännössä sinun elämässäsi?