Apt 19:20 Näin Herran sana osoitti voimansa ja levisi yhä laajemmalle. 

Apt 12:24 Mutta Jumalan sana sai yhä vankemman jalansijan ja levisi leviämistään.  

1. Jumalan voima on Jumalan sanassa.

Room 1:16 Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille.

 • Jumalan sanassa on voima muuttaa yksittäinen ihminen, kaupunki, kansakunta ja maailma.  
 • Jumalan sana hallitsee yli synnin, sairauden, ja kuoleman.

2. Usko saa sanan hallitsemaan.

 • Usko syntyy kun sana hallitsee yli ajatteluprosessin.
 • Matt 8:23-27
 • Sana hallitsi Jeesuksen huulilla luonnon lakien yli. 
 • Matt 8:5-13
 • Jeesuksen sana halllitsi yli sairauden
 • Matt 14:14-21
 • Jeesuksen sana hallitsi yli puutteen. 

1 Tess 2:13 Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.

3. Sana hallitsee yli aistien.

 • Room 4:16-22 
 • Sana hallitsi Abrahamin sydämessä ja mielessä yli pelon, toivon ja aistitiedon.
 • Toivo osoittaa aina tulevaisuuteen – se on unelma, joka ei ole todellinen.
 • Usko ojentautuu nappaamaan toivon tuoden sen nykyhetkeen. 

Hepr 11:1 Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.

 • Usko tuo toivon näkyväksi.  
 • Usko on todiste että sinulla on se, vaikka et olisi vielä nähnyt sitä. 
 • Abrahamin usko hänen saamaansa Jumalan sanaan toi Jumalan lupauksen todeksi.     

4. Sanan voima huulillamme.

Apt 6:7 Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi.

 • Kun he saarnasivat ja harjoittivat sitä, mitä olivat oppineet mestarin huulilta, Jumalan sana levisi.
 • Jumalan sana on ikuinen. Kuten Jumala, se on aina uutta ja tuoretta. Jumalan sana ei ole vain osa Häntä – se on kuka Hän on!
 • Matt 24:35: Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.
 • Jeesus, Isä ja sana ovat yhtä.
 • Joh 14:9 Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.
 • Joh 12:49-50 
 • Jeesus oli peloton sairauden ja demonien edessä. Hän puhui Isän sanoja ja Hän tiesi etteivät ne petä. 

2 Tim 4:2 Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.

 • “Ole valmiina” tarkoittaa: “pidä yllä kiirellisyyden tunnetta!”  
 • Jeesus saarnasi sanaa ja sana paransi sairaat, se mursi demoniset voimat ihmisten yltä.    
 • Kun apostolit saarnasivat sanaa, sairaat paranivat, kuolleet nousivat ja kansanjoukot vastaanottivat uuden elämän. 
 • Sanan julistaminen tarkoittaa Kristuksesta saarnaamista koska Hän on sana. Evankeliumin julistaminen tarkoittaa sanan saarnaamista, hyvien uutisten. 

5. Sana saa meidät rakastamaan. 

Joh 13:34-35 Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut — että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.

 • Rakkaus oli näkymätön voima, joka ohjasi alkuseurakuntaa.

1 Joh 4:7-8 Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

1 Joh 3:14 Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. 

 • Kun vaellat Jumalan rakkaudessa todistat, että olet olet syntynyt uudesti ja olet siirtynyt kuolemasta elämään. 

1 Joh 2:10 Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta.

 • Jumalan rakkaus sydämessäsi vie sinut pois heikkouden ja epäonnistumisen todellisuudesta. Sanasi eivät enää aikaansaa pahennusta, eivätkä tekosi johda muita tekemään vääryyttä.  

6. Sana tekee meistä voittajia. 

 • Jos vihaat veljeäsi elät pimeydessä. Sana ei ole alkanut hallita elämässäsi. Olet vain tavallinen, muuttumaton ihminen. 

1 Kor 3:3 olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin?

 • Koska sana ei hallitse heitä, elävät monet uskovat tappiossa jokaisella elämän osa-alueella. 
 • Niin kauan kun olet suostuvainen sanalle, mutta et toimi sen mukaan, kamppailet sairauksien ja puutteen kanssa.    

Fil 4:19 Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa.

 • Kun sana hallitsee elämääsi sinulla on paljon itsellesi ja jaettavaksi muille.  

Ps 27:1 Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään!Herra on minun elämäni turva: ketä minä vapisen!

2 Kor 3:5 Ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta