Raamattu on ohjekirjani.

 • Jokaisella ihmisen tekemällä monimutkaisella asialla on ohjekirja.
 • Jumala loi meidät ja kaiken luomakunnan.

Psalmi 139:14 Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää.

 • Jumalan sana, Raamattu on elämämme ohjekirja.

Psalmi 119:105 Sinun sanasi on minun jalkani lamppu ja valkeus minun tielläni.

 • Jumalan sana on meidän tiekarttamme ja ohjeemme elämän polulla.
 • On surullista, että monet uskovat eivät usko Raamatun olevan lopullinen auktoriteetti heidän elämässään. He eivät usko sanan olevan totta.
 • Jotkut selittävät Jumalan sanan tyhjäksi väittämällä ettei Hän tarkoita mitä Hän sanoo. Jos Jumala ei tarkoita mitä Hän sanoo niin miksei Hän sitten vain sanoisi sitä mitä todella tarkoittaa? Hän sanoi jo mitä Hän tarkoittaa! Lue se, usko se ja toimi sen mukaan!    
 • Jumalan Sana on vankka perustus. Se ei koskaan muutu.

Psalmi  119:89 Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, vahvana taivaissa.

Psalmi 119:160 Sinun Sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti.

Joh 17:17 Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.

 • Jumala ja Hänen sanansa ovat yhtä. Niitä ei voi koskaan erottaa toisistaan.

Joh 1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala

Et voi, eikä sinun tulisi edes yrittää vääristää Jumalan Sanaa sopimaan omaan elämääsi. Jumala ei hyväksy minkäänlaista henkilökohtaista tulkintaa Sanastaan.

2. Piet. 1:20 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä.

 • Jumalan Sana on uskovan lopullinen auktoriteetti jokaiselle elämänalueelle.

2. Mitä ohjekirjaa seuraat?

 • Oma tiesi on väärä tie.

Sananl. 14:12 Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie.

 • Jumalan sana johtaa elämään.

Psalmit 119:1 Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan.

 • Jumala on antanut Sanansa, joka on Hänen tahtonsa. Hänen tahtonsa on Hänen tiensä.

Joh 14:23-24 Jeesus sanoo, että se joka Häntä rakastaa pitää hänen sanansa ja joka ei rakasta häntä ei noudata hänen sanaansa.

 • Jos et lähesty Jumalaa Hänen tahtonsa (Hänen sanansa) kautta, niin rukouksesi jäävät vaille vastausta.      

1 Joh. 5:14-15 Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet.

Psalmi 138:2b. Sillä sinä olet osoittanut, että sinun lupauksesi on suuri yli kaiken, mitä sinun nimesi ilmoittaa.

Jer 1:12b. Sillä minä valvon Sanaani toteuttaakseni sen.

Jes 55:11. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.

Mark 13:31. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

3. Jumalan Sana on lopullinen auktoriteettimme.

Jumalan lapsena sinun on päätettävä tämä sydämessäsi ja elämässäsi, kertakaikkiaan.

 • Jeesus on lihaksi tullut Jumalan sana. Sana näyttää meille tien. 
 • Joh 1:1-14
 • Jeesus sanoi vain sen, mitä Isä halusi sanottavan.

Joh 8:28-29 Niin Jeesus sanoi heille: “Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista.

Joh 3:34 Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla.

 • Meidän tulee totella Hänen sanojaan ja Hänen Isänsä sanoja.

Matt 7:20 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

Luuk 6:46 Miksi te huudatte minulle: ‘Herra, Herra!’ ettekä tee, mitä minä sanon?

Päätä tämä asia tänään!

Jumalan Sanassa on kaikki elämäsi vastaukset.

 • Jumalan Sana on opas hengellesi, sielullesi ja ruumiillesi sekä kaikkeen käyttäytymiseesi.   
 • Jumalan Sana saa sinut menestymään jokaisella elämän osa-alueella.
 • Joos 1:3-8
 • Psalmi 1:1-3