Jumalan siunaus tekee sinusta pysäyttämättömän

Siunaus on suurempi kuin kirous!

Jumalan siunauksessa on valtava voima! Jumalan siunaus on suurempi kuin mikään kirous, ja kun Jumalan siunaus on elämässäsi, olet pysäyttämätön.

Kun Mooabin kuningas Balak tajusi, ettei hän pystyisi voittamaan israelilaisia avoimessa taistelussa, hän pyysi Bileamia kiroamaan Israelin (4. Moos. 22-24). Jumalan kansan kiroamisen sijaan Bileam päätyi julistamaan siunausta!

Jumalan kansan vihollinen ei kuitenkaan luovuttanut, vaan suunnitteli uuden juonen:

“Niin Israel asettui Sittimiin. Ja kansa rupesi irstailemaan Mooabin tyttärien kanssa. Nämä kutsuivat kansaa jumaliensa uhreille, ja kansa söi ja kumarsi heidän jumaliansa.” (4. Moos. 25:1-2)

Seksuaalinen kompromissi johti muiden jumalien palvontaan. Luku 31:16 paljastaa lisää siitä, mitä tapahtui:

“Katso, nehän ne olivat, jotka Bileamin neuvosta saivat israelilaiset antautumaan uskottomuuteen Herraa vastaan Peorin vuoksi, niin että vitsaus kohtasi Herran seurakuntaa.”

Jeesus käyttää tapahtunutta esimerkkinä Pergamon seurakunnalle:

“Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.” (Ilm. 2:14)

Toisin sanoen: opetus, joka hyväksyy kompromisseissa elämisen ja oikeuttaa moraalittoman elämäntavan tavalla tai toisella.

Päätä tehdä Jumalan Sanasta SINUN standardisi henkilökohtaisesti! Ota Jumalan Sana vastaan nöyrin sydämin, uskoen ja alistuen Hänen tahtoonsa. Tämä pitää sinut Hänen suunnitelmansa keskipisteessä ja Hänen siunauksensa alla, jolla on suuri voima!