Matt 6:19-24  Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys! Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.

1. Jeesus puhuu uskovan oikeanlaisesta menettelytavasta suhteessa rahaan ja omaisuuteen.

 • Martin Luther sanoi: Olen pitänyt käsissäni monenlaisia asioita ja kadottanut ne kaikki. Mutta mitä hyvänsä olenkin laittanut Jumalan käsiin, sen omistan yhä.
 • A.W. Tozer esitti neljä kysymystä, jotka meidän kaikkien tulisi esittää itsellemme:
  • Mitä arvostamme eniten?
  • Minkä menettämistä inhoaisimme?
  • Mihin ajatuksemme kääntyvät useimmiten, kun olemme vapaat ajattelemaan, mitä haluamme?
  • Mikä tuottaa meille suurinta mielihyvää?
 • Maallinen vai taivaallinen aarre:
  • Käytettynä maallisiin aarteisiin rahalla on vain väliaikaista arvoa.
  • Käytettynä taivaallisiin aarteisiin rahalla on ikuista arvoa.

2. Jeesus haluaa, että valitsemme, mistä teemme aarrekammiomme – mihin talletamme varamme.

 • Jos kyseessä on maallinen paikka aarteelle, se katoaa kuollessamme.
 • Jos kyseessä on taivaallinen paikka aarteelle, se säilyy ikuisesti.

3. Jeesus sanoo, että varallisuuden kartuttaminen ei ole moraalisesti väärin – se on vain heikko sijoitus.

 • Koi, ruoste ja varkaat vaarantavat maalliset aarteesi ja lopussa kaikki kulutetaan tulessa kuitenkin. (2. Piet 3:7)
 • John Wesley sanoi: Arvostan asioita vain sen hinnan perusteella, jonka ne tuottavat ikuisuudessa.
 • David Livingstone sanoi: En arvosta mitään omistamaani, paitsi sen suhteessa Jumalan Valtakuntaan.

4. Todellisen rikkauden löytäminen.

 • Matt 13:44  Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon.
 • Se mistä pidämme kiinni, sen menetämme. Mitä annamme, jaamme ja teemme Kristuksen nimessä, palaa meille viime kädessä taivaassa.
 • Jos keräämme taivaallisia aarteita, ne eivät ikinä lopeta maksamasta osinkoja.
 • Saarn. 5:15  …aivan niinkuin hän tuli, on hänen mentävä; ja mitä hyötyä hänellä sitten on siitä, että on vaivaa nähnyt tuulen hyväksi?
 • Ps. 49:17  Älä pelkää, jos joku rikastuu, jos hänen talonsa komeus karttuu.

Ps. 49:18-21  Sillä kuollessaan ei hän ota mitään mukaansa, eikä hänen komeutensa astu alas hänen jäljessänsä. Vaikka hän eläissänsä kiittää itseään siunatuksi, vaikka sinua ylistetään, kun vietät hyviä päiviä, täytyy sinun mennä isiesi suvun tykö, jotka eivät ikinä enää valoa näe. Ihminen, mahtavinkin, on ymmärrystä vailla, hän on verrattava eläimiin, jotka hukkuvat.

5. Mikä on sinun aarteesi?

 • Talo; auto; vene; kirjakokoelma; asekokoelma; taideteos; arvokolikko; kulta; jalokivet?
 • Säästöt; eläkerahasto; vakuutukset; elinkorko; kiinteistöt; hyödykkeet; osakkeet?

1.Tim. 6:18-19 kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat, kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän.

 • Fil. 4:17  Ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää.

6. Missä on sydämesi?

 • Näytä minulle tilitietosi, luottokorttitapahtumasi, kuittisi niin minä näytän sinulle missä on sydämesi!
 • Et voi palvella kahta herraa. Et voi palvella molempia Jumalaa JA mammonaa. Se on mahdotonta. Toisen rakastaminen ja sille omistautuminen tarkoittaa, että automaattisesti vihaat ja halveksut toista.

HUOM. Valitsetko elämän, joka on tuhlattu maallisen varallisuuden tavoitteluun vai elämän joka on omistettu taivaallisen varallisuuden tavoitteluun?