Aika laittautua kuntoon, juosta kilpa ja elää yltäkylläisesti!

Tule kesäkuntoon, juokse kilpa ja elä yltäkylläisesti!

Pointit:

  • Jumala toi meidät perheeseensä Kristuksen työn, synneistä katumisen sekä uuden syntymän ihmeen kautta, kun huusimme Jeesuksen nimeä ja tunnustimme Hänet Herraksemme. (Room. 10:9, Apt. 3:19, Ef. 2:18-19)
  • Meillä on taivaallinen Isä, joka kaipaa nähdä meidän ilmaisevan Hänen luontoansa: rakkautta.
  • Olemme tulleet aktiivisiksi jäseniksi veljiemme ja sisariemme kanssa Kristuksen ruumiissa. Saamme edistää Jumalan valtakuntaa palvelemalla, pysymällä yhteydessä, antamalla, jakamalla evankeliumia, valtakunnan liiketoiminnan kautta ja olemalla siunauksena tehden hyviä tekoja. 
  • Hedelmien kehittyminen vie aikaa. 
  • Muutos ei ole automaattista, ja meidän tuleekin haluta muuttua ja toimia kuten Sana meitä ohjeistaa.
  • Ensimmäinen ja perustavanlaatuinen askel on kehittää suhdettamme Jumalan kanssa. Tulet enemmän Taivaallisen Isäsi kaltaiseksi vain viettämällä aikaa Hänen kanssaan.

Tule Isäsi kaltaiseksi! Maksa hinta ja vietä aikaa Isäsi kanssa!

MISTÄ TULEVAT taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole; te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa; te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole, sentähden ettette ano. Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne. Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo: “Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan”? Jaak.4:1-5 (Korostus lisätty.)

Näin tapahtuu, jos valitsemme kulkea lihassa.

 Ensimmäiset asiat ensiksi: Rakasta Jumalaa. 

Niin Jeesus sanoi hänelle: “‘Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Matt.22:37-39

Lopultakin kaikki virtaa meidän rakkaussuhteestamme Jumalan kanssa tai sen puutteesta.

Esimerkiksi Maria istui Jeesuksen jalkojen juuressa, nainen vuodatti alabasteripullon sisällön Jeesuksen päälle ja Johannes nojasi Jeesusta vasten viimeisellä aterialla. (Luuk. 10:39, Mark. 14:3, Joh. 21:20)

Julista: OLEN TÄYNNÄ RAKKAUTTA. RAKASTAN 24/7!

Läheisyys Jumalan kanssa karkottaa pelon, koska rakkaudessa ei ole pelko. Jumala on rakkaus.

Ilo

Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! Fil.4:4

Tilanne voi olla mikä tahansa, mutta sinulla voi olla aina ilo, koska ilosi tulee Herralta eikä olosuhteistasi. Jumala muuttaa myös olosuhteet, kun iloitsemme Hänessä!

Julista: MINÄ OLEN ILOINEN IHMINEN. PYSYN TÄYNNÄ ILOA!

Rauha

‭‭Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Fil.4:6-7

Vaella Jumalan rauhassa, sillä Jumalan rauha ylittää ymmärryksemme ja pitää meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa. Jumala on meidän turvamme ja rauhamme.

Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, Israelin Pyhä: Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka opetan sinulle, mikä hyödyllistä on, johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä. Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi niinkuin virta ja sinun vanhurskautesi niinkuin meren aallot; Jes. 48:17-18

Kun seuraat Jumalan johdatusta, sinun rauhasi on kuin virta!

Julista: MINULLA ON AINA RAUHA. VAELLAN RAUHASSA!

Kärsivällisyys ‭

SENTÄHDEN, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, Hepr.12:1 (Korostus lisätty.)

YDINASIAT: Kestävyys, sinnikkyys ja jatkuvuus

Meidän täytyy oppia pitämään kiinni Jumalan sanasta. Jumala meissä ei anna periksi, joten emme ole luovuttajia!

Julista: JUOKSEN KILPANI! OLEN KÄRSIVÄLLINEN!

Hyvyys ja ystävällisyys 

Me olemme maailman valo ja suola!

Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa. Matt.5:16

Julistan: Minun sydämeni on HYVÄ ja osoitan YSTÄVÄLLISYYTTÄ muita kohtaan joka päivä!

Uskollisuus

Jumala on uskollinen (5. Moos.7:9, 1. Tess. 5:24), Mooses oli uskollinen Jumalan huonetta kohtaan (4 Moos 12:7), Abraham oli uskollinen (Gal. 3:9), pyhiä kutsutaan uskollisiksi Kristuksessa. (Efe. 1:1).

Meitä kutsutaan olemaan uskollisia kaikessa, mitä Jumala on meille uskonut.

Julista: Olen täynnä uskoa. Olen uskollinen kaikessa, mitä Jumala on minulle uskonut!

Nöyryys

Nöyrä… nöyrä sydämeltä, hidas loukkaantumaan ja opetettavissa.  

Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien. 1.Piet.2:19

Julista: OLEN NÖYRÄ SYDÄMELTÄNI, HIDAS VIHASTUMAAN JA OPIN AINA LISÄÄ!

Itsekuri‭ ‭

vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi. 1. Kor.9:27

Julista: Laitan henki-ihmiseni kuntoon! Olen kurinalainen ja täynnä voimaa! LAITAN itseni KUNTOON!