Kestävä rukous

Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä.
‭‭LUUKAS 18:1 ‭FB38‬‬

Jumalan tahto on, että rukoilemme lakkaamatta (1.Tess.5:17) hellittämättömällä asenteella.

Hän sanoi: “Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi: ‘Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan’. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: ‘Vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni’.” Niin Herra sanoi: “Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo! Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa?
‭‭LUUKAS 18:2-7 ‭FB38‬‬

Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?
‭‭LUUKAS 18:8 ‭FB38‬‬

Jumala on palkitsija!

Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. 
‭‭HEPREALAISKIRJE ‭11:6‬ ‭‭FB38‬‬

Lähesty häntä rukouksessa, luota häneen ja siihen, mitä Jeesus on jo tehnyt. Raamatusta löydät, kuka hän on ja mitä hän on tehnyt. Usko ja luota, että Jumala palkitsee sen, joka etsii häntä!

Hän tuo avun viipymättä!

Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian
‭‭‭‭LUUKAS 18:8 ‭FB38‬‬