Ja kun hän oli matkalla Jerusalemiin, kulki hän Samarian ja Galilean välistä rajaa. Ja hänen mennessään erääseen kylään kohtasi häntä kymmenen pitalista miestä, jotka jäivät seisomaan loitommaksi; ja he korottivat äänensä ja sanoivat: “Jeesus, mestari, armahda meitä!”Ja heidät nähdessään hän sanoi heille: “Menkää ja näyttäkää itsenne papeille”. Ja tapahtui heidän mennessään, että he puhdistuivat. Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä ja lankesi kasvoilleen hänen jalkojensa juureen ja kiitti häntä; ja se mies oli samarialainen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi: “Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään, kuin tämä muukalainen?” Ja hän sanoi hänelle: “Nouse ja mene; sinun uskosi on sinut pelastanut”.
‭‭Luukas 17:11-19

  • Jumala on hyvä Jumala, Hän on Elämä! (Jaakob 1:17, Johannes 10:10, Johannes 11:25)
  • Hän seisoo Sanansa takana! (4 Moos 23:19)
  • Hän ei koskaan muutu! (Malakia 3:6, Hepr. 13:8)
  • Jumalan sana käskee meitä kiittämään ja pysymään kiitollisina! (1. Tessalonikalaiskirje 5:18)
  • Meitä on ohjeistettu tuomaan pyyntömme Jumalalle kiitollisena. (Filippiläisille 4:6)
  • Kiittäminen on osa palvontaamme! (Psalmi 100:4, Psalmi 107:1)
  • Kiitollisuuden ja tyytyväisyyden sydän on suuri voitto. Auttaa meitä voittamaan maailman (1. Joh. 2:16).

Ylistyksemme ja kiitoksemme kautta tulemme Jumalan eteen rukoilemaan sydämestämme!

Raamatunkohdat:

Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa.
‭‭Jaakob 1:17

Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.
‭‭Johannes 10:10

Jeesus sanoi hänelle: “Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.
‭‭Johannes 11:25

Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?
‭‭Moos 23:19 

Sillä minä, Herra, en muutu, ettekä te, Jaakobin lapset, herkeä.
‭‭Malakia 3:6‬‬

Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.
Heprealaiskirje 13:8

Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.
‭‭1 Tessalonikalaiskirje 5:18

Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi.
‭‭Filippiläiskirje 4:6‬‬

Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä.
‭‭Psalmi 100:4‬‬

Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
‭‭Psalmi 107:1

Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.
‭‭1 Timoteukselle 6:6‬‬

Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. 16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. 17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.
1 Joh. 2:15-17