Kohtaaminen Jumalan kanssa

 • Taustastaan huolimatta jokainen ihminen tarvitsee kohtaamisen Jumalan kanssa. 
 • Yksi kosketus Jeesuksen kanssa muuttaa kaiken. 
 • Jumalan valtakunnassa on kyse voimasta.
 • Kun saat kohtaamisen Jumalan kanssa, sillä on vaikutusta elämäsi jokaiselle osa-alueelle. 

Apt 9:1-9. “Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo 2ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. 3Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä; 4ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: “Saul, Saul, miksi vainoat minua?” 5Hän sanoi: “Kuka olet, herra?” Hän vastasi: “Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. 6Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän.” 7Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssansa, seisoivat mykistyneinä: he kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet. 8Niin Saulus nousi maasta; mutta kun hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet Damaskoon. 9Ja hän oli kolme päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut.”

‭‭‭

 • Ennen Jeesuksen kohtaamista Paavali oli seurakunnan vihollinen. 
 • Jeesuksen kohtaamisen jälkeen hän oli voimallinen ase Jumalan valtakunnassa.  

Uskonto on tällaisen kohtaamisen suurin vihollinen. Tyhjä kuori ilman elämää. 

Matt 22:29. Jeesus vastasi ja sanoi heille: “Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

 • Uskonto jättää kuolevana, kärsivänä ja verta vuotavana tien laitaan. (Luuk 10:30-35)
 • Uskonto saa käyttäytymään raivokkaasti, kuten Paavali ennen kuin hän kohtasi Jeesuksen. 
 • Kun saat kohtaamisen Jeesuksen kanssa: Asiat muuttuvat radikaalisti!

2 Kor 12:2-4. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa: neljätoista vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen — oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää. 3Ja minä tiedän, että tämä mies — oliko hän ruumiissaan vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää — 4temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua.

 • Kun Herra koskettaa elämääsi, siirryt luonnollisesta ja maallisesta elämästä taivaalliseen elämään.  
 • .. Tämän seurauksena elämäsi ei ole enää koskaan sama. 
 • Kun Job kohtasi Jumalan hän myönsi, että oli puhunut asioista joista ei mitään tiedä. (Job 42:3, 5)

1 Joh 5:12. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.”

 • Kun sinulla on Jeesus sinulla on ELÄMÄ, RAKKAUS, RAUHA, YLTÄKYLLÄISYYS, ILO ja VOIMA. 

Nälkä on tärkein ainesosa kohtaamiseen Jumalan kanssa. 

Matt 5:6. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.

Joh 7:37 Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: “Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. 

Olkoon sinun rukouksesi:  “Herra haluan kohdata sinut. Olen nälkäinen ja janoinen sinun puoleesi.”