Sanan perustus:

Eph 3:14-15  Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,

1. Uskovalle on olemassa kaksi perhettä: luonnollinen perhe – se johon olet syntynyt luonnollisessa – ja hengellinen – se johon synnyt hengellisessä.

 • Luonnollinen – isän ja äidin kautta. Me kaikki olemme lähtöisin isän ja äidin yhteydestä miehen ja naisen välillä, jotka ovat intiimisti olleet yhteydessä, joka on tuottanut elämän.
 • Tämä oli – ja on edelleen – Jumalan suunnitelma.
 • Hengellinen – uudestisyntyminen. Syntinen tulee Jeesuksen luo ja tunnustaa tarvitsevansa Pelastajaa, tunnistaa ristin merkityksen, veren merkityksen sekä lunastuksen tarpeen. Jumalan Sanan siemenen kautta sekä läheisen yhteyden kautta Jumalaan henkilö syntyy uudesti Jumalan perheeseen! Hän on nyt Jumalan poika/tytär.
 • Kristityn elämän ja perheen suuntaviivat – Kol 3:5-25

2. Sanotaan, että veri on vettä sakeampaa – mutta luonnollisen perheen parissa on monesti ongelmia.

 • Perheet – veren kautta – ovat usein hajaantuneita. Monet eivät edes keskustele keskenään, joka saattaa johtua pikkumaisistakin syistä.
 • Esim. Kain ja Abel; Jaakob ja Esau
 • Ihmiset, jotka ovat lupautuneet sitoutumaan – eroavat. He eivät joko pysty tai eivät halua tulla toimeen keskenään, joten he vaativat eroa.
 • Tämän eron vaikutus läikkyy muihin ihmissuhteisiin sukulaissuhteiden ulkopuolella – jopa Jumalan perheeseen.

3. Numero yksi syy sille, että ihmissuhteita hajoaa on se, että ihmisillä ei ole ymmärrystä liitosta.

 • Mitä liitto tarkoittaa?
 • Se on sitoutuminen, joka ei pohjaudu tunteisiin tai tilanteisiin, vaan tietoiseen tasoon.
 • Tämä liitto kumpuaa Jumalan agape-rakkaudesta.
 • Liitto on tätä: vielä, kun olimme syntisiä Kristus kuoli puolestamme – tätä on sitoutuminen.

Joh 3:16-17 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

4. On olemassa viisi erilaista rakkauden lajia:

 • Agape – itsensä uhraava rakkaus
 • Storge – mieltymys
 • Phileo – ystävyys
 • Eros – romantiikka; seksuaalinen läheisyys
 • Epithumia – halut; viehätys; himo

5. Liitto, joka perustuu mihinkään muuhun kuin agape-rakkauteen – epäitsekkääseen rakkauteen – ei voi kestää.

 • Mieltymykset häviää – ystävyyssuhteet saattavat pettää – romantiikka katoaa – fyysinen rakkaus katoaa – viehätys lakkaa.
 • Jumalan agape-rakkaus ei koskaan häviä.

1.Kor. 13:1-8 Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa.