Kristuksen lähettiläät

2 Korinttolaiskirje 5:19-21 (KR 1933/38)
Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

 • Suurlähettiläät tietävät, mitä heidät on määrätty tekemään!
 • Suurlähettiläät tietävät auktoriteettinsa! 
 • Suurlähettiläät tietävät tehtävänsä! 

Kolossolaiskirje 1:13 (KR 1933/38) sanoo: “…häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.”

Nyt me olemme Jumalan valtakunnan kansalaisia!

 • Me tiedämme tehtävämme! Raamattu kertoo minulle: Minä olen Kristuksen suurlähettiläs, Hänen korkea-arvoinen edustajansa maan päällä.
 • Meidät on kutsuttu tuomaan Hänen Valtakuntansa maan päälle niin kuin se on Taivaassa. Ei ainoastaan rukoustemme kautta vaan toimintamme ja koko elämäntyylimme kautta. 

Matteus 24:14 (KR 1933/38)

Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

Huomaa tämä! Raamattu sanoo: “…Tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman…”

On siis aika palata raamatulliseen, alkuperäiseen ja puhtaaseen kristillisyyteen. On aika elää, niinkuin Jeesus eli. On aika tehdä samoja tekoja, mitä Jeesus teki.

Luukas 19:10 (KR 1933/38)
Sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on.

“Etsitkö sinä oman vain elämäsi säilyttämistä tai pelastamista vai etsitkö ja pelastatko niitä, jotka ovat kadotettuja ja eksyneitä?”

2 Pietarin kirje 3:9 (KR 1933/38) sanoo:
Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.

Pidetään katseemme siinä tehtävässä, minkä Jumala on meille antanut!

 • Sinun tulee tietää kuka olet ja kenelle kuulut!
 • Me olemme Hänen lapsiaan! Me olemme kuninkaallinen suku ja pyhä papisto!
 • Jumala haluaa osoittaa kirkkautensa niiden uskovien kautta, jotka tuntevat Jumalan läheisesti! Tunne Jumala ja tee Hänet tunnetuksi! 

Roomalaiskirje 8:18-19 (KR 1933/38)
Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.

 • Me olemme Hänen lapsiaan, Hänen poikiaan tai tyttäriään!
 • Jeesus antoi elämänsä. Hän maksoi velkamme. Hän teki sen meidän puolestamme. 
 • Hän rakasti meitä kun olimme vielä syntisiä. (Room. 5:8)
 • Hän sanoi: Seuratkaa minua niin minä teen teistä ihmisten kalastajia! (Matt. 4:19)

Matteus 16:24-25 (KR 1933/38)
Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: “Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. 

 • Risti oli Hänen tehtävänsä! Hän oli tottelevainen hamaan ristin kuolemaan saakka. 
 • Jeesus tiesi, että tuo korkea hinta tuli maksaa ja että ihmiskunnan kapinan ja synnin velka tuli sovittaa Jumalan edessä. 


Hebrealaiskirje 12:2 (KR 1933/38)

Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.

Hän antoi elämänsä meidän puolestamme. Nyt meidän tehtävämme — meidän ristimme — on ymmärtää että meidän vanha, syntinen elämämme on naulittu ristiin yhdessä Kristuksen kanssa ja että nyt elämme Jumalan Pojan uskossa. Elämä Jumalan yhteydessä on uutta elämää Hänen ylösnousemuksensa voimassa.  

Markus 16:15-20 (KR 1933/38)
Ja hän sanoi heille: “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.” Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.

2. Korinttolaiskirje 3:3 (KR 1933/38)
Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin.

 • Me olemme Jumalan rakkauskirjeitä tälle maailmalle! 
 • Me edustamme Hänen Valtakuntaansa maan päällä! 
 • Me olemme Hänen kätensä, jalkansa ja suunsa! 

Me olemme Jumalan suunnitelma! Me olemme Kristuksen suurlähettiläitä!