Kustannusten laskeminen

Sinut tehtiin siunausta, elämää ja tuottavuutta varten (1 Mooseksen kirja 1-2).

Luukas 14:25-35 Ja hänen mukanaan kulki paljon kansaa; ja hän kääntyi ja sanoi heille: “Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni.Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni. Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia, nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi, etteivät, kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, kaikki, jotka sen näkevät, rupeaisi pilkkaamaan häntä sanoen: ‘Tuo mies ryhtyi rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi’? Tahi jos joku kuningas tahtoo lähteä sotimaan toista kuningasta vastaan, eikö hän ensin istu ja pidä neuvoa, kykeneekö hän kymmenellä tuhannella kohtaamaan sitä, joka tulee häntä vastaan kahdellakymmenellä tuhannella? Ja ellei kykene, niin hän, toisen vielä ollessa kaukana, lähettää hänen luoksensa lähettiläät hieromaan rauhaa. Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni. Suola on hyvä; mutta jos suolakin käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa maahan eikä lantaan; se heitetään pois. Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon!”

Luukas 14:28 Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia, nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi,

Luukas 14:28 mukaillen NLT-käännöstä “Mutta älä aloita ennen kuin olet laskenut kustannukset. Sillä kuka aloittaisi tornin rakentamisen ilman, että on ensin laskenut sen kustannukset nähdäkseen, onko hänellä riittävästi varoja rakentaa se valmiiksi,

 • Esimerkki avioliitosta: Kyse on omistautumisesta yhdelle ihmisille koko elämäsi ajaksi. Sinun tulisi arvioida asia tarkkaan Herran läsnäolossa ensin, ennen hääpäivää!
 • Sitoumuksesi Jumalaan ei tulisi olla vähäisempi. Omistettu Herralle!

Voit olla vapaa. Voit olla sinattu. Sinulla voi olla elämä. Ja voit olla tuottava ja siunaukseksi!

Miten laskea kustannukset?

 • Elämäsi (Ilmestyskirja 12:11, Johannes 12:25)
 • Maineesi”, “imagosi” ja mitä muut sinusta ajattelevat (Matteus 5:11-12)
 • Jumalan sana ensimmäisellä sijalla. Sydän kiinnittynyt siihen, mikä on ylhäällä (2 Timoteus 3:12)
 • Rakasta Herraa, vihaa sitä, mikä on maailmasta (Johannes 15:18-19, 1 Johannes 2:15-17)

Turvaa Herraan ja rakasta häntä koko sydämestäsi.

Ilmestyskirja 12:11 Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.

Johannes 12:25 Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään.

Matteus 5:11-12 Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.

2 Timoteus 3:12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.

Johannes 15:18-19 Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.

1 Johannes 2:15-17 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.

Mies tai nainen joka on todella laskenut kustannukset ja päättänyt seurata Jeesusta, voi olla todella vapaa!

Paavalin haaste:

2 Korinttilaiskirje 11:23-28 He ovat Kristuksen palvelijoita-puhun kuin mieltä vailla-minä vielä enemmän. Olen nähnyt vaivaa enemmän, olen ollut useammin vankeudessa, minua on ruoskittu ylen paljon, olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa. Juutalaisilta olen viidesti saanut neljäkymmentä lyöntiä, yhtä vaille; kolmesti olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin, kolmesti olen joutunut haaksirikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut; olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä; ollut työssä ja vaivassa; paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastonnut, kärsinyt vilua ja alastomuutta. Ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista.

 • Olen tehnyt ahkerammin töitä
 • Ollut vankilassa useammin
 • Ruoskittu ylen paljon
 • Ollut kuoleman vaarassa kerta toisensa jälkeen
 • Viisi erillistä kertaa ovat juutalaiset johtajat määränneet minulle 39 ruoskaniskua
 • Kolmesti olen saanut raippoja
 • Kerran minua kivitettiin
 • Kolmesti koin haaksirikon
 • Vietin kerran kokonaisen yön ja päivän ajalehtien meressä
 • Olen ollut useilla pitkillä matkoilla
 • Olen kohdannut vaaroja virtojen vesillä ja rosvojen keskellä
 • Olen kohdannut vaaran oman kansani juutalaisten taholta kuten myös pakanoiden
 • Olen kohdannut vaaroja kaupungeissa, erämaissa ja merillä
 • Olen kohdannut vaaroja ihmisiltä, jotka väittävät olevansa uskovia mutta eivät ole
 • Olen työskennellyt ahkerasti ja pitkään, kestäen monia unettomia öitä. Olen kärsinyt nälkää ja janoa, ja ollut usein ilman ruokaa. Olen kärsinyt vilua kylmässä, ilman riittäviä vaatteita minua lämmittämään.
 • Kaiken muun lisäksi minulla on päivittäinen taakka huolesta kaikkien seurakuntien tähden.

Jatko-opiskeluun:

Markus 4:1-20 Ja hän rupesi taas opettamaan järven rannalla. Ja hänen luoksensa kokoontui hyvin paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istui siinä järvellä, ja kaikki kansa oli maalla järven rannalla. Ja hän opetti heitä paljon vertauksilla ja sanoi heille opettaessaan: “Kuulkaa! Katso, kylväjä lähti kylvämään. Ja hänen kylväessään osa putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät sen. Ja osa putosi kallioperälle, jossa sillä ei ollut paljon maata, ja se nousi kohta oraalle, kun sillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua se paahtui, ja kun sillä ei ollut juurta, niin se kuivettui. Ja osa putosi orjantappuroihin; ja orjantappurat nousivat ja tukahuttivat sen, eikä se tehnyt hedelmää. Ja osa putosi hyvään maahan; ja se nousi oraalle, kasvoi ja antoi sadon ja kantoi kolmeenkymmeneen ja kuuteenkymmeneen ja sataan jyvään asti.” Ja hän sanoi: “Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon”. Ja kun hän oli jäänyt yksin, niin ne, jotka olivat hänen ympärillään, ynnä ne kaksitoista kysyivät häneltä näitä vertauksia. Niin hän sanoi heille: “Teille on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa, että he näkemällä näkisivät, eivätkä huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, niin etteivät kääntyisi ja saisi anteeksi”. Ja hän sanoi heille: “Ette käsitä tätä vertausta; kuinka sitten voitte ymmärtää kaikki muut vertaukset? Kylväjä kylvää sanan. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, joihin sana kylvetään, mutta kun he sen kuulevat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan. Ja mitkä kallioperälle kylvettiin, ovat niinikään ne, jotka, kun kuulevat sanan, heti ottavat sen ilolla vastaan, mutta heillä ei ole juurta itsessään, vaan he kestävät ainoastaan jonkun aikaa; kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin he kohta lankeavat pois. Ja toisia ovat orjantappuroihin kylvetyt; nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan, mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi. Ja mitkä hyvään maahan kylvettiin, ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmän, mikä kolmikymmen-,mikä kuusikymmen-,mikä satakertaisen.”