Sinut on luotu hyvää satoa varten!

Markuksen evankeliumin luvussa neljä Jeesus puhui Jumalan sanan tärkeydestä ja hyvän maaperän merkityksestä, johon sana kylvetään. Sanan juurruttua sydämen hyvään maaperään, saamme hyvän sadon ja hyviä lopputuloksia.

Vihollinen on varas. Tee päätös, ettei kukaan eikä mikään varasta Jumalan sanaa elämästäsi. Ole nopea uskomaan, nopea tekemään parannus tarvittaessa ja nopea antamaan anteeksi. Matteus 18:4 sanoo: “Joka siis nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.”

Seiso Jumalan sanan puolella, kunnioita Hänen sanaansa ja pidä sitä arvokkaimpana omaisuutenasi. Kätke se sydämeesi! Mietiskele Jumalan iankaikkista sanaa ja jatka sen puhumista. Luukkaan evankeliumi 9:26 kertoo: “Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika häpeää, kun hän tulee kirkkaudessaan ja Isän ja pyhien enkelien kirkkaudessa.”

Myrskyt ja haasteet tulevat kaikkien kohdalle. Rakasta Jumalaa, rakasta kaikkea taivaallista, rakasta sanaa, rakasta Jumalan valtakuntaa, rakasta Hänen seurakuntaansa. Päätä sydämessäsi, ettei mikään myrsky tai haaste valloita sinua, vaan Jumalan sana on ensimmäisellä sijalla riippumatta olosuhteista. Kieltäydy huolehtimasta. Jaakobin kirje 4:4 sanoo: “Te avionrikkojat! Ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, hänestä tulee Jumalan vihollinen.”

Jumala ei katso ihmiseen. Mitä Hän tekee yhdelle, Hän tekee kaikille. Meidän vastuumme on luottaa ja turvautua Hänen sanaansa, ja silloin luvassa on aina hyvä sato. Usko sanaan, toimi sen mukaan ja puhu sitä.

Tämän rukouksen kuukauden aikana puhu Hänen sanaansa rukouksessa. Rukoillaan uskon hengessä! Liity kanssamme täydestä sydämestä, intohimoisesti ja voimalliseen rukoukseen.

“Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, sen minä teen.” (‭‭Johannes‬ ‭14‬:‭14‬ ‭FINRK‬‬)