Seurakunta: Lähetystyö ja evankeliointi

Paikallisen seurakunnan tehtäviin kuuluu: julistaminen ja opettaminen; opetuslapseuttaminen; uskovien yhteys; ylistys ja palvonta; lähetystyö ja evankeliointi; uskovien kypsyyteen saattaminen, palvelutyö kodeissa; fyysisten tarpeiden palvelutyö.

Lähetystyö ja evankeliointi

Hän sanoi heille: “Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”. Apostolien teot 1:7-8

Suuressa lähetyskäskyssä oli täysin kyse maailman evankelioinnista. Jeesus halusi, että evankeliumi vietäisiin Jerusalemin, Juudean ja Samarian tuolle puolen – ulospäin, kaukaisimpiin paikkoihin, maailman ääriin saakka. Jeesus käski opetuslapsia “menemään KAIKKEEN maailmaan ja saarnaamaan evankeliumia KAIKILLE luoduille” (Markus 16:15). Se oli käsky, ei ehdotus. Kuitenkin vaadittiin vaino, jotta seurakunta hajaantui ja lähetti evankelistoja Antiokiaan saakka.

Apostolien tekojen luvussa 8, jakeessa 1 sanotaan: ”Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen. Ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan; ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit.” Ja jakeessa 4 sanotaan: ”Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa”. Apostolien teot 11:19-21 sanoo: ”Ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri hamaan Foinikiaan ja Kyproon ja Antiokiaan saakka, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka, tultuaan Antiokiaan, puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen.”

Herra paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme autuuden.  Jesaja 52:10

Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.  Matteus 24:14

Herra rakastaa ihmisiä – ihmisiä kaikista kansoista – Hän on luvannut, että maan ääret näkisivät Hänen pelastuksensa! Jokaisella kansalla on oikeus kuulla, kuinka paljon Jumala rakastaa heitä. Tämä on seurakunnan tehtävä – kukaan muu ei tule sitä tekemään. Ongelma on siinä, että meitä tulee jatkuvasti muistuttaa siitä, että se on meidän **velvollisuutemme**. Eikä vain muistuttaa velvollisuudesta, vaan myös siitä, kuinka kiireellistä se on, koska kaikki kansat eivät ole vielä kuulleet, kääntyneet eikä heitä ole opetuslapseutettu eikä maailman ääriä ole vielä tavoitettu.

Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä “jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: “Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!” Roomalaiskirje 10:12-15

Kuka tahansa, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu!

Mutta kuinka he huutavat avuksensa Häntä, jos he eivät usko Häneen? Ja kuinka he uskovat Häneen, jos eivät ole kuulleet Hänestä? Ja kuinka he kuulevat ilman julistajaa? Ja kuinka he julistavat, elleivät mene? Seurakunnalla ei ole koskaan ollut sitä ylellisyyttä, että se voisi istua yhdessä paikassa, ja että maailma kokoontuisi sen luo pelastuakseen. On ollut aina kyse siitä, että seurakunnan on täytynyt lähteä neljän seinän sisältä, jättää oman pienen maailmansa turva ja mukavuus, ja mennä suureen maailmaan, jonka tulee kuulla ja kokea evankeliumin voima!

Lähetystyö ja evankeliointi on Kristuksen Ruumiin kutsu ja tehtävä. Silti useimmat kristityt eivät tee mitään siitä, mitä Jeesus vaati heiltä. Jotkut saattavat lähettää hieman rahaa, jotta toiset voivat tehdä niin, mutta eivät silti tee itse mitään. On miljoona tekosyytä sille, miksi kristityt eivät täytä Suurta lähetyskäskyä, mutta yksikään niistä ei päde sinä päivänä, kun teemme tiliä Jeesukselle elämästämme täällä maan päällä.  Sinun tulee kysyä tämä kysymys itseltäsi säännöllisesti: “Mitä minä olen tekemässä Taivaan tähden?”

Sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen, ja sillä tavoin, että olen pitänyt kunnianani olla julistamatta evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimi jo on mainittu, etten rakentaisi toisen laskemalle perustukselle, vaan niinkuin kirjoitettu on: “Ne, joille ei ole julistettu hänestä, saavat hänet nähdä, ja jotka eivät ole kuulleet, ne ymmärtävät”. Roomalaiskirje 15:18-21

Elämänsä lopulla Paavali kykeni luottavaisesti sanomaan: “Olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen”. Kuka meistä voi sanoa samoin? Seurakunnan on aika olla seurakunta – Kristuksen Ruumiin jokaisen jäsenen on aika täyttää kutsunsa ja tehdä henkilökohtainen osansa Suuren lähetyskäskyn toteuttamiseksi. Isä antoi maailmalle lupauksen. On meidän tehtävämme pitää tämä lupaus Hänen puolestaan!