1. Jumalan Sana muodostaa yhteyden Jumalaan.

 • Sana on Jumalan puhetta sinulle.
 • “Näin sanoo Herra” toistuu lähes 2000 kertaa Raamatussa.
 • Jumala ja Hänen sanansa ovat yhtä.
 • Jumalan sana on elävä.
 • Jeesus on elävä sana – sana joka on tullut lihaksi. (Joh 1:14)

Joh 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: “Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan

 • Ei mikään, eikä kukaan ole Häneltä salattua. Elävä sana etsii ja löytää meidät.
 • Ilman Jumalan sanaa emme ikinä tietäisi mitä meille on varattuna Jeesuksessa Kristuksessa.

2. Jumalan sana tuo synnintunnon.

 • Joh 16:7-11.
 • Jeesus sanoo Joh 16:13:sta että Pyhä Henki ei puhu itsestään. Pyhä Henki puhuu vain Jumalan sanaa. Jumalan sana tuo synnintunnon ja vakuuttuneisuuden.

3. Jumalan sana luo meidät uudeksi.

Jaakob 1:18 Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.

1 Piet 1:23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.

 • Jumalan sana tuo meidät ikuiseen elämään.
 • Pelastus saavutetaan vain Jumalan sanan kautta.

4. Jumalan sana uudistaa mielemme.

Room 12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Kol 3:10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.

 • Ainoa tapa uudistaa mielesi on opiskella Jumalan sanaa ja toimia sen mukaan.
 • Jos et toimi ja elä sen mukaisesti niin mielesi ei uudistu.

Jaakob 1:22 Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.

 • Kuulija joka ei tee elää itsepetoksessa.

5. Sana tulee eläväksi meissä.

Kol 3:16 Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa.

 • Vastaanota sana elämääsi ja sydämeesi. Anna sen elää sinussa, ohjata sinua ja ravita sinua.

Joh 15:7-8 Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.

 • Kun pysyt Jumalan sanassa ja Hänen sanansa pysyvät sinussa saat vastaukset rukouksiisi, kannat hyvää hedelmää ja kirkastat Isää.
 • Kysymys ei ole pelkästään Jumalan sanan ulkoaoppimisesta vaan siitä että sanasta tulee olennainen osa elämääsi.   
 • Olla alamainen Jumalan sanalle on olla alamainen Jeesukselle. Niin että Hänestä todella tulee elämäsi Herra.

6. Sana rakentaa meitä.

Apt 20:32 Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa.

 • Jumalan sana tekee työtä meissä niin, että tulemme enemmän Jeesuksen kaltaisiksi.
 • Ei pään tieto, filosofia, teoria tai maailman historia.    
 • Vaan sana joka elää meissä.

7. Sana parantaa meidät.

 • Ps 107:20a Hän lähetti sanansa ja paransi heidät
 • Jes 53:5/(8 suom) mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden.Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

1 Piet 2:24 joka “itse kantoi meidän syntimme” ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen “haavainsa kautta te olette paratut”.

8. Usko tulee sanan kuulemisesta.

Room 10:8 Mutta mitä se sanoo? “Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi”; se on se uskon sana, jota me saarnaamme.

 • Me saarnaamme uskon sanaa.

Room 10:17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Hepr 12:2a Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen.

 • Jeesus on uskomme alkuunpanija ja täyttäjä.

9. Sana on meidän suussamme.   

Room 10:9-10 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

 • Sana muuttuu eläväksi uskovan huulilla.

10. Sana ravitsee meidät.

Matt 4:4 Mutta hän vastasi ja sanoi: “Kirjoitettu on: ‘Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.

Jer 15:16 Sinun sanasi tulivat, ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo sillä minä olen otettu sinun nimiisi, Herra, Jumala Sebaot.

Job 23:12 Hänen huultensa käskystä en ole luopunut, hänen suunsa sanat minä olen kätkenyt tarkemmin kuin omat päätökseni.