Läpimurron Sunnuntai

“Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.”

– Room.‬ ‭8:1-2


I. Jeesus kärsi ristillä meidän rangaistuksemme!

“Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan — ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. 18Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.”
‭‭
– ‭‭1 Kor. ‭1:17-18‬‬

  • Kun me antaudumme Hänelle ja huudamme avuksi Hänen nimeään Hän uudistaa meidät Hengellään!
  • Kun me elämme Pyhässä Hengessä ja Hänen sanassaan kuuliaisina Hänen ohjaukselleen meillä on oikeus odottaa saavamme kaiken, mitä Hän on luvannut! 

II. Uusi laki toimii elämässämme: Elämän Hengen laki

  • Me emme ole enää synnin ja kuoleman lain alla, vaan olemme vapaita!
  • On aika läpimurrolle, on aika elämälle!

III. Usko on avain

Me uskomme siihen mitä Hän sanoi, ja Hän ei voi valehdella!

“Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.” ‭‭

– ‭‭Hepr. ‭11:6

IV. Pyhä Henki on valmis antamaan voiman, kun uskosi toimii käytännössä!

“Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut — sillä hän oli jo noin satavuotias — ja että Saaran kohtu oli kuolettunut; mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää.”

-‭‭ Room.‬ ‭4:19-21

Hän on sinun parantajasi, vapauttajasi, huolenpitäjäsi ja Herrasi! Laita tänään uskosi toimimaan käytännössä ja usko Jumalan jokainen lupaus.

Jeesus on vastaus tänään!