Luonne: Lempeys

“Ja sanoivat Jeesukselle: “Opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille: “Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: “Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?” Hän vastasi: “Herra, ei kukaan”. Niin Jeesus sanoi hänelle: “En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee”. Joh. 8:4, 7, 10-11

“Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti.” [Matt. 12:17-21] ‭‭Jes.‬ ‭42:3

‬‬Lempeys, sävyisyys, nöyryys

Kohtaat monenlaisia tilanteita! Kun teet sitä mikä on väärin sinun kuuluukin tulla nuhdeltavaksi. Mutta se, että pysyy rauhallisena kun nuhdellaan väärin perustein. Se on lempeyttä. 

‭‭“Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.” Matt. ‭11:27-30

Herra on lempeä sydämeltään.

“Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen (lempeäsävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon (helpotuksen ja helppouden sekä virkistyksen ja virvoituksen ja siunatun hiljaisuuden) sielullenne. [Jer. 6:16]” Matteus‬ ‭11:29‬ ‭FINRK‬‬

Nöyrä, sävyisä, nöyrä sydäminen ja lempeä. 

“Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa (lempeydessä) ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa.” Efe. ‭4:2‬.‬‬

Pitäen selvä, tervehenkinen käsitys itsestäsi. Opi tuntemaan Taivaallinen Isäsi – Hän on lempeä. 

‭‭“Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa.” Jaak ‭1:21‬

Vastaanota Sana nöyryydessä.

 • Sävyisyys on tie miten vastaanotat Jumalan Sanaa.
 • Uudet uskovat ovat upeita, kauneus opetusta auliisti vastaanottavassa sydämessä! 
 • Väärät ideat ja mielipiteet, jotka eivät löydy sanasta.

Ohjeet lempeyteen.

‭‭“Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään; hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään.” 2 Tim ‭2:24-26‬ 

Oikea sydämen tila on tärkeä silloin kun jaamme evankeliumia, koska jotkut eivät halua kuunnella. 

‭‭“Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen.” Gal‬ ‭6:1‬

 • Ilman nöyryyttä asetat itsesi epäonnistumaan kun autat muita heidän haasteissaan. 
 • Sävyisyys toimia yhdessä (“Pukeutukaa siis, te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen” Kol 3:12) 
 • Jumalan valittuna pukeudu mielen nöyryyteen. 
 • Epävarmuudet ihmisessä voivat saada hänet olemaan kova vaimoa kohtaan: sävyisyyttä tarvitaan!  
 • Voit kasvaa olemaan hitaampi reagoimaan väärin saamalla nöyryyttä. Ja tulet pois vihollisen suunitelmasta.  
 • Vakaa, luotettava ja selkeä suoraselkäinen uskova.
 • Näyttäen toteen Jumalan luonnetta maailmalle. Hengen voimassa. 

‭‭“Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.” Fil‬ ‭2:3-11‬‬

Jeesus luovutti elämänsä uhriksi, me seuraamme häntä. Luovutamme aina elämämme uhriksi toisten puolesta. 

4 Moos. 12; Mooses ei ollut epävarma ja eikä tuntenut kostonhimoa. 


Vinkkejä:

 • Paastoa ja rukoile.
 • Katso peiliin.
 • Päätä vaeltaa rakkaudessa, anna elämäsi uhriksi, kuole itsellesi.

Sävyisyys:

 • Pitää sinut tukevasti pystyssä estäen hyökkäykset luonnettasi vastaan. 
 • Avaa Jumalan Sanan: Kyvyn ottaa vastaan ohjeita. 
 • Antaa meille hyvän sydämen jolloin emme kompastu ohjatessamme toisia. Ja toimitamme viestin välittämättä kuulijan asenteesta.