Luonne: Rakkaus

Matt‬ ‭26:36-42‬. “Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemane nimiselle maatilalle; ja hän sanoi opetuslapsillensa: “Istukaa tässä, sillä aikaa kuin minä menen ja rukoilen tuolla”. 37Ja hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Sebedeuksen poikaa; ja hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan. 38Silloin hän sanoi heille: “Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani”. 39Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: “Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä”. 40Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille: “Niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani! 41Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko.” 42Taas hän meni pois toisen kerran ja rukoili sanoen: “Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi”. 

Jeesus antoi itsensä:

 • Raa`asti ruoskittavaksi 
 • Hakatuksi, orjantappurakruunu laitettiin Hänen päähänsä. 
 • Julkisesti häväistyksi ja hylätyksi
 • Väkijoukon syylliseksi julistamaksi 
 • Pilkatuksi ja häväistyksi

Matt‬ ‭27:45-46, 50-51‬.‬‬ “Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen. Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: “Eeli, Eeli, lama sabaktani?” Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?”Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä1 Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat”

Aito rakkaus tuotiin esiin Golgatan ristillä. Jeesus, Lihaksi tullut Jumala kuoli ja kantoi rangaistuksen synneistämme.  

1 John‬ ‭4:10‬‬‬ “Siinä on rakkaus — ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.”

 • Jumalan rakkaus toiminnassa
 • lo joka oli asetettu Hänen eteensä
 • Hän teki uskollisesti sen mitä isällä oli Hänelle tehtävänä.
 • Kärsivällisesti kestäen, maksaen hinnan mitä me emme kyenneet maksamaan 
 • Näyttäen Isän ystävällisyyden ja hyvyyden meille.
 • Lempeä ja nöyrä Jumalan palvelija.  
 • Rauhan ruhtinas  
 • Antautuen vain Pyhälle Hengelle, Hän ei tehnyt syntiä.   

Vastauksena Hänen rakkauteensa (1. Joh. 4:19), Me rakastamme Häntä ja meidän **suhteemme taivaalliseen isään tulee tärkeimmäksi asiaksi elämässämme.** Niinkuin Marialle (Luuk 10:39) Hän on kiintymyksemme kohde..

Kristus maksoi hinnan, me vastaanotamme Hänen armonsa uskon kautta. (Joh. 3:16, Eph. 2:8). Me emme pysty tekemään mitä Hän teki eikä meidän tarvitse tehdä mitä Hän teki, koska hinta on jo maksettu. Me vastaanotamme Hänen rakkautensa ja seuraamme Hänen esimerkkiään rakkaudessa.  

Agape rakkaus on epäitsekästä. Toisin kuin kaikki maallinen rakkaus, jossa on aina itsekkyyttä mukana. Kun operoimme rakkaudessa siirtyy keskittyminen omasta navasta (ja napanöyhtän kaivelusta) Herraan ja muihin ihmisiin.   

1 Joh‬ ‭3:16‬‬‬ “Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme; meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä.”

Sama perheessä:

Efe ‭5:25‬.‬‬ “Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,”

Jeesua‭s antoi käskyn seurakunnalle, ruumillensa:  

Joh‬ ‭15:17‬‬‬ “Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne..”

Me olemme vastaanottaneet Hänen rakkautensa:

Room‬ ‭5:5‬.‬‬ “mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu..”

Tämä on se rakkaus mitä me opettelemme elämään päivittäin, jokaisella elämämme alueella. Todellinen elämä, todellinen rakkaus.

Sinulle on Hänen rakkautensa jos olet syntynyt uudesti!  

Kaikki ‭‭virtaa rakkaudesta, koska Jumala on rakkaus. (1 Joh 3:8) ja me olemme nyt Hänessä. Usko toimii Rakkauden kautta.(Gal 5:6)  

Maailman on tottelematon, kapinallinen ja itsekäs. 

1 Joh‬ ‭2:15‬.‬‬ “Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä..”

Me rakastamme Häntä ja pidämme Hänen käskynsä. ‭‭

Joh‬ ‭15:10‬.‬‬ “Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. ”

Sana erottaa sielun ja hengen:

Hepr‬ ‭4:12‬ .‬‬ “Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; .”

Rakkaudessa eläminen on elämistä Jumalan täydellisessä tahdossa. 

Pelko ei voi pysyä rakkaudellisessa elämässä. (1. John 4:18). Aivan kuten ei koskaan ennen, täydelliseksi rakkaudessa! Eikä rakkaus koskaan katoa (1. Cor.  13:8) – tämä on meidän reittimme voittoon. Vapaana pelosta voitokkaaseen rakkaudelliseen elämään. 

Miten kehittää rakkauden hedelmää:

 1. Henkilökohtainen suhteesi Taivaallisen isän kanssa.
 2. Kastettuna Pyhässä Hengessä, pysy täynnä Pyhää Henkeä!
 3. Rakkauden teot. Aloita tänään.

Kun radikaali rakkaus yhdistetään uskon henkeen sinusta tulee pysäyttämätön voima!