Luonne: Rauha

Jumalallisen luonteen mukainen elämä on Kristuksen kaltaista elämää, joka alkaa, kun otamme vastaan pelastuksen lahjan. Se ilmaistaan ​​rakkauden vaelluksemme kautta, joka tuo Jumalan valtakunnan minne tahansa menemmekin, kun ilmennämme Jumalan luonnetta. Näin meidät tunnistetaan kun kuljemme uusina luomuksina. Tämä on vastakkaista sille, että seuraisi kaikkia tunteita tai toisten ihmisten mielipiteitä!

Voimme kehittää, vaalia ja kasvattaa hedelmiä elämässämme olevissa hedelmissä, haluamalla tarkoituksellisesti jokaisen alueen kasvavan. Sana on sama jokaiselle ihmisille, aiemmista kokemuksistamme riippumatta. Sana tuottaa samat tulokset jokaisessa sydämessä, jos maaperä on hyvä!

Markus 4:1-20: Erilaiset maaperät

  1. Vihollinen vie Sanan välittömästi
  2. Sanan tähden tulevat ongelmat ja vaino saavat aikaan loukkauksen ja kompastumisen sanasta irti
  3. Maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat Sanan
  4. Kuule, ota vastaan ​​ja hyväksy Sana tervetulleella sydämellä.

Jesaja 9:6 “Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.” [Jesaja 25:1; 40:9-11; Matt. 28:18; Luke 2:11.]

Ei konfliktien puuttuminen, vaan Vapahtajamme läsnäolo tuo rauhan.

Jesaja 53:5 “Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.”

Hän on rauhan ruhtinas ja antoi rauhan meille. Hän maksoi hinnan, jotta saisimme rauhan! Hän on Rauhan Jumala (1. Tess 5:23).

Joh. 14:27 “Rauhan minä jätän teille: minun rauhani-sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.”

Hän hankki meille rauhan ja jätti sen meille, omaisuudeksemme!

Usko tuo lepoa

Hepr 4:1-2 “Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. 2 Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat.”

Uskoen Jumalaan ja Hänen Sanaansa me astumme Hänen rauhaansa.

Room 4:21 “Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää.”

Ei vain pään tuntemus Raamatun jakeesta, vaan sydämen usko Hänen lupauksiinsa ja kykyynsä toteuttaa se.

Rukous

Fil 4:6-7 “Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, 7 ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.”

Maailma etsii epätoivoisesti rauhaa, lepoa ja rauhallista elämää. Rukouksen kautta se on meille Jumalan valittuna kansana Kristuksessa!

Rauha on turvallisuutta Kristuksessa.

Kuinka vaalia ja kasvattaa rauhaa:

  • Uppoudu Jumalan lupauksiin ja mietiskele Jumalan sanaa. Rakasta Hänen Sanaansa.
  • Rakenna johdonmukainen rukouselämä, opi tuomaan asiat Jumalan eteen sen sijaan, että kuormittaisit muita ympärilläsi olevia.
  • Pysy Hänessä (Joh. 15:4-5), pysy Hänen läsnäolossaan.

Rauha:

  • Sallii meidän pitää oikean suunnan riippumatta tuulista.
  • Älä koskaan anna keskittymisesi herpaantua kaikista tärkeimmistä asioista: suhteestasi Jeesukseen!
  • Vapaus olla huolehtimatta, kun asiat eivät toimi.

Näinä lopun aikoina on ratkaisevan tärkeää, että elämme Hänen rauhassaan, kun maailma menee hullummaksi! En halua, että “sydämesi on levoton”, vaan että elät rauhassa!

Anna rauhan olla jokaisessa päätöksessäsi.

Meillä on vastuu pysyä rauhassa, aivan kuten muidenkin hengen hedelmien kohdalla.