Luonne: Uskollisuus

Luonne

Ps 89:2 (KR38) Minä sanon: ikiajoiksi on armo rakennettu, sinä olet perustanut uskollisuutesi taivaisiin. 

  • Jumalan suuri uskollisuus
  • Hän oli uskollinen lupauksille, jotka teki Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille
  • Kristuksessa hänen uskollisuutensa näytettiin, Jumala piti Sanansa ja teki, mitä oli luvannut

Mietiskele Jumalan uskollisuutta 

Psalmi ‭100:5 (KR38) Sillä Herra on hyvä; hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen.

Uskollisuus meissä

Sananlaskut 20:6 (KR38) Monet huutavat hyvyyttänsä kukin, mutta kuka löytää luotettavan miehen?

Uskollisuutta tarvitaan

(Esimerkki: Oletko ystävä, johon voi luottaa?)

  • Meidät tehtiin olemaan uskollisia kaiken sen kanssa, mitä Jumala uskoi huolenpitoomme; Jumala asetti ihmisen puutarhaan viljelemään maata (1 Moos 2)
  • Me tulemme tekemään tiliä meille annetuista leivisköistä (Matt 25:14-30). Me saamme palkkioita uskollisuudesta. 

Jeesus antoi meille syvän ymmärryksen siitä, miten kasvaa uskollisuudessa:‬‬

Luukas 16:10 (KR38) Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä.

Uskollisuus pienissä asioissa; aloita tänään!

Luukas 16:11 (KR38) Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on?

Uskollinen raha-asioissa; aloita tänään!

Luukas 16:12 (KR38) Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on?

Uskollinen sen kanssa, mikä kuuluu toiselle!

Uskollisuus palkitaan!

  • Jumala palkitsee uskollisuuden
  • Pääsy hengellisiin lahjoihin uskollisuuden kautta!

Uskollisuus eli alueilla 

  • Uskollisuus avioliitossa; ja sinkkuna Herraa kohtaan
  • Kutsumuksessasi; ole uskollinen siinä, missä nyt olet

Muutos sinussa!

Efe 4:23-25 (Vapaa suomennos Amplified-käännöksestä) “Ja uudistukaa jatkuvasti mielenne hengeltä [pitäen tuoreen henkisen ja hengellisen asenteen], ja pukekaa päällenne uusi luonto (uudistettu minänne), joka on luotu Jumalan kuvaksi, [Jumalan kaltaiseksi] todellisessa vanhurskaudessa ja pyhyydessä. Siksi, hyläten kaiken valheellisuuden kertakaikkisesti, ilmaiskoon jokainen totuutta lähimmäiselleen, sillä me kaikki olemme yhden ruumiin osia ja toinen toisemme jäseniä. [Sak. 8:16.]”

Efe 4:23-25 (KR38) ja uudistua mielenne hengeltä 24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. 25 Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä.

Laita vanha pois ja pue uusi päälle!

Vihollisen luonne ei enää näkyvissä (Gal. 5:19-21).

Vihollisella ei ole mitään otetta.

Taivaallisen Isän luonto ja luonne näkyvät sinun kauttasi (Gal. 5:22-23)

Fokus:

Jumala on tehnyt meidät uudeksi Kristuksessa (2 Kor 5:17); Hän on uskollinen; Hän on tehnyt meidät Hänen kaltaisuuteensa, ja Jumalan Sanan kirkkaan loiston kautta voimme uudistua mieleltämme elämään elämää!

“Hyvä ja uskollinen palvelija”‬‬

Luukas 12:43 (Vapaa suomennos Amplified-käännöksestä) “Siunattu (onnellinen ja kadehdittava) on se palvelija, jonka hänen isäntänsä havaitsee näin tekevän, kun hän saapuu.”

Luukas 12:43 (KR38) Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!

2 Tim 2:13 (Vapaa suomennos Amplified-käännöksestä) “Jos me olemme uskottomat [emme usko ja olemme valheellisia Häntä kohtaan], pysyy kuitenkin Hän uskollisena (sekä Sanalleen että vanhurskaalle luonteelleen), sillä itseänsä kieltää Hän ei saata.”

2 Tim 2:13 (KR38) jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä itseänsä kieltää hän ei saata.

Jos olet etäällä Jumalasta

1 Joh 1:9 (Vapaa suomennos Amplified-käännöksestä) “Jos me [vapaaehtoisesti] myönnämme tehneemme syntiä ja tunnustamme syntimme, Hän on uskollinen ja vanhurskas (luonteensa ja lupaustensa mukaisesti) ja antaa syntimme anteeksi [kumoten laittomuutemme] ja [jatkuvasti] puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä [kaikesta mikä ei ole Hänen tahtonsa mukaista päämäärässä, ajattelussa ja toiminnassa]. “

1 Joh 1:9 (KR38) Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.