Todellinen palvelutyö tulee Jumalan Agape-rakkauden kautta, jota ilman emme voi kutsua itseämme kristityiksi. Palvelutyön tulee olla Pyhän Hengen johtamaa, jonka takia pysymme jatkuvasti antautuneina sekä kuuliaisina Hänen Henkensä johdatukselle palvelutyössämme.

Raamattu on Jumalan Pyhä Sana, täysin Hänen Henkensä inspiroima sekä ylin auktoriteettimme uskossa sekä käytännön asioissa.

On yksi Jumala, ikuinen, kolminainen persoona: Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Isä on täydellinen pyhyydessä, rajaton viisaudessa, mittaamaton voimassa. Uskomme, että Hän on armollinen ihmisiä kohtaan, kuulee rukouksemme ja pelastaa synnistä ja kuolemasta jokaisen joka tulee Hänen luoksensa Kristuksen kautta.

Jeesus Kristus on pyhä, ikuinen ja ainoa Jumalan Poika. Uskomme, että Hän sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyestä sekä eli synnittömän elämän. Hän kuoli armottoman kuoleman maailman syntien tähden. Uskomme Hänen ruumiinsa ylösnousemiseen kuolleista, että Hän nyt istuu Isän oikealla puolella rukoillakseen pyhien puolesta. Uskomme, että Hän palaa maailmaan voimassa sekä kirkkaudessa.

Pyhä Henki, Hänen persoonansa sekä jumaluutensa, on täysin Isän lähettämä. Uskomme, että Hän on tullut asuttamaan, pyhittämään, lohduttamaan sekä ohjaamaan pyhiä.

Ihminen on luonnostaan syntinen, täysin vailla kykyä pelastaa itsensä. Uskomme, että ainoa tie pelastukseen ihmiselle on Jeesuksen Kristuksen armon kautta.

Jokaiselle kristitylle on annettu tehtävä Pyhän Hengen kautta julistaa evankeliumia Kristuksesta. Jokaisen kristityn ensisijainen tehtävä on toimia evankelistana palvellakseen niiden lahjojen kautta jotka on saanut Pyhältä Hengeltä.

Jeesuksen Kristuksen rakkaus on suurin lahja Isältä sekä Hänen Pyhä Henkensä. Tämän tulisi olla ensisijainen sanoma läpi kristillisen seurakunnan, ylittäen kaikki erimielisyydet, olivatpa teologisia, tunnuskuntiin riippuvaisia, ideologisia tai fyysisiä.