Näin uskomme:

Todellinen palvelutyö tulee Jumalan Agape rakkauden kautta, jota ilman emme voi kutsua itseämme kristityiksi. Palvelutyön tulee olla Pyhän Hengen johtamaa, jonka takia pysymme jatkuvasti antautuneina sekä kuuliaisina Hänen Henkensä johdatukselle palvelutyössämme.

Että Raamattu on Jumalan Pyhä Sana, täysin Hänen Henkensä inspiroima sekä ylin auktoriteettimme uskossa sekä käytännön asioissa.

Että on yksi Jumala, ikuinen, kolminainen persoona: Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Isä on täydellinen pyhyydessä, rajaton viisaudessa, mittaamaton voimassa. Uskomme, että Hän on armollinen ihmisiä kohtaan, kuulee rukouksemme ja

Pelastaa synnistä ja kuolemasta jokaisen joka tulee Hänen luoksensa Kristuksen kautta.

Jeesus Kristus, pyhä, ikuinen ja ainoa Jumalan Poika. Uskomme, että Hän syntyi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyestä sekä eli synnittömän elämän.  Kuoli armottoman kuoleman maailman syntien tähden. Uskomme Hänen ruumiinsa ylösnousemiseen kuolleista, että Hän nyt istuu Isän oikealla puolella rukoillakseen pyhien puolesta. Uskomme, että Hän palaa maailmaan voimassa sekä kirkkaudessa.

Pyhä Henki, että Hänen persoonansa sekä jumaluutensa, on täysin Isän lähettämä. Uskomme, että Hän on tullut asuttamaan, pyhittämään, lohduttamaan sekä ohjaamaan pyhiä.

Että ihminen on luonnostaan syntinen, täysin vailla kykyä pelastaa itseänsä. Uskomme, että ainoa tie pelastukseen ihmiselle on Jeesuksen Kristuksen armon kautta.

Että jokaiselle kristitylle on annettu tehtävä Pyhän Hengen kautta julistaa evankeliumia Kristuksesta. Jokaisen kristityn ensisijainen tehtävä on toimia evankelistana palvellakseen niiden lahjojen kautta jotka on saanut Pyhältä Hengeltä.

Että Jeesuksen Kristuksen rakkaus on suurin lahja Isältä sekä Hänen Pyhä Henkensä. Tämän tulisi olla ensisijainen sanoma läpi kristillisen seurakunnan, ylittäen kaikki erimielisyydet, olivatpa teologisia, tunnuskuntiin riippuvaisia, ideologisia tai fyysisiä.