Perustavat Raamatunpaikat: 

Jes 7:14: Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel

Matt 1:20-23: Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: “Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.” Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: “Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel”, mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.

1. Emmanuel tarkoittaa “Jumala kanssamme.

 • Jeesus tuli yhdeksi meistä. Elämään keskellämme, kuolemaan puolestamme, jotta Hän voisi elää ja pysyä meissä, niin että voisimme elää ikuisesti Hänen läsnäolossaan.      

Hepr 8:10-12 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: ‘Tunne Herra’; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä.”

 • Isä lähetti Jeesuksen kuolemaan puolestamme ja maksamaan hinnan synneistämme, jotta jokainen meistä voi olla läheisessä henkilökohtaisessa suhteessa isän kanssa.
 • Emmanuel, Jumala meissä, ei ainoastaan Jumala kaukana taivaissa.    
 • Jeesus tuli näyttämään meille isän sydämen ja esittelemään meidät Hänelle. 
 • Meillä voi olla oma suhde ja yhteys Isään Jeesuksen kautta. Meidän ei tarvitse tehdä sitä kenenkään ihmisen välityksellä. 

2. Jeesus tuli pelastamaan “kenet tahansa”

Joh 3:16-18 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. 

 • Jeesus tuli pelastamaan maailman. Ei hylkäämään, tuomitsemaan, tai julistamaan tuomiota maailmalle.(John 3:17)

Room 10:11-13 “Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään”. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä “jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.

 • Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä pelastuu.  

Gal 3:8-9 Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: “Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi”. Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa.

 • Jeesus kuoli jokaisen maan jokaisen ihmisen puolesta. Hän ei ikinä torju ketään joka tulee uskossa Jumalan luo.
 • Herra ei halua kenenkään joutuvan hukkaan. (2 Peter 3:9).

3. Jeesus tuli tuhoamaan perkeleen teot, ja vapauttamaan vangitut. 

1 Joh 3:7-9 Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt.

 • Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Jeesus tuli tuhoamaan synnin ja kaiken mikä on synnin hedelmää. 

Apt 10:38 Te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.

 • Sairaus, taudit ja kuolema ovat synnin seurausta. Jeesus tuli tekemään hyvää, pelastamaan meidät ja vapautti meidät paholaisesta ja kaikista hänen pahoista teoistaan.  

Luuk 4:18-19 “Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta”.

 • Jeesus tuli julistamaan hyviä uutisia ja tekemään hyviä tekoja. 

Luuk 19:10 Sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on”.

 • Kreikankielinen sana “pelastaa” (sozo/sode’-zo), tarkoittaa pelastaa, vapauttaa, suojella, parantaa, säilyttää, tehdä hyvin, tehdä kokonaiseksi, asettaa ennalleen.  

Luuk 9:56a Ihmisen Poika ei tullut ihmisten sieluja kadottamaan vaan pelastamaan (92 käännös)

4. Jeesus tuli antamaan meille yltäkylläisen elämän. 

John 10:10 Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

The Amplified Raamattu sanoo: Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, että he voivat iloita elämästä ja saada yltäkylläisen elämän (täysimittaisen, kunnes se vuotaa ylitse.)